ljudska prava

Muško nasilje i ćutanje

Nacionalne vlade sada imaju odgovornost da razvijaju rodno-senzitivnu politiku i praksu – politiku koja efikasno obeshrabruje diskriminaciju na polnoj osnovi i sprečava nasilje, između ostalog i kroz kažnjavanje počinilaca
2 komentar(a)
Ažurirano: 21.10.2013. 11:07h

Svakoga dana samo u Evropi strada 12 žena od ruke partnera ili člana porodice. U 2008, više od jedne trećine svih ubistava žena u Evropi izvršili su supružnici ili bivši supružnici žrtve, a još 17% rođaci. (Iste godine, samo 5% ubistava muškaraca izvršile su supruge ili bivše supruge žrtve.) Ove cifre predstavljaju samo mali dio nemilosrdnih napada na žene koji se događaju širom svijeta – napada koji ne poznaju imovinske, kulturne, starosne, rasne ili geografske granice.

Ovakvo nasilje se dešava svuda: kod kuće, na ulici i na radnom mjestu. Zapravo, Ujedinjene nacije procjenjuju da sedam od deset žena širom svijeta nekada u životuu iskuse fizičko ili seksualno nasilje – ili oba.

Međutim, nasilje nad ženama može da bude teško da se otkrije. Čak i oni koji su ga svjesni možda odluče da ga ignorišu, smatrajući da to nije njihova stvar ili da je isuviše rašireno da bi oni mogli nešto promijeniti ili su isuviše zauzeti da bi se miješali. Jasno je da je potrebna globalna promjena u stavovima i standardima u odnosu na pol.0

Nacionalne vlade sada imaju odgovornost da razvijaju rodno-senzitivnu politiku i praksu – politiku koja efikasno obeshrabruje diskriminaciju na polnoj osnovi i sprečava nasilje, između ostalog i kroz kažnjavanje počinilaca. Promjena odnosa vlasti prema krivičnim djelima zasnovanim na polu mogla bi doprinijeti da se pređe dug put ka prevazilaženju duboko ukorijenjenog diskriminatorskog mentaliteta i ponašanja.

Određeni napredak je zasigurno već postignut, s obzirom da se već usvajaju zakoni sa ciljem da se zaštite žene. Međutim, uticaj ovakvih zakona često je podriven neadekvatnom primjenom – i često je nedovoljan i dolazi prekasno.

UNODC, Kancelarija UN za borbu protiv droge i kriminala (čiji sam izvršni direktor), radi na popravljanju situacije za žene širom svijeta, pristupajući nasilju zasnovanom na polu sa tačke prevencije i procesuiranja krivičnih djela. Posebno nam je cilj da ojačamo podršku koju pravosudni sistemi obezbjeđuju žrtvama ovakvih krivičnih djela. U Južnoj Africi, na primjer, UNODC je uspostavio tri centra (u Mpumalangi, Istočnom Kejpu i Sjevernom Kejpu) koji nude pravne savjete i medicinsku njegu ženama i rade sa muškarcima kako bi im pomogli da prekinu krug nasilja u porodici.

Pošto mora više da se učini kako bi se u svijetu unaprijedilo shvatanje nasilja zasnovanog na polu, UNODC radi sa međunarodnom zajednicom na izradi detaljnije i tačnije slike problema. Ovo uključuje ispitivanje uzroka nasilja muškaraca nad ženama i procjenu povezanih faktora rizika, poput slučajeva upotrebe droga i alkohola.

Međutim, sakupljanje informacija predstavlja samo jedan korak ka zatvaranju rupa u krivičnim zakonicima i prevazilaženju jazova u preventivnoj politici. Odlučna politička akcija, uz podršku rigoroznije primjene odgovarajućih zakona, potrebna je da bi se popravile stope prijavljivanja i procesuiranja koje su u mnogim zemljama i dalje niske.

Štaviše, žrtve se moraju informisati o njihovim pravima i, ukoliko je potrebno, zaštititi u periodima visokog rizika – na primjer, tokom i nakon razvoda. Svaka žena treba da ima pristup pravnoj, medicinskoj i psihološkoj podršci – bez obzira da li je u ekonomskum problemima. Ovo znači da se žrtvama ponudi zaštita, nadoknada, besplatna pravna pomoć i, gdje je to potrebno, usluge prevođenja.

Međutim, stvarni napredak zavisi od naše kolektivne odlučnosti da promijenimo obrasce ponašanja i stavove prema krivičnim djelima zasnovanim na polu. Da bi se ovo postiglo, svi muškarci i žene moraju stalno raditi na usađivanju poštovanja i unapređivanju jednakosti za djevojčice i žene. Ćutanje nije opcija.

Prevod: D. VRANEŠ REDŽIĆ

Copyright: Project Syndicate, 2013.

Preporučujemo za Vas