Mr Bojan Pejović

Mr Bojan Pejović

Autor je saradnik na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore

Broj članaka: 3