V N

Vladimir Nikaljević

Autor je poslanik LSCG u prvom sazivu

Broj članaka: 3