ARHITEKTURA

Nevolje sa udarnim tandemom

Osjećam obavezu da predložim da se odmah obrazuje, o istom trošku, i Savjet za praćenje svega iza čega stoje gazda Mitke i njegova desna ruka - ser Žile

11534 pregleda 20 reakcija 1 komentar(a)
Sa sjednice Vlade, Foto: S. Matić, gov.me
Sa sjednice Vlade, Foto: S. Matić, gov.me

Kdo je tebe, Praslovan/ Plavati učil...

Lačni Franz, “Praslovan” (Ikebana, Helidon, 1981.)

Nakon što se u prošlu subotu, 25. septembra, na devetoj strani štampanog izdanja Vijesti - odnosno ART Vijesti - pojavio moj tekst naslovljen “U sijenci najavljene rekonstrukcije” - a pogotovo nakon što je isti tekst objavljen na Portalu Vijesti - na adresi vijesti.me/kultura - poletjelo je drvlje i kamenje u mom pravcu (u pravcu nesretnog “novinara”). Nema ko nije osjetio potrebu da mi prebaci zbog čitavog niz neoprostivih gramatičkih i onih grešaka koje sam počinio u tom tekstu.

Ne bih umio, moram priznati, da vam do u tančine objasnim zašto je pravilno reći ili napisati “sjenka” - a ne “sijenka” - daleko od toga da sam ekspert po tom pitanju - ali jesam malo gugnuo (Google) - i jesam iskopao da je korijen problema u praslovenskom samoglasniku “jat” - jer se u jednom trenutku pojavila potreba da se u tzv. južnoslovenskim jezicma to “jat” u izgovoru i pisanju zamijeni jednim malim, slatkim i nadasve jednostavnim “e” - u ekavskom izgovoru - dok se u ijekavskom izgovoru umjesto “jat” koristi “je” ili “ije” - s tim da kratko “jat” postaje “je”, a dugo “jat” postaje “ije”. Imamo, međutim, i slučajeve kada “ije” postaje “je”.

U konkretnom slučaju, polazimo od ekavskog “senka” - gdje imamo dugosilazno “e” - koje bi u ijekavskom izgovoru trebalo zamijeniti sa “ije” - samo da nije tog sonanta “n” koji nam sreću kvari - i nalaže korišćenje kratkog “je” - “sjenka”. Analogno tome imamo “vera” - “vjera” - a ne “vijera”, upravo zbog sonanta “r”.

A što se tiče činjenice da se Hotel voco nalazi u Donjoj Gorici - a ne u Gornjoj Gorici, kako sam napisao u prošlosubotnjem tekstu - te da se Hotel voco nalazi na lijevoj obali Sitnice - a ne na desnoj, kako sam napisao - izvinjavam se - a ujedno se i zahvaljujem svima koji su mi nesebično ukazali na greške. To jesu neoprostive greške - priznajem - ali, kao što rekoh u nekom od prethodnih brojeva, aktuelne napetosti na društveno-političkom planu bitno utiču na moju sposobnost da se fokusiram...

Raduje me, sa druge strane, što nije bilo ni jedne jedine primjedbe po pitanju oficijelnog dijela prošlosubotnjeg teksta - koji se odnosio na Konstitutivnu, a ujedno i Izbornu sjednicu Strukovne Komore arhitekata (SKA) - koja djeluje u okviru Inžinjerske komore Crne Gore (IKCG) - te na činodejstvanje gazda Mitketa i njegove desne ruke - ser Žileta - na planu najavljene izrade Nacrta Zakona o planiranju i izgradnji.

***

Ne mogu a da ne primijetim da je Vlada Crne Gore - slava joj i milost - na 40. sjedinici, održanoj u pretprošli četvrtak, 23. septembra, donijela Odluku o obrazovanju Savjeta za praćenje izrade Prostornog plana Crne Gore.

”Savjet, na čijem čelu će biti predsjednik Vlade, fomira se u cilju praćenje toka i dinamike izrade Prostornog plana Crne Gore, predlaganja mjera radi njegove efikasnije i sadržajnije izrade, te praćenja implemantacije sektorskih politika Vlade u Planu. U diskusiji je ocijenjeno da dinamični razvoj iziskuje i promptni odgovor u cilju sihronizacije politike razvoja i prostornog planiranja, što predstavlja osnovni razlog za formiranje Savjeta”.

Uz iskrene čestitke gospodinu đeneralu Krivokapiću, predsjedniku Vlade - i iskrene nade da će naš đenerale dolgodenstvovati na mnogaja ljeta - Živio! - osjećam obavezu da mu predložim da odmah obrazuje, o istom trošku, i Savjet za praćenje izrade Zakona o planiranju i izgradnji - ili, još bolje, Savjet za praćenje svega iza čega stoje gazda Mitke i njegova desna ruka - ser Žile - jer teško da postoji nešto u minulom periodu, od 4. decembra prošle godine do danas, na čemu bismo temeljili nadu da je udarni tandem Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma sposoban da odgovori na bilo koje kompleksnije pitanje - čak i uz sasluženije vrlo obaviještene i vrlo visprene gospođe Jelušić.

U članu 3 - koji je, ujedno, moj omiljeni član pomenute Odluke - lijepo piše:

”Savjet čine predsjednik, zamjenik predsjednika i osam članova./ Predsjednik Savjeta je predsjednik Vlade./ Zamjenik predsjednika Savjeta je potpredsjednik Vlade./ Članovi Savjeta su: 1) ministar ekologije, prostornog planiranja i urbanizma; 2) ministar kapitanih investicija; 3) ministar ekonomskog razvoja; 4) ministar finansija i socijalnog staranja; 5) glavni pregovarač za evropske integracije; 6) direktor Uprave za katastar i državnu imovinu; 7) savjetnik Predsjednika Vlade za urbanizam; 8) predstavnik nevladine organizacije./ Vlada posebnom odlukom imenuje predsjednika, zamjenika predsjednika i članove Savjeta”.

Dakle, jedina nepoznanica što se tiče sastava Savjeta je predstavnik/ca nevladine organizacije. Ako krenemo od činjenice da je jedan od kriterijuma za izbor predstavnika/ce nevladinog sektora u Radnoj grupi za izradu Nacrta novog Zakona o planiranju i izgradnji bio, citiram: “Da je u prethodne tri godine, u vezi sa prostornim planiranjem i izgradnjom objekata, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unaprijeđenje stanja u oblasti prostornog planiranja i izgradnje objekata” - te da, nažalost, nije bilo “prijavljenih kandidata” - onda bi realno bilo očekivati da će kriterijumi za predstavnika/cu NV sektora u Savjetu za praćenje izrade Prostornog plana Crne Gore biti još strožiji - i da, u to ime, opet neće biti “prijavljenih kandidata”.

Drugo pitanje se odnosi na činjenicu da je jedina osoba među članovima Savjeta koja bi, po definiciji, morala imati veze za urbanizmom (ne i sa prostornim planiranjem - ako je suditi po naslovu funkcije) - “savjetnik predsjednika Vlade za urbanizam”. Mediji su sredinom juna tekuće godine prenijeli vijest da je Ana Samardžić, bivša glavna arhitektica Budve, imenovana za savjetnicu za urbanizam đenerala Krivokapića. Ne nađoh njeno ime na “Spisku službenika i namještenika u Generalnom sekretarijatu Vlade i u Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore” - koji nije datiran (Google ga datira - 27. jul, 2021.) - ali ga zato nađoh na Listi obračuna zarada javnih funkcionera za avgust 2021. godine.

Nađoh i dokument naslovljen “Predlog za imenovanje savjetnice predsjednika Vlade CG za urbanizam” - ali o tom dokumentu i o još nekim detaljčićima vezano za Odluku o obrazovanju Savjeta za praćenje izrade Prostornog plana ljepotice naše Crne, u narednom broju.