ARHITEKTURA

Član koji briše sve prepreke

Član Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata - član 60 a - je, ujedno, i najniža tačka u istoriji naših svesrdnih napora da zakonski uredimo oblasti planiranja (prostora) i izgradnje (objekata)

10646 pregleda 3 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Obavijestih se u svetu neđeljicu - na Cvijete/Cvete - iz posta koji se u kasnim večernjim satima (8:48 PM) pojavio na mojoj omiljenoj Facebook stranici - na stranici Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma (arhitekturica na stranu, za sad) - da je tzv. Komisija za analizu gradnje i planske dokumentacije koja je bila osnov za gradnju u Miločerskom parku - pripremila “detaljan preliminarni izvještaj” (ako je izvještaj ‘preliminaran’, koliko god da je ‘detaljan’, za očekivati je, ne mogu a da ne primijetim, da će u konačnici biti još detaljniji) - te da nalazi iznijeti u tom izvještaju jasno ukazuju na “nekoliko stvari”. Pokušah da iskopam taj izvještaj - ali avaj, avaj ali... Nije mi jasno zašto, uz pomenuti post, nije dat direktan link na pomenuti izvještaj.

Prethodno se obavijestih - na Internet adresi pravoslavnikalendar.rs - da je na dan koji pravoslavni vjernici diljem srpskih zemalja slave kao Cvijete/Cvete - Hristos krenuo u Jerusalim, praćen sljedbenicima i mnoštvom naroda, te da je, došavši do podnožja Maslinske gore, rekao dvojici učenika: “Idite u selo koje je pred vami, i odmah ćete naći magaricu privezanu i magare s njom; odrešite je i dovedite, i ako vam ko god šta rekne, kažite: trebaju Gospodu! - i odmah će ih dati”. Kad učenici dovedoše magaricu i pripadajuće joj magare, Hristos uzjaha magaricu i “krete u Jerusalim”. Kad iziđe na Maslinsku goru, oni koji ga pratiše povikaše: “Osana Sinu Davidovom! Blagosloven koji ide u ime Gospodnje, car Izrailjev!” Kad je silazalio niz goru, Hristos baci pogled na Jerusalim, zaplaka se i reče: “O, Jerusalime! Kad bi ti znao, osobito u ovaj dan, šta je za sreću tvoju; ali je sad sakriveno od tvojih očiju. Jer će doći dani da će te opkoliti neprijatelji tvoji sa svih strana, i razbiće tebe i decu tvoju i neće ostaviti u tebi kamen na kamenu za to što nisi poznao vreme u koje si pohođen”. A znamo i da se Oliver Kromvel (Oliver Cromwell, 1599 -1658), engleski general i visoki državni zvaničnik, a ujedno i vjerski fanatik kojemu nije bilo ravnoga u to doba - i koji je, između ostaloga, potpisao Ukaz o pogubljenju kralja Čarlsa I (Charles I) - rado pozivao na Bibliju kada bi se našao pred nekom važnom odlukom (bilo na bojnom polju, bilo u Parlamentu). Na stranu Džojsovo (James Joyce) podsjećanje (u Uliksu) da su na ustima Kromvelovih topova bile izgravirane riječi “Božja ljubav” (God’s Love) - te zbog svega toga nalazim da nije nimalo slučajna odluka gospode iz MEPPiU da sve nas - pravdoljubive građane CG - baš na Cvijete/Cvete obraduju sa tih “nekoliko stvari”.

Kako bilo, gotovo da je izvjesno da neprijatelji gradnje u Miločerskom parku - a ima ih podosta i nastupaju u više kolona - neće insistirati da se ne ostavi kamen na kamenu od hotelsko-apartmanskog kompleksa koji je Adriatic Properties koncem 2019. počeo da gradi na mjestu Hotela “Kraljičina plaža” - srušenog koncem prethodne, 2018. godine - ali je izvjesno da će se u narednom periodu izlomiti dosta kopalja upravo oko tog pitanja - i nezahvalno bi bilo prognozirati hoće li se doći do nekakvog dila - koji bi bio na polzu ključnih aktera u sporu.

A sad ozbiljno...

Član 60, stav 1 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (koji je važio od 22. avgusta 2008. - SL 51/08, do 6. oktobra 2017. - SL 64/17) lijepo kaže: “Lokacija je mjesto na kome se izvode radovi kojima se prostor privodi namjeni u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima i smjernicama utvrđenim planskim dokumentom.”

Molim lijepo.

Naredni član pomenutog Zakona - član 60 a - koji je, ujedno, i najniža tačka u istoriji naših svesrdnih napora da zakonski uredimo oblasti planiranja (prostora) i izgradnje (objekata) - kaže sljedeće: “Izuzetno od člana 60 stav 1 ovog zakona, Vlada, odnosno izvršni organ lokalne samouprave, za objekte od opšteg interesa (samo za objekte od opšteg interesa! - molim vas - op.a.) može odrediti lokaciju u skladu sa smjernicama iz planova šire teritorijalne cjeline./ Vlada, odnosno izvršni organ jedinice lokalne samouprave donosi odluku sa programskim zadatkom za raspisivanje javnog konkursa./...Vlada, odnosno izvršni organ lokalne samouprave donosi odluku kojom usvojeno urbanističko, odnosno urbanističko-arhitektonsko rješenje, po sprovedenom javnom konkursu, predstavlja sastavni dio planskog dokumenta i na osnovu istog se izdaju urbanističko-tehnički uslovi za izradu tehničke dokumentacije”... itd.

Izuzetna snaga, ljepota i učinkovitost pomenutog člana, krije se upravo u činjenici da taj član briše sve eventualne prepreke koje se mogu ispriječiti Vladi i investitoru na putu ka punoj valorizaciji pojedinih prostornih resursa - ali samo pod uslovom da je zadovoljen tzv. opšti interes. U čemu bi se, konkretno, sastojao opšti interes da se grade zgradurine u Miločerskom parku - to bismo morali da pitamo Violetu (Viki-Viki) - koja se, svojevremeno, ispred bivšeg Ministarstva održivog razvoja i turizma, odnosno Vlade CG, sa ozbiljnom odgovornošću i velikim naporom zalagala za crnogorsku arhitekturicu i prostorčić.

Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 26. marta davne 2015. godine, donijela Odluku o određivanju lokacije za Hotelski rizort “Miločer”, Opština Budva - SL 18/15, 20. april 2015. U toj Odluci imamo član 2, stav 2 koji kaže: “Lokacija se određuje u skladu sa Odlukom o donošenju Prostornog plana Opštine Budva (SL, Opštinski propisi, 11/09) i Odlukom o donošenju Prostornog plana područja posebne namjene za Morsko dobro sa Prostornim planom područja posebne namjene za Morsko dobro (SL 30/07).” - i član 3: “Programski zadatak za raspisivanje javnog konkursa za urbanističko-arhitektonsko rješenje Hotelskog rizorta “Miločer”, sastavni je dio ove odluke.”

U Programskom zadatku stoji, pod a: “Zakonski okvir/ Pravni osnov za donošenje programskog zadatka za raspisivanje javnog konkursa od opšteg interesa (! - op.a.) za Turistički kompleks “Miločer”, Opština Budva, na osnovu Prostornog plana područja posebne namjene Morsko Dobro i Prostornog plana Opštine Budva, Izmjene i dopune, sadržan je u čl. 60 a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata...(aha! - tu smo dakle - op.a.)”.

A u postu koji se pojavio na Facebook stranici MEPPiU na Cvijete/Cvete - ovi iz MEPPiU vele da je...

OK, ispucah za danas...

Predlažem da (za domaći zadatak) ekshumiramo pomenuti javni konkurs od, kako rekoše - opšteg interesa (u kompletu sa Programskim zadatkom i Projektnim zadatkom), kao i pomenute planske dokumente višeg reda - a zanimao bi nas (fakultativno) i član važećeg Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata - koji je ekvivalentan pomenutom članu 60 a starog Zakona.

Preporučujemo za Vas