STAV

Trajni doprinos svjetskom pomorskom pravu

In honorem profesoru Časlavu Pejoviću

Pejovićeva briljantna naučna karijera i afirmacija u svijetu je važna poruka za mlade koji kreću u svijet nauke, jer pokazuje da uz veliki rad i trud, ambiciju i motivaciju neko iz male evropske zemlje kakva je Crna Gora može da ostvari uspješnu karijeru u inostranstvu

3755 pregleda 3 komentar(a)
Časlav Pejović, Foto: Privatna arhiva
Časlav Pejović, Foto: Privatna arhiva

Profesor Časlav Pejović ostavio je dubok i neizbrisiv trag u svjetskoj pomorskopravnoj znanosti stoga je Jadranski zavod Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (u nastavku Jadranski zavod) posebno ponosan na to što je imao priliku surađivati sa takvim velikanom pomorskopravne struke, briljantnim znanstvenikom, pravnim piscem i velikim kozmopolitom.

Jadranski zavod utemeljen je još 1945. godine. Njegovo sjedište je u Zagrebu, Republika Hrvatska. Djelatnost Jadranskog zavoda usmjerena je na znanstveno proučavanje pomorskog prava i međunarodnog prava mora, implementaciju pomorskog prava EU, komparativno proučavanje nacionalnih, europskih i međunarodnih izvora pomorskog prava i sudske i arbitražne prakse. On je jedan od rijetkih pravno-znanstvenih instituta u Europi specijaliziranih u spomenutim granama prava. U Jadranskom zavodu se od 1958. godine uređuje ugledni časopis Poredbeno pomorsko pravo - Comparative Maritime Law koji objavljuje znanstvene i stručne radove iz područja pomorskog i transportnog prava, prava osiguranja i međunarodnog prava mora, prikaze domaćih i stranih sudskih i arbitražnih odluka. Časopis ima međunarodno uredništvo i referiran je u relevantnim međunarodnim bibliografskim bazama.

Tijekom karijere znanstvenika i sveučilišnog nastavnika profesor Pejović kontinuirano je održavao suradnju s Jadranskim zavodom. Ta suradnja započela je davne 1983. godine kad se profesor Pejović služio bibliotekom Jadranskog zavoda koja je bila i ostala jedina specijalizirana biblioteka za područje pomorskog prava i prava mora u Republici Hrvatskoj i susjednim državama, a koja je osim knjižne građe evidentirala i prikupljala i sudsku praksu te brojne dokumente koji su se odnosili na pripremne radove na međunarodnim konvencijama iz područja pomorskog prava. Tada je započela i suradnja profesora Pejovića s već afirmiranim i iskusnim znanstvenicima Jadranskog zavoda kao što su dr. sc. Emilio Pallua i dr. Branko Koić. Preko Jadranskog zavoda profesor Pejović je uspostavio kontakt s najvećim autoritetom hrvatske pomorskopravne znanosti i do današnjih dana nenadmašenim pomorskopravnim piscem u Hrvatskoj, uvaženim profesorom Brankom Jakašom, koji će mu kasnije postati mentor na doktoratu. Profesor Jakaša bio je voditelj Jadranskog zavoda i profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu na kojem je profesor Pejović doktorirao. Profesor Pejović uvijek se s radošću sjeća svog učitelja i mentora profesora Jakaše te ističe da je on utjecao na njegovu izgradnju te pristup pisanju i obradi pravnih pitanja.

Jadranski zavod tada je bio (a i danas nastoji zadržati tu ulogu) središte okupljanja pravnih znanstvenika koji su se bavili pomorskim pravom. Primjerice, u Jadranskom zavodu se kreiralo nacionalno zakonodavstvo, razmatralo pristupanje države međunarodnim instrumentima, raspravljalo o recentnoj pomorskopravnoj literaturi, unifikacijskim trendovima u svijetu i sl. Posebno se poticala primjena komparativne metode u izučavanju transnacionalnih instituta pomorskog prava. Jadranski zavod je obavljao edukativno transmisijsku funkciju i nastojao održati i produbiti vezu među znanstvenicima iz okruženja. U isto vrijeme Pravni fakultet u Zagrebu je organizirao vrlo kvalitetan poslijediplomski studiji iz trgovačkog prava te imao je plejadu izvrsnih profesora primjerice akademika Aleksandra Goldštajna, akademika Sinišu Trivu, akademika Jakšu Barbića, prof. dr. Ljudevita Rosenberga, prof. dr. sc. Velimira Filipovića i druge čijim predavanjima na poslijediplomskom studiju je prisustvovao profesor Pejović. Takvo iznimno poticajno okruženje za razvoj mladih znanstvenika doprinijelo je tome da se i profesor Pejović ugodno osjećao za vrijeme svog boravka u Zagrebu. Također, vjerujemo da je tračak motivacije, ambicije i ideje za bavljenje pomorskim pravom upio u Zagrebu i ponio ga u svijet.

Prilikom našeg zadnjeg susreta u Jadranskom zavodu prof. Pejović pojasnio nam je da iza njegove briljantne karijere i afirmacije u svijetu stoji velika ambicija, snažna motivacija, puno napornog rada i malo sreće. To je važna poruka za mlade koji kreću u svijet znanosti jer pokazuje da je uz veliki rad i trud te motivaciju i ambiciju moguće da netko iz male europske zemlje kao što je Crna Gora ostvari uspješnu karijeru u inozemstvu.

Najvažniji aspekt suradnje profesora Pejovića i Jadranskog zavoda odnosi se na njegovu ulogu člana uredništva, autora i recenzenta u časopisu Poredbeno pomorsko pravo (Comparative Maritime Law). Ta suradnja traje preko 30 godina. Njegovi radovi se uvijek s velikim uzbuđenjem i s posebnom radošću uvrštavaju u časopis jer je poznato da će privući širok krug čitatelja pomorskopravne struke. U naš časopis profesor Pejović je kao autor davao uvijek recentne i jako kvalitetne priloge, a time je doprinosio da časopis ostvaruje odgovarajuću razinu kvalitete i da naša javnost bude upoznata s interpretacijom pravnih pitanja i instituta iz pera svjetski priznatog eksperta. Njegovi radovi po svojoj konciznoj, produbljenoj i kritičkoj obradi uzor su mladim znanstvenicima koje tek očekuje afirmacija. Iz tih radova crpe se znanja i stvara inspiracija za bavljenje sličnim temama. Pored toga sigurni smo da su radovi profesora Pejovića od osobitog i trajnog značaja za pomorskopravnu znanost u svjetskim razmjerima. Profesor Pejović uvijek se rado odazivao na poziv da bude recenzent radova u našem časopisu, time je doprinosio njegovoj kvaliteti jer je svakom autoru dragocjeno dobiti kritiku, savjet ili sugestiju od svjetski priznatog eksperta. Čitajući časopis i povremeno recenzirajući radove profesor Pejović bio je s nama sve ove godine i pratio je razvoj prava i prakse u Hrvatskoj. Zbog svega toga Jadranski zavod je iznimno zahvalan profesoru Pejoviću što je uvijek nesebično dio svog dragocjenog vremena odvajao za suradnju s časopisom Comparative Maritime Law.

Odolijevajući iskušenjima što ih je nametalo političko okruženje kojem smo svjedočili na ovim prostorima tijekom raspada bivše Jugoslavije i formiranja samostalnih država Hrvatske, Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Makedonije cijelo vrijeme zadržali smo prijateljski i kolegijalan odnos s profesorom Pejovićem, a naš odnos bio je pošteđen ideološke kontaminacije i zadržao dignitet čiste pravne znanosti.

Naš skromni prilog za Liber amicorum profesoru Pejoviću samo je mala gesta zahvalnosti profesoru Pejoviću za sve što je učinio za Jadranski zavod i časopis Poredbeno pomorsko pravo. Sve ove godine bila nam je posebna čast imati suradnju s tako briljantnim znanstvenikom čiji doprinos je od osobitog i trajnog značaja za svjetsku pomorskopravnu znanost i praksu.

Nadamo se da će se nakon odlaska u mirovinu suradnja Jadranskog zavoda s profesorom Pejovićem dodatno produbiti te da će se on nastaviti baviti znanstvenim radom s jednakim žarom i intenzitetom. Pored toga sigurni smo da će u svakom pogledu nastaviti biti uzor mladim znanstvenicima po svom radnom elanu, znanstvenom entuzijazmu, energiji i angažmanu kao pravni pisac i recenzent.

Autorka je naučna savjetnica u Jadranskom zavodu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

(Časlav Pejović je redovni profesor Pravnog fakulteta Kjušju Univerziteta u Japanu (Kyushu University) od oktobra 1997; prije toga bio je vanredni profesor Pravnog fakulteta u Podgorici. Ovaj tekst je jedan od članaka u posebnom broju časopisa Hosei Kenkyu, koji izdaje Pravni fakultet Kjušju Univerziteta, posvećenom Pejoviću povodom odlaska u penziju u martu 2023)