Milan Đukić

Milan Đukić

Autor je predsjednik SO Kolašin; diplomirani je geograf – prostorni planer i magistar geografskih nauka

Broj članaka: 2