Komentari: Sinđelić premotao "državni udar" na početak - Vijesti.me
KLJUČNI SVJEDOK OKRENUO PLOČU

Sinđelić premotao "državni udar" na početak

Iz Višeg suda juče su “Vijestima” saopštili da je za sud mjerodavan samo iskaz svjedoka koji je dao pred nadležnim državnim organima i da izjave koje učesnici u postupku daju mimo toga, nijesu od uticaja na odlučivanje u predmetu Pravni stručnjaci kazali da najnovija izjava svjedoka saradnika nije bezazlena - jer u sudskom procesu postoji i načelo istine i pravičnosti koje obavezuje i tužilaštvo i sud da istinito i potpuno utvrde činjenice koje su od važnosti za donošenje zakonite i pravične odluke