Komentari: Vještak: Radović trpjela duševne bolove u CBCG - Vijesti.me
SASLUŠANJE NOVIH SVJEDOKA 3. JULA

Vještak: Radović trpjela duševne bolove u CBCG

Irena Radović i njen advokat prigovorili su da su duševni bolovi i stres jakog intenziteta trajali duže jer je bilo više incidentnih situacija kada je trpjela mobing i uvrede