Komentari: EPCG dobila međunarodne sertifikate za integrisani sistem menadžmenta - Vijesti.me
OD KOMPANIJE SGS

EPCG dobila međunarodne sertifikate za integrisani sistem menadžmenta

"Na ovaj način EPCG je svrstana u red modernih evropskih kompanija u oblasti proizvodnje, trgovine i snabdijevanja električnom energijom"