Nouriel Roubini

Nouriel Roubini

Autor je profesor emeritus ekonomije u Poslovnoj školi Stern Univerziteta u Njujorku; bio je viši ekonomista za međunarodne poslove u Vijeću ekonomskih savjetnika Bele kuće za vrijeme administracije B. Klintona; radio je za MMF, Federalne rezerve SAD i Svjetsku banku

Broj članaka: 4