Vladimir Đorđević

Vladimir Đorđević

Autor je je docent na Odjeljenju za teritorijalne studije Fakulteta za regionalni razvoj i međunarodne studije Univerziteta Mendel u Brnu, Češka

Broj članaka: 1