Mujević: Ne znam da je išta oštećeno

“Mi smo informisali Upravu za zaštitu kulturnih dobara dopisom od 25. 9. 2020. godine, a u međuvremenu je stiglo i rješenje od Uprave od 24. 9. 2020. po dostavljenoj informaciji od strane JU Muzeji i galerije Podgorice”, kazao je Mujević

4720 pregleda 0 komentar(a)
Jonuz Mujević, Foto: Monteput
Jonuz Mujević, Foto: Monteput

Direktor firme Monteput d.o.o. Podgorica Jonuz Mujević, kao investitor radova u dvorištu Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) u podgoričkom naselju Zagorič gdje su pronađeni ostaci grobnica, nekoliko grobnih ploča i urne sa i bez poklopaca, kazao je “Vijestima” da nemaju informacije o bilo kakvom oštećenju pronađenih nalaza i dodao da se nalazi komisije čekaju, jer se “iskop vršio mašinskim putem”.

Ministarstvo kulture obezbijedilo je finansijsku podršku od 1.000 eura, nakon inicijative iz Javne ustanove Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore, za potrebe zaštitnih arheoloških istraživanja na ovoj lokaciji, saopšteno je ranije “Vijestima” iz Ministarstva.

Uprava za zaštitu kulturnih dobara je obilaskom terena 24. septembra, kako ističe samostalna savjetnica Petra Zdravković, utvrdila da su pronađeni arheološki nalazi dijelom oštećeni.

foto: Boris Pejović

“Uvidom u stanje na terenu konstatovano je da je prilikom izvođenja radova izvršeno iskopavanje rova, dimenzija cca 1m, od čega su arheološki ostaci nađeni u plićem iskopu. Rubom rova nazirali su se dodatni kameni ostaci. Nalaz su činili oštećena stilizovana kamena ploča većih dimenzija, kaskadno obrađenih ivica, moguće dijela grobne konstrukcije, manji fragmenti obrađenog kamena, te fragmenti kostiju koje je bilo nemoguće identifikovati usljed konteksta nalaza”, rekla je Zdravković.

Iz Uprave su ranije “Vijestima” kazali da su i izvođači i investitor postupili u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti kulturnih dobara koje se tiču slučajnih nalaza, “te da je po njihovom obavještenju sve ušlo u regularnu, zakonom propisanu proceduru”.

Mujević je kazao da je izvođač radova firma Novi Volvox d.o.o. Podgorica i da su odmah po pronalasku predmeta iskopi obustavljeni, a investitori obaviješteni.

“Izvođač radova ‘Novi Volvox’ je tokom izvođenja radova na iskopima za polaganje 110kV kabla za potrebe napajanja TS 110/20kV ‘Autoput 1’ naišao na nepoznate objekte. Kako pretpostavljaju da se radi o arheološkim ostacima obavijestili su nas 24. 9. 2020. godine shodno tome jer smo mi investitor predmetnog objekta i na nas se vodi građevinska dozvola. Takođe vas informišem da smo mi informisali Upravu za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore dopisom br. 5094 od 25. 9. 2020. godine, a u međuvremenu je stiglo i rješenje od Uprave br. UP/I-03-280/2020 od 24. 9. 2020. godine po dostavljenoj informaciji od strane JU Muzeji i galerije Podgorice”, kazao je Mujević “Vijestima”.

Na pitanje “Vijesti” o kakvim se tačno radovima radi, Mujević je odgovorio:

“Monteput D.O.O. Podgorica je investitor, a Novi Volvox D.O.O. Podgorica je izvođač radova shodno ugovoru o izvođenju radova na izgradnji sistema trajnog napajanja električnom energijom auto-puta Bar- Boljare, dionica Smokovac - Mateševo br. 5925 od 26. 9. 2019. godine. Radovi, pored ostalog, obuhvataju u ovom dijelu izgradnju TS 110/20kV ‘Autoput 1’ sa priključnim dalekovodima i opremanje DV polja 110kV u TS220/110/35kV ‘Podgorica 1’. Početak je bio 30. septembar 2019. godine sa rokom izvođenja od godinu dana. Zavšetak, planiran 30. septembra 2020. je zbog novonastale situacije produžen na 30 dana”, kazao je on i zaključio da će nakon “završene zakonske procedure radovi biti nastavljeni”.

Mujević je dodao da su od Uprave za zaštitu kulturnih dobara dobili rješenje da se radovi mogu nastaviti uz arheološki nadzor javne ustanove.

Iz Monteputa nijesu obavijestili Upravu za zaštitu kulturnih dobara o zvaničnom početku radova, jer se izvode po projektu koji je dobio građevinsku dozvolu, uz napomenu da se radovi izvode u dvorištu postojeće trafostanice.

Bonus video: