STAV

Post-istinovanje

Sistemski je zabrinjavajuće da se iz predloženog teksta nacrta o Kreditno-garantnom fondu Crne Gore čita da on neće umanjiti rizik nedovoljnog finansiranja CG privrede, što će i u narednom periodu ostati nedostižno

4089 pregleda 9 komentar(a)
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

“Dominantno, u posljednja dva kvartala uspjeli smo da plasiramo preko 123 miliona EUR u projekte koji su namijenjeni mikro, malim i srednjim preduzećima, odnosno generalno crnogorskoj ekonomiji. Time smo već uspjeli da premašimo naš godišnji plan, a za naredni period imamo vrlo ambiciozne planove i projekte“(izvor, https://mina.news/mina-business/premasen-godisnji-plan-uz-najave-ambicioznih-aktivnosti-u-buducnosti/ 24.10.2021. godine). Izvršna direktorica i članica Odbora direktora IRF CG twitter-anjem je samopisala uspjehe na čelu Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore (u daljem tekstu: IRFCG) od kraja januara 2021. godine, koristeći riječ “dominantno“, uporedivo sa “brutalnim“ ministra finansija.

Šta to bješe Finansijski plan rada IRF CG 2021. godine? I, da li je IRF CG u većini sistemski odsutan iz stabilizacije i početka oporavka crnogorske ekonomije?

Na osnovu podataka “Odobreni krediti IRF-a 01.01.2021-30.09.2021. godine“ (izvor: https://www.irfcg.me/images/documents/DokumentaDesniMeni/Dokumenta_2021/2021-2/Plasmani_jan_sep_2021.pdf) do kraja septembra je objavljena lista odobrenih kredita. Odobreno je 33,4 mil. eura (do početka sezone svega 12,9 mil. eura). Od tridesetak miliona (215 aplikacija), veliki i srednji privredni subjekti su povukli skoro 18,8 mil. eura (22 aplikacije), dok je na sjever zemlje plasirano 3,86 mil. eura (od 40-ak aplikacija jedan od 1 mil. eura i jedan iznad 0,5 mil. eura). Izvještaj dostupan na veb stranici IRFCG-a ne sadrži faktoring kredite (dobavljački i klasični faktoring; najprofitabilniji proizvod), kojih je na kraju juna bilo 72 mil. eura (do 80-ak aplikacija).

U rekapitulaciji, dominirajuće premašivanje IRFCG-a realizovano je zbog kreditiranja većih u CG ekonomiji, uz finalni plasman prema EPCG za Solari projekat za više od 30-ak mil. eura. Tako da se politika kreditiranja IRFCG tokom 2021. nije fokusirala na “mikro, mala i srednja preduzeća“ osim na nivou diplomatske simbolike, što je djelimično i opravdano nakon dominantnog finansiranja privrede u 2020. zbog kovid-krize.

Međutim, šta nije pokriveno u predmetnom obraćanju: na kraju 2020. godine zabilježen je gubitak od 19,1 mil. eura. Revizorski izvještaji nisu objavljeni na sajtu resorne uprave (26.11.2021. godine; https://eprijava.tax.gov.me/TaxisPortal), niti na veb stranici IRFCG. Dodatno, na 40. sjednici Vlade Crne Gore na osnovu informacije resornog ministarstva (izvor: https://www.gov.me/dokumenta/a60a916e...) donijeti su zaključci (izvor: https://www.gov.me/dokumenta/0a0c08f7-...) da se davnašnje greške moraju ispravljati. Potencijal od 8 mil. eura troškova rezervisanja iz prethodne godine, zbog zaključaka iz ove godine, dobaciće do željenog “cilja“ da se “pomogne“ prilagođavanju rezultata na kraju 2021. Sve u svemu, u godini stabilizacije CG ekonomije, IRF CG se bavio uspostavljanjem bedema pitke etičnosti-za-političku-javnost o tome “da su novi bolji od prethodnika“, osim gdje su rješenja “protjeranih-starih“ odgovarala da se sačuvaju fotelje/privilegije, dok je institucionalno tetošena javna niša da se “IRF ne smije dirati“.

Zašto je duži uvod ekonomski-upućujući za eventualnu reformsku agendu CG?

Na 45. sjednici Vlade CG, pod tačkom 32.2 (izvor: https://www.gov.me/dokumenta/adab1a3d-...) pripremljena je “Informacija o preduzetim aktivnostima na osnivanju Kreditnog-garantnog fonda Crne Gore (KGFCG)“, kao i prateći zaključak Vlade CG. Glavna poruka dokumenata je: “Fond će biti osmišljen kao stabilna, nezavisna i održiva institucija“.

Nakon ministarskih (finansije i ekonomski razvoj) povrataka iz Brisela, pritajno je podijeljen tekst nacrta-zakona o KGFCG, o uspostavljanju institucije, koja bi bankarskoj industriji trebalo da garantuje da je utrživo i profitabilno finansirati mikro, mali i srednji biznis u Crnoj Gori, izdatim garancijama umanjujući profile rizičnosti CG privrednih subjekata.

Tekst predloženog zakonskog okvira je kupusište izgrickano neopisano-besmislenim nepoznavanjem sistema. Kao i, nerazumnim nasilništom nad sistemom, po modelu da se treba uspostaviti nešto što ne treba da bude predmet supervizije. Možda su prije neki dan nakon susreta sa guvernerom CB CG (izvor: https://www.cbcg.me/me/javnost-rada/aktuelno/saopstenja/sastanak-guvernera...) inokonsultanti shvatili da ih obavezuju norme Zakona o ... i kreditno-garantnim poslovima (“Sl. list Crne Gore“, br. 73/17, 44/20), čega u nacrtu teksta o KGFCG nema ni u naznakama minimalnog poštovanja crnogorskog sistema.

Regionalna iskustva o kreditno-garantnim fodovima, sa različitim namjenama, predstavljena su zakonima do 30 članova. CG-nacrt o KGFCG predstavljen je na tridesetak strana, koje vrište neznanjem iz obligacionih odnosa, privrednog prava i privrednog okruženja, finansijskih postavki, podijeljenih nadležnosti, zakonskog okvira u zemlji. Crimson-ovanje iz nacrta nagovještava uspostavljanje mastodonta, koji će proći kao bilo koje davnašnje komunističko-samoupravljačko preduzeće. Sistemski je zabrinjavajuće da se iz predloženog teksta čita da KGFCG neće umanjiti rizik nedovoljnog finansiranja CG privrede, što će i u narednom periodu ostati nedostižno.

Stabilnost KGFCG trebalo bi da obezbijedi “donirani kapital“ (član 3). Nije potrebno minimalno predznanje o bilo čemu (npr. bajkama), a da se ospori definicija “doniranog kapitala“, pošto ovaj izraz ne predstavlja legalni institut u CG privrednom sistemu; rječitije, čl. 13 tvrdi da “KGFCG može primati donacije od Vlade CG, stranih vlada, međunarodnih organizacija i drugih donatora“. Uz dodatnu napomenu da saglasno članu 9, stav četiri, KGFCG-u ne treba CRPS. Sam sebi dovoljan... izvjesno-štetočinski naklonjen ka CG privredi, ekonomskoj stabilnosti, održivom razvoju...

Nezavisnost KGFCG bi trebalo da se obezbijedi preko odbora direktora i izvršnog direktora (glava pet, čl. 20-36). OD predstavljaju sedam članova: MFSS i MER članovi i izvršni direktor (ex-officio). Ova tri člana OD su sa pravom glasa. Ostala četiri člana OD-a, u ulozi “nezavisnih članova OD“, trebalo bi da predstavljaju donatore bez definisanog prava glasa, dok se ne dogovore oko procenata. Kakvo bizarno sklepavanje-u-doakavanju, koje izgleda treba da spriječi da se ne identifikuje eventualni zakulisani pokušaj proglašavanja KGFCG-a bosom-svih-bosova među institucijama u finansijskom sektoru zemlje.

Dalje, KGFCG bi trebalo da bude održiva institucija, pošto će se finansirati iz tarifa u saradnji sa “Registrovanim finansijskim institucijama“. Ups..., od početka naredne godine crnogorski finansijski sistem će poznavati “kreditne institucije“, saglasno zakonu koji je odavno usvojen. Na kraju, najridukilniji segment predloženog nacrta-zakona o KGFCG je glava šest, “Investicije KGFCG“, gdje se u članu 39 definiše investiciona politika Kapitalnog fonda KGFCG, za koji se ne zna kako se formira osim da ga priprema izvršni direktor. Kakav nekvalitet predloženog... kakva trivijalna bjedastoća nepotkovanog o ulaganjima “iz ničega u ništa“...

U konačnici ostaje za razmatranje: da li će međunarodni povjerioci Crne Gore prihvatiti neupitnu činjenicu da je sazrelo vrijeme da CG ekonomiju ne tretiraju kao teren za eldorado-neznavenih, odgovorno uviđajući da je “dubinska analiza“ (član 4) kiksala u prikazanom nacrtu o KGFCG. “Evropa-brže-bolje“ neplan, uz prikazano odsustvo promišljenosti u primjeni, okončaće u kafanskim anegdotama inokreditora. No uskoro, Crna Gora će regulatorno morati da proširuje definiciju javnog duga (“public debt“) i da u nivoe inostranog duga uključi odredbe zakona o IRF CG (član 4), kao i slične uporedive zakonske obaveze, bar u iznose ugovorenih garancija. Kojim ćemo se tada eib-stotinama-miliona-novih-kredita-koji-su-ugovoreni-već-godinu-od-onih-prokazanih Twitter busati u prsa junačka?

Bonus video:

(Mišljenja i stavovi objavljeni u rubrici "Kolumne" nisu nužno i stavovi redakcije "Vijesti")