Kevin Rudd

Kevin Rudd

Autor je član Spoljne savjetodavne grupe MMF-a; bio je premijer Australije

Broj članaka: 1