STAV

Hitne mjere za regularan početak sljedeće školske godine

Cijeneći vaspitno-obrazovni proces kao jedinu kartu za izlazak društva iz krize, potrebno je hitno preduzeti kratkoročne mjere za stvaranje koliko-toliko regularnih uslova za narednu školsku 2020/2021

4331 pregleda 2 komentar(a)
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Crnogorski vaspitno-obrazovni sistem je u dubokoj krizi. Pogotovo njegov najbrojniji segment - osnovno obrazovanje. Više je uzroka ove decenijske krize, a tri su dominantna. Prvi uzrok krize je nedostatak ideološko vrijednosnog društvenog sistema koji Crna Gora nema. Slomom socijalističke Jugoslavije, uništen je i vrijednosni sistem tog društva, a novi nikako da se izgradi. Evropska unija, NATO i konačno samostalna Crna Gora samo su različite forme koje nijesmo ispunili vrijednosnim sadržajem. Iz ovog ugla posmatrano, slijedi drugi uzrok krize u školama, odnosno nedostatak sveobuhvatne strategije vaspitno-obrazovnog sistema. O čemu je riječ? Nedostatak ovog dokumenta pretvara učenike, nastavnike i sam proces u feudalne posjede političkih partija njihovih ideologija, koje oni sprovode preko svojih ministara. A to je već treći uzrok. Svaki ministar prosvjete za svoga mandata je želio podići sebi spomenik u ovom resoru.

Posmatrajući ovako krizu i cijeneći vaspitno-obrazovni proces kao jedinu kartu za izlazak društva iz krize, potrebno je hitno preduzeti kratkoročne mjere za stvaranje koliko-toliko regularnih uslova za narednu školsku 2020/2021. godinu. Razumije se da permanentno treba raditi na uklanjanju pomenutih uzroka krize. Predlažem sljedeće mjere - korake u osnovnoj školi:

1. Formiranje timova za svaki predmet u OŠ, čiji će zadatak biti da naprave:

- power point prezentacije,

- video materijal + animacije,

- testove,

- kvizove i slično za svaku lekciju + pitanja koja daju vezu sa ostalim predmetima. Sve prethodno je potrebno okačiti na školsku platformu.

2. Formiranje crnogorske varijante srbijanskog Štrebera, pri čemu bi se na sve stvari iz tačke 1. dodale lekcije snimljene iz projekta “Uči doma”. Pregledati sve materijale iz projekta “Uči doma” i popraviti sve što je izostavljeno, nepotpuno.

3. Formiranje jedinstvene baze pitanja i zadataka za sve discipline koje su bitne za polaganje eksternog ispita na kraju osnovne škole.

4. Poštovati Zakon po pitanju testiranja djece na kraju 6. i 9. razreda iz disciplina koje su definisane.

5. Napraviti timove da se tipovi pitanja koje se dobijaju kroz PIZZA testiranje implementiraju kroz pojedinačne predmete, ili na neki drugi način.

6. Formiranje elektronskih aplikacija za zanimljivo učenje nastavnih predmeta u vidu kvizova, testova. Truditi se da se uniformiše obrazovni sistem u svim školama u Crnoj Gori, u najvećoj mogućoj mjeri.

7. Pomoći strukovnim udruženjima po pitanju pisanja projekta za nevladine organizacije.

8. Iskoristiti strukovna udruženja i projekte koje dobijaju i od drugih kompanija u cilju podizanja obrazovanja - pospješiti štampanje novina, mini zbirki, leksikona i slično za nastavne predmete.

9. Formirati kutak za svakog nastavnika u elektronskom sistemu, koji bi sadržao sve informacije o nastavnicima, radna mjesta, diplome, nagrade, priznanja... poseban segment za direktore i pomoćnike direktora...

10. Jasno definisati potrebne administrativne namete koje sprovode nastavnici.

11. Razraditi sve pravilnike onlajn nastave.

12. Analizirati i pripremiti uvođenje prijemnih ispita za upis učenika u gimnazije.

Autor je član Generalnog sekretarijata Saveza građana CIVIS

Preporučujemo za Vas