stav

Sistem UN bi bio otporniji sa Tajvanom

Posle, za sada, više od 200 miliona zaraženih i više od četiri miliona umrlih, pandemija kovida-19 protutnjala je planetom. To je imalo duboko destruktivan socijalno-ekonomski uticaj na naš međusobno povezani svijet, a nije bila pošteđena praktično nijedna zemlja.

3365 pregleda 24 reakcija 0 komentar(a)
Foto: taiwanembassy.org
Foto: taiwanembassy.org

Pandemija je poremetila globalnu trgovinu, povećala siromaštvo, omela obrazovanje i narušila rodnu ravnopravnost, a najveći teret ponijele su države sa srednjim i malim prihodima. Dok se mnoge zemlje pripremaju za još jedan nalet virusa, što ubrzava visoko infektivni soj delta, svijet od Ujedinjenih nacija očekuje da osnaže sveobuhvatne napore da se riješi kriza, osigura bolji oporavak i održiva obnova.

To je zastrašujući zadatak koji zahtijeva potpunu posvijećenost. U posljednjih nekoliko mjeseci Tajvan se, kao mnoge druge zemlje, suočava sa naletom slučajeva kovida-19 posle gotovo godinu dana uspješnog obuzdavanja virusa. Ipak, snašao se i postao još spremniji da radi sa saveznicima i partnerima na rješavanju problema koje pandemija donosi. Efikasan odgovor Tajvana na pandemiju, njegova hitra sposobnost u dostizanju ciljeva globalnog lanca snadbijevanja i veoma važna pomoć partnerskim državama širom svijeta govore o činjenici da nema ubjedljivih razloga iz kojih Tajvan ne bi trebalo da igra konstruktivnu ulogu u sistemu UN.

Međutim, pod pritiskom Narodne Republike Kine (NRK), Ujedinjene nacije i njihove specijalizovane agencije nastavljaju da odbijaju Tajvan pozivajući se na Rezoluciju 2758 Generalne skupštine UN iz 1971. kao na zakonitu osnovu za isključivanje. Međutim, jezik rezolucije je kristalno jasan: ona se samo odnosi prema predstavljanju Kine u UN, ne pominje se zahjtev Kine za suvjerenitet nad Tajvanom, niti se NRK ovlašćuje da zastupa Tajvan u sistemu UN. Činjenica je da NRK nikada nije vladala Tajvanom. To je realnost i status kvo sa obje strane Tajvanskog moreuza.

Tajvanski narod na međunarodnoj sceni može da predstavlja samo njegova na izborima birana vlada. Pogrešno izjednačavajući jezik rezolucije sa „principom jedne Kine“ Peking arbitrarno nameće svoja politička gledišta Ujedinjenim nacijama. Tu nije kraj apsurdima. Isključenje takođe opstruira učešće civilnog društva Tajvana. Ljudi sa tajvanskim pasošima ne mogu da uđu u prostorije u UN, što se odnosi na sastanke, ali i na obilaske, dok tajvanski novinari ne mogu da dobiju akreditacije kako bi izvještavali sa događaja UN. Jedini razlog za ovaj diskriminatorni tretman je njihovo državljanstvo.

Zabrana tajvanskom civilnom društvu da priđe UN poraz je ideje multilateralizma, u suprotnosti je sa osnivačkim principima UN o poštovanju ljudskih prava i osnovnih sloboda i, uopšte, gazi sveukupne napore UN. Šest decenija je Tajvan pomagao partnerskim zemljama širom svijeta. Od usvajanja Agende UN 2030, usmjerio se na pomoć partnerima da dostignu ciljeve održivog razvoja (SDG), a u posljednje vrijeme da se angažuju u odgovoru na pandemiju i u postpandemijskoj obnovi. U međuvremenu, Tajvan je kod kuće ispunio SDG u oblasti jednakosti polova, zatim kada je riječ o čistoj vodi i sanitarnim mjerama, dobrom zdravlju i blagostanju, između ostalih.

Naša inovativna rješenja zasnovana na zajednici podstiče javno-privatna partnerstva na korist društva u cjelini. Svjetski izveštaj o sreći za 2021. koji je objavila Mreža rješenja za održivi razvoj rangirala je Tajvan kao najsrećniji u Istočnoj Aziji i na 24. mjesto u svijetu. Rangiranje pokazuje kako građani doživljavaju društvenu podršku koju dobijaju i u velikoj mjeri oslikava kako zemlja primjenjuje SDG. Tajvan je voljan da svoje iskustvo dijeli i da radi sa globalnim partnerima na izgradnji bolje i otpornije budućnosti za sve. U vrijeme kada svijet jasno poziva na klimatsku akciju i postizanje nula emisije ugljen dioksida do 2050. godine, Tajvan aktivno zacrtava mapu puta ka cilju i izradio je odgovarajuće zakone koji će olakšati ovaj proces.

Klimatske promjene ne znaju za granice i zajednički trud je neophodan ako hoćemo održivu budućnost. Tajvanu je to poznato i radi na najboljim načinima da izazov smanjenja emisija pretvori u nove šanse. Polažući zakletvu u junu ove godine, generalni sekretar UN Antonio Gutereš je naglasio da je pandemija kovida-19 pokazala koliko smo svi zajedno ranjivi i međusobno povezani. Rekao je da Ujedinjenim nacijama, kao i državama i narodima kojima one služe, samo može da koristi ako se svi dovedu za sto.

Dok gledamo da se zajedno bolje oporavimo, odbacivanje partnera koji su sposobni da doprinesu je moralni i materijalni gubitak. Tajvan je sila dobra. Vrijeme je da se Tajvan dovede za sto i dozvoli mu se da pomogne.

Autor je ministar spoljnih poslova Republike Kine (Tajvan)

Preporučujemo za Vas