Erkan Arikan

Erkan Arikan

Autor je urednik redakcije na turskom u Deutsche Welleu

Broj članaka: 3