ARHITEKTURA

Stručnjaci za "mirujući saobraćaj"

U Tenderskoj dokumentaciji stoji da će Odluka o izboru najpovoljnije ponude biti donijeta u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja - što pada tačno 13. januara
1070 pregleda 1 komentar(a)
Pošta na Trgu maršala Tita u Herceg Novom, sjeverozapadna fasada, Foto: Facebook
Pošta na Trgu maršala Tita u Herceg Novom, sjeverozapadna fasada, Foto: Facebook

Veseli nam glas stiže iz slobodarske Opštine Herceg Novi - koja nikad nije spoznala sramotnoga ropstva lance (ako izuzmemo onaj trenutak neshvatljive slabosti i slabošću uzrokovane pometnje) - i koja je objavila Tendersku dokumentaciju za otvoreni postupak javne nabavke za - pazite sad: izgradnju mješovitog centra i javne garaže na Trgu maršala Tita - između zgrade Opštine HN i Dobrovićeve (Nikola Dobrović, 1897 - 1967, srpski arhitekt) opjevane Pošte.

Dakle, riječ je o javnoj garaži, molim vas - nikako ne privatnoj - bez obzira na činjenicu da je u jednom trenutku, doduše dosta davno, ima tome i do 13 godinica, aktuelna bila ideja da se projekat izgradnje javne garaže i mješovitog centra (u kompletu sa opštinskim zemljištem) ustupi privatnom licu (investitoru), na dobrobit i tog privatnog XY lica i Opštine.

Tenderska dokumentacija je objavljena 6. novembra prošle godine - i u dokumentaciji piše da je rok za podnošenje ponuda (bio) 13. decembar 2019. godine - do 09:00 sati. Piše i da će javno otvaranje ponuda biti upriličeno istog dana - 13. decembra - u 09:30 sati, u prostorijama Opštine Herceg Novi - ali ne znam kako je proteklo otvaranje - ne znam ni da li se desilo, kad smo već kod toga - jer nisam uspio da iskopam nešto bi barem ličilo na izvještaj sa otvaranja javnih ponuda.

Kako bilo, u Tenderskoj dokumentaciji stoji da će Odluka o izboru najpovoljnije ponude biti donijeta u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja - što pada tačno 13. januara (na tzv. srpsku Staru godinu) - pa rekoh da ne bi bilo zgorega da se, u međuvremenu, dok čekamo Odluku, pozabavimo nazovi-arhitektonskim segmentom problema naslovljenog: mješoviti centar i javna garaža na Trgu maršala Tita u HN.

“Ovaj prostor je”, stoji u dokumentaciji, “izrazito javnog karaktera (misli se na postojeći prostor trga - op.a.)” - i još veli da je “oslonjen” na objekte Telekoma (bivše Dobrovićeve pošte, sa jugoistoka) i Skupštine Opštine Herceg Novi (sa sjeverozapada), te na Njegoševu ulicu - glavnu gradsku saobraćajnicu (sa sjeveroistoka) - i sporednu ulicu i neuređeni prostor, uz par stambenih zgrada u pozadini (sa jugozapada).

Pazite sad: “Imajući u vidu izrazitu denivelisanost same lokacije, otvorila se mogućnost za organizaciju garažnog prostora na nekoliko nivoa pritom ne ugrožavajući posebno vrijedan ambijent centra Herceg Novog i arhitekture okolnih objekata. Danas se prostor trga koristi za mirujući saobraćaj, uglavnom za potrebe zaposlenih i posjetilaca Opštine Herceg-Novi i Telekoma”.

Ne znam ko je autor ovih redaka - ali bih se kladio na Lepoga Velišu. Ko bi drugi, bez imalo ustručavanja, koristio tuđicu “denivelisanost” - u kombinaciji sa vrlo kompleksnom stručnom sintagmom “sama lokacija”. Sintagma “mirujući saobraćaj” - što se odnosi na parking - na mjesto gdje ljudi parkiraju automobile - ukazuje na vrsnoga stručnjaka.

Sve je to OK, naravno - samo mi nije jasno da li autor hoće da kaže da “organizacija garažnog prostora” baš na tom “denivelisanom” mjestu ne ugrožava vrijedan ambijent centra Herceg Novog i arhitekture okolnih objekata - u mjeri koja bi se mogla opisati kao “posebna” - odnosno zabrinjavajuća - ili je pak riječ o posebno vrijednom ambijentu centra Herceg Novog i arhitekture okolnih objekata - koji organizacija garažnog prostora na nekoliko nivoa na mjestu današnjeg parkinga između zgrade Opštine HN i zgrade Pošte - uopšte ne ugrožava.

Ako mene pitate, rekao bih da je ovdje riječ o vrlo specifičnom urbanom potezu - i o vrlo specifičnoj arhitekturi - što bi, sve zajedno, trebalo da obavezuje, da je sreće, na izuzetan oprez prilikom intervencije. Veliko je pitanje, zapravo, da li taj “ambijent” može da izdrži garažni prostor na nekoliko nivoa - odnosno petu fasadu garaže u funkciji trga - okićenog tzv. mješovitim sadržajima.

Ne znam, da budem do kraja iskren, ni što to daje izrazito javni karakter prostoru trga koji se već dugi niz godina koristi za mirujući saobraćaj...

A što se tiče izrazite denivelisanosti, koju ne smijemo gubiti iz vida - Trg maršala Tita - postojeći plato - nalazi se na koti 35.50 - što je, veli, “za oko 2,5 metara niže od Njegoševe ulice - koja u ovom segmentu ima prosječnu kotu 38.00 - i oko 3,5 metara visočije od ulice uz južni obod lokacije koja je na koti 31.90” - tako da nije bilo teško zamisliti garažni prostor na nekoliko nivoa na tom “denivelisanom” mjestu. Tu se slažemo - a slažemo se i da je problem parkiranja u HN vrlo izražen, tako da se javna garaža na tom mjestu jednostavno podrazumijeva - ali nisam baš sasvim siguran da krov garaže - i to javne, molim vas - uz pripadajuću mu potencijalnu kafanu sa poglednom na more sinje - možemo nazvati trgom.

“Objekat je zamišljen”, veli, “kao mješoviti centar, sa dominantnim sadržajem javne garaže i poslovnim sadržajima na koti trga +39.70 (krova javne garaže - op.a.). Garaža je zbog niveleta terena i racionalne upotrebe prostora organizovana kroz tri etaže sa polunivoima, dvije suterenske i prizemna”.

Dame i gospodo, kad već insistirate na izrazito javnom karakteru tog prostora - bilo bi poželjno da izbacite sve poslovne sadržaje sa krova - trga, pardon - i da dobro razmislite koji bi to sadržaj tom prostoru dao izrazito javni karakter.

Sve ostalo štima, manje-više.

A što se tiče broja parking mjesta u garaži... “U prvom suterenu obezbjeđeno je”, veli, “42 parking mjesta, drugom suterenu i prizemlju 41 i dodatnih 6 parking mjesta na platou uz Opštinu. To podrazumjeva ukupno 130 parking mjesta”.

Bojim se da je 42 + 41 + dodatnih 6 = 89, a ne 130.

Na Facebook stranici “Opština Herceg Novi/Municipality of Herceg Novi” govori se o 150 parking mjesta - a Banjo Gregović - autor prvonagrađenog rada na Konkursu za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Trga maršala Tita u Herceg Novom - kleo se potkraj 2006. godine, na izložbi konkursnih radova, da je uspio da spakuje 151 parking mjesto.

Ne rekoh vam da je u Žiriju koji je Banju dodijelio prvu nagradu sjedio niko drugi do Lepi Veliša - i da je bila povika na njih dvojicu - što meni nije smetalo da stanem iza pobjedničkog rješenja - svim srcem.

Od tada je prošlo 13 godina - a ja sam i dalje čvrsto na stanovištu da je Banjovo rješenje izuzetno - s tim da sam, u međuvremenu, unekoliko revidirao argumentaciju po tom pitanju - ali o tome u narednom, ili u nekom od narednih brojeva.