Eli Zaretsky

Eli Zaretsky

Autor je profesor istorije u New School for Social Research u Njujorku

Broj članaka: 2
Vijek kritičke teorije

Vijek kritičke teorije

20. Novembar 2023, 10:00 h
Aristotel u Ukrajini

Aristotel u Ukrajini

25. Maj 2022, 10:00 h 3