odgovaraju na otvoreno pismo strukovnih udruženja

MPNKS: Onaj ko smatra da su mu ugrožena prava treba i da inicira dijalog

Iz Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta odgovaraju na otvoreno pismo strukovnih udruženja

2402 pregleda 1 komentar(a)
Sjedište resora kulture na Cetinju, Foto: Filip Roganovic
Sjedište resora kulture na Cetinju, Foto: Filip Roganovic

Brojni napadi na resor kulture koji dolaze iz različitih izvora su neargumentovani i zasnivaju se (uglavnom) na slobodnoj procjeni rijetkih pojedinaca i političkoj osnovi, kazali su “Vijestima” iz Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta (MPNKS) odgovarajući na ranije upućena pitanja povodom otvorenog pisma strukovnih udruženja predsjedniku Vlade Zdravku Krivokapiću i potpredsjedniku Dritanu Abazoviću.

Povezani članci

19. Oktobar 2021.

Ministarstvo ne razumije umjetnike

U pismu je izraženo opšte nezadovoljstvo stanjem u kulturi uz ocjenu da je neophodno Ministarstvu kulture vratiti autonomiju.

Pismo potpisuju: Udruženje glumaca Crne Gore, Udruženje likovnih umjetnika Crne Gore (ULUCG), Udruženje dramskih pisaca Crne Gore “Naša drama”, Udruženje filmskih producenata i reditelja Crne Gore, i nevladine organizacije Korifej teatar i Podgorica film festival.

U odgovoru “Vijestima” iz MPNKS potpisnicima otvorenog pisma poručuju da se pitanje funkcionalnosti ovog, ali i drugih resora, ne može ocjenjivati proizvoljno, već na osnovu temeljnih analiza i rezultata.

”U tom smislu cijenimo da će Vlada, nakon analiza utemeljenih na rezultatima dosadašnjeg rada ovog resora, imati jasan stav po pitanju njegove održivosti. U odnosu na rekonstrukciju Vlade MPNKS nema mogućnost odlučivanja, ono što možemo da istaknemo da smo ovaj resor kao i ostale uveli u zakonske tokove”, navode u saopštenju.

Sa druge strane, iz MPNKS tvrde da su, u skladu sa svojim mogućnostima i u novonastalim okolnostima izazvanim pandemijom kovid-19, bez obzira na sve izazove, intenzivno radili na ostvarivanju strateških ciljeva.

”Što se vidi i iz ostvarenih rezultata, tako da se aktuelna situacija u kulturi može cijeniti zadovoljavajućom”, navode u odgovorima, ali nijesu konkretno kazali na čemu se zasniva njihova procjena i na koje rezultate misle.

U otvorenom pismu strukovna udruženja ističu da je zabrinjavajuće i to što Crna Gora još nema Strateški plan i program za kulturu.

”A samim tim ni transparentnu kulturnu politiku, što dovodi u pitanje postojanje volje i vizije za stvaranje povoljnog ambijenta za razvoj kulture. Takođe, time se obesmišljava evaluacija postignutog, a samim tim i aboliraju od odgovornosti nadležne institucije”, tvrde u pismu. Na pitanje “Vijesti” u kojoj je fazi izrada Strateškog plana i programa za kulturu u obimnom odgovoru iz MPNKS kažu da su se i tu susreli sa “otežanim uslovima rada” usljed pandemije, reorganizacije resora, kasnog usvajanja Zakona o budžetu i tako dalje...

”Iako smo vrlo ambiciozno krenuli u realizaciju brojnih projekata među kojima je i ovaj, složićete se da je period iza nas bio pun izazova koji su nepovoljno uticali, a može se reći i osporavali, planiranu dinamiku pojedinih aktivnosti u državnoj administraciji, što je slučaj i kada je u pitanju ovaj, za kulturu, važan strateški dokument. Potpisnici, otvorenog pisma zaboravljaju otežane uslove u kojima se već drugu godinu za redom nalazimo usljed novonastale situacije izazvane kovidom19, na reorganizaciju resora, koja je podrazumijevala brojne administrativne i tehničke procedure koje se mogu pronaći u odlukama objavljenim na sajtu MPNKS, ali i na kasno usvajanje Zakona o bužetu, koji je bio osnov za planiranje i realizaciju brojnih aktivnosti, što je takođe dovelo do otežavajućih okolnosti u smislu nemogućnosti, odnosno ograničenja finansiranja brojnih projekata koje smo planirali u 2021. godini, a samim tim i njihove realizacije. I pored najbolje namjere da se realizuje planirano, sve navedeno uticalo je na pomjeranje planiranih rokova za realizaciju pojedinih aktivnosti, među kojima je i Nacionalni program razvoja kulture, dugoročni strateški dokument, koji podrazumijeva složene aktivnosti i uključenost brojnih subjekata, (predstavnike naučnih i stručnih institucija, strukovnih udruženja, sindikata i drugih subjekata iz oblasti kulture) što je kao što i sami znate u uslovima pandemije bilo uslovljeno ili onemogućeno, zbog mjera koje su bile na snazi”, kažu oni i ponavljaju da je, bez obzira na sve izazove MPNKS intezivno radilo i bilo usmjereno ka ostvarivanju strateških ciljeva - “što je slučaj i kada je u pitanju Nacionalni program razvoja kulture”.

”U tom smislu Nacionalni program razvoja kulture uvršten je kao pilot strategija u projekat Evropske komisije ‘Unapređenje strateškog planiranja i koordinacije politika u javnoj administraciji’, koji sprovodi GSV. U okviru projekta održane su radionice o vještinama facilitacije u procesu strateškog planiranja, u cilju jačanja kapaciteta službenika Ministarstva za primjenu tehnika za strateško planiranje i koordinaciju politika. Navedene aktivnosti sprovođene su tokom ove godine i u završnoj su fazi. U tom periodu pripremljen je radni materijal koji će uz pomoć eksperata EK biti unaprijeđen, a koji će biti polazna osnova i ugledni primjer radnoj grupi za izradu Nacionalnog programa razvoja kulture. Ovo je od posebnog značaja za nas jer ćemo u periodu koji slijedi bez obzira na izazove koji su osporavali planiranu dinamiku rada na ovom dokumentu ali i one koji slijede, nastaviti aktivnosti koje će u konačnom rezultirati dokumentom koji je usklađen sa pravilima i metodologijom Evropske komisije. Dakle imaćemo jedan kvalitetan dokument”, pišu iz MPNKS. Jedan segment otvorenog pisma problematizuje i komunikaciju MPNKS sa predstavnicima kulture, čime su iz Ministarstva zadovoljni.

”Cijenimo da onaj ko smatra da su mu ugrožena prava treba i da inicira dijalog na tu teme. No, bez obzira na to, kao što je javnost i upoznata, ovaj resor je uvijek spreman na dijalog, što potvrđuje i naš dosadašnji način rada. Želimo da istaknemo da smo imali sastanak sa delegacijom sindikata na čijem čelu je bio gospodin Željko Kalezić. Razgovor je bio jako konstruktivan, između ostalom smo im stavili do znanja da u MPNKS imaju partnera za sve što je na dobrobit kulturnih radnika”, kazali su iz MPNKS, ali nijesu naveli zaključke tog sastanka.

Zaključuju da će i u buduće činiti sve da poboljšaju stanje u kulturi “na zadovoljstvo svih građana Crne Gore i kulturnih radnika”.

Mjere nijesu išle u prilog kulturi

Protekle dvije godine bile su naročito izazovne za umjetnike koji nemaju stalno zaposlenje i koji su u konstantnoj egzistencijalnoj neizvjesnosti, podsjećaju potpisnici otvorenog pisma. Oni su istakli da i nakon više pokušaja da nadležnom ministarstvu skrenu pažnju na te probleme - “izostao je plan podrške nezaposlenim umjetnicima”.

Iz MPNKS kažu da su svjesni da “epidemiološke mjere koje su bile na snazi za sveukupno društvo nijesu išle u prilog stvaraocima iz oblasti kulture”, ali ističu da je pandemija proizvela nove okolnosti na globalnom nivou u svim oblastima, a ne samo u Crnoj Gori.

Bez obzira na otežane uslove u periodu pandemije, ponavljaju, cilj MPNKS je da afirmiše i podržava projekte i programe čiji je cilj prezentacija i valorizacija kulturno-umjetničkog stvaralaštva i kulturne baštine.

”U prilog tome, podsjećamo i na ovogodišnju podršku MPNKS putem Konkursa za sufinansiranje projekata i programa od značaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva u 2021. godini, čija je realizacija u završnoj fazi. Takođe, podsjećamo da je u cilju podrške i ranije Ministarstvo kulture 24. marta 2020. godine objavilo Konkurs za sufinansiranje aktivnosti iz oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva koje su u funkciji javnog interesa i zaštite socio-ekonomskih interesa nezaposlenih umjetnika i stručnjaka u kulturi, preduzetnika u kulturi, samostalnih umjetnika, bioskopskih prikazivača i internet portala”, saopštili su oni i iznijeli podatak da je tom prilikom obezbijeđena podrška za 145 projekata u ukupnoj vrijednosti od 346.840 eura.

MPNKS će, kažu, i ubuduće podržavati sve afirmativne projekte.

”Naravno u mjeri u kojoj to budu dozvoljavala finansijska sredstva”.

Ovaj resor je uvijek spreman na dijalog, što potvrđuje i naš dosadašnji način rada. Želimo da istaknemo da smo imali sastanak sa delegacijom sindikata na čijem čelu je bio gospodin Željko Kalezić. Razgovor je bio jako konstruktivan, između ostalom smo im stavili do znanja da u MPNKS imaju partnera za sve što je na dobrobit kulturnih radnika

Preporučujemo za Vas