KONTRASTAV

Procedure za prijave ne opterećuju naše korisnike

Reagovanje na tekst „Zašto jednostavno kad može komplikovano“, autora Dejana Peruničića, Vijesti, 19. 1. 2022.

2604 pregleda 24 reakcija 2 komentar(a)
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Povodom kolumne „Zašto jednostavno kad može komplikovano“ koja je objavljena 19. januara u dnevnim novinama i na portalu „Vijesti“ kao stav urednika Dejana Peruničića, Fond za zaštitu životne sredine (Eko-fond) kao odgovorna institucija dužna je da se obrati javnosti i građanima, a naročito našim korisnicima, pa ćemo se u ovom reagovanju detaljno osvrnuti na istu.

Prije svega želimo da napomenemo da je Eko-fond institucija koja radi u interesu države Crne Gore i njenih građana, te da su naša vrata otvorena za sve koji bi željeli da se detaljnije informišu o našem radu. Nažalost, autor kolumne nije našao za shodno da nam se obrati i lično se informiše o detaljima, a očigledno je da se povodom teme kojom se bavi u svom tekstu nije obratio ni našim korisnicima koji su u nekom od uspješno sprovedenih projekata ostvarili pravo na subvencije koje nudimo. Zbog toga je, smatramo, autor kolumne pokušao da relativizuje značaj Eko-fonda i teme kojom se bavi.

Naime, u pomenutoj kolumni u negativnom kontekstu ocijenjen je rad Eko-fonda, a akcenat je, koliko smo shvatili, stavljen na komplikovanu proceduru pri apliciranju za bespovratna sredstva. Konkretno, autor kao primjer navodi Javni konkurs za dodjelu subvencija za nabavku i instalaciju fotonaponskih sistema koji je objavljen u avgustu prošle godine. Prije svega, moramo istaći da je pomenuti projekat koji autor navodi kao primjer uspješno realizovan u procentu 100 %, što dokazuje da je odgovor javnosti bio više nego zadovoljavajući. Iz toga proizilazi da procedure za prijavu, iako u pomenutom tekstu ocijenjene kao veoma složene, nisu bile opterećujuće za korisnike koji su ostvarili subvencije.

Tome u prilog govori i činjenica da je prije samo nekoliko dana, 13. januara, Eko-fond održao Info dan u Privrednoj komori povodom aktuelnog javnog poziva „On-grid i Off-grid fotonaponski sistemi“ na kome je učešće uzelo više od 50 zainteresovanih privrednika i poljoprivrednika, a o pomenutom događaju je izvještavao i portal „Vijesti“. Dodajemo i da niko od učesnika nije imao primjedbi na „komplikovanu proceduru“, već riječi pohvale za trensparentan način rada i najave da će i tekući projekat biti jednako uspješan kao i prethodni.

Napominjemo da smo projekat o kome se u pomenutoj kolumni govori, uspješno sproveli u saradnji sa partnerima iz UNDP-a i IRF-om, a procedure apliciranja bile su u potpunosti usklađene sa zakonskim okvirima. Dužnost nam je i da istaknemo da je Eko-fond, kao institucija koja novčana sredstva koja naplaćuje od zagađivača usmjerava građanima i privredi, zakonom obavezan da pravda svaki euro koji kroz bespovratna sredstva podrške usmjeri privredi ili građanima kroz projekte koje sprovodi. Osim toga, dužni smo i da potencijalnim korisnicima obezbijedimo uslove za fer i pravedno učešće u javnim konkursima, te su isti upoznati sa kriterijumima i načinom bodovanja kojima se vodimo pri odabiru korisnika i prije nego apliciraju.

Posebno želimo da istaknemo da se, kao mlada institucija koja ima potencijal da bude pokretač zelene tranzicije u Crnoj Gori, svakodnevno trudimo da unaprijedimo svoje poslovanje, te rado prihvatamo i veoma cijenimo sve dobronamjerne sugestije. Povodom kritičkih sugestija i komentara iznijetih u pomenutoj kolumni, a koje su formirane bez prethodnog informisanja i upoznavanja, zaključujemo da se ovim povodom više nećemo oglašavati.

Autro je direktor Eko-fonda