"u inicijativi zahtijevaju da se važeći planski dokument stavi van snage u najkraćem roku"

Planski dokument uskladiti sa Studijom zaštite kulturne baštine

Inicijativa za stavljanje van snage “Izmjene i dopune DUP-a Rekreativno-kulturna zona na obali rijeke Morače - južni dio” iz 2012, a u sklopu kojeg se nalazi i nepokretno kulturno dobro, hotel “Podgorica”

1904 pregleda 0 komentar(a)
Foto: Luka Zeković
Foto: Luka Zeković

Nevladina organizacija “KANA /Ko ako ne arhitekt?” uputila je Inicijativu za stavljanje planskog dokumenta “Izmjene i dopune DUP-a Rekreativno-kulturna zona na obali rijeke Morače - južni dio” iz 2012. godine van snage, nakon što je Uprava za zaštitu kulturnih dobara (UZKD) hotelu “Podgorica” dodijelila status nepokretnog kulturnog dobra od nacionalnog značaja koji je ovim DUP-om obuhvaćen.

”Svako planiranje na ovoj lokaciji mora biti u skladu sa integralnom zaštitom kulturnog dobra... Planski dokument mora biti usklađen sa Studijom zaštite kulturne baštine”, naveli su iz UZKD.

Inicijativu, upućenu Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Sekretarijatu za planiranje prostora i održivi razvoj opštine Podgorica, podržala je i Inženjerska komora Crne Gore (IKCG).

”Izvršni odbor Strukovne komore arhitekata, na elektronskoj sjednici održanoj 20. 11. 2021. donio je zaključak o opravdanosti inicijative, pogotovo u odnosu na Rješenje UZKD od 21. 06. 2021. godine kojim se hotelu ‘Podgorica’, koji se nalazi u zahvatu pomenutog plana, utvrđuje status nepokretnog kulturnog dobra”, navodi se u obrazloženju Odluke o pokretanju inicijative za stavljanje van snage DUP-a “Izmjene i dopune DUP-a Rekreativno-kulturna zona na obali rijeke Morače - južni dio” iz 2012. godine. Odluku je potpisao predsjednik UO dipl.inž.građ. mr Nikola Luković.

Iako iz NVO KANA smatraju da je zaštita hotela “Podgorica”, čiji je projektant arhitektica Svetlana Kana Radević, stigla kasno, pozdravili su tu odluku i poručili da će se “pozabaviti postojećim planom za desnu obalu Morače, koji zasigurno ne može ostati takav kakav jeste sada kada je hotel zaštićeno kulturno dobro”.

Rješenjem o dodjeli statusa nepokretnog kulturnog dobra hotelu “Podgorica” utvrđene su mjere zaštite, konzervatorske mjere, koje, između ostalog, isključuju intervencije koje mogu ugroziti statičku stabilnost objekta, ali i prepravke, dogradnje i nadogradnje, a propisuju restauraciju prvobitnih, autentičnih, betonskih arhitektonskih elemenata nadstrešnice iznad glavnih ulaza.

Iz NVO KANA u inicijativi zahtijevaju da se važeći planski dokument stavi van snage u najkraćem roku, prvenstveno zato što je nekvalitetan, donesen pod upitnim zakonskim okolnostima, ali i dokument kojem je istekao rok trajanja i koji je, sada, u koliziji sa Zakonom o zaštiti kulturnih dobara.

”Ovaj dokument je donesen 2012. godine pod okolnostima koje su 2015. godine problematizovane u vrijeme izgradnje staklenog solitera visine 13 nadzemnih etaža u vlasništvu kompanije NORMAL TOURS d.o.o. uz ekonomski ulaz hotela ‘Podgorica’. IKCG je dokumentom od 26.1. 2016. godine analizirala, te Upravi za inspekcijske poslove dostavila obrazloženje mišljenja da se ovaj planski dokument treba staviti van snage”, saopštili su iz KANA.

Oni dodaju da je inspektor za urbanizam iz Uprave za inspekcijske poslove, Siniša Minić, 2016. godine analizirao planski dokument i utvrdio da nije donesen u skladu sa tada važećim Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata, kao i da je građevinska dozvola izdata kompaniji NORMAL TOURS d.o.o. nije donesena na osnovu validne dokumentacije.

”Na osnovu utvrđenog, inspektor za urbanizam će shodno zakonu preduzeti predviđene radnje i mjere”, navodi se u dokumentu iz 2016. godine, koji potpisuje Minić.

Osim upitne procedure po kojoj je plan donesen, u Odluci o donošenju plana, Član 6, navedeno je da se plan donosi na period od pet godina, koji je, objašnjavaju, istekao 2017. godine.

”Uprkos tome, plan se i dalje smatra dijelom ‘važeće planske dokumentacije’. Kao stručnjaci koji se bave proučavanjem planskog sistema koji određuje prostorni razvoj, moramo protestovati protiv pravnih akrobacija kojima se isteklim planskim dokumentima produžava trajanje i na taj način zanemaruju posljedice koje u prostoru nastaju zbog korištenja zastarjelih ulaznih podataka”, apeluju iz KANA.

Oni ističu da planski dokument ni kada je donesen, 2012. godine, nije bio zadovoljavajući i obrazlažu zbog čega:

”Evidentno uvodi preizgrađenost (čak 8 objekata) u odnosu na namjenu (“rekreativno-kulturna zona”); nasilno uvodi novogradnju već postojećih sadržaja na drugim mjestima u zahvatu plana nalazeći prostor za njih nauštrb javnog parka (pored postojećih otvorenih i zatvorenih sportskih terena i otvorenih i zatvorenih bazena planer je predvidio novogradnju istih sadržaja i rušenje starih, pri čemu je izgradnja novih planirana na parkovskoj površini); ni jednim slovom ne prepoznaje vrijedne objekte od izvanrednog značaja za graditeljsko nasljeđe Crne Gore, a kojih u zahvatu ovog plana ima čak dva (Hotel “Podgorica”, djelo arhitektice Svetlane Kane Radević nagrađeno saveznom Borbinom nagradom za arhitekturu, i Sportski centar “Morača” djelo arhitekata Predraga Dmitrovića i Đorđa Zlokovića, nagrađeno republičkom Borbinom nagradom za arhitekturu); podstiče preizgrađenost na privatnim parcelama bez odgovarajuće podrške u infrastrukturi i sadržajima koji treba da ih opsluže (parkingu, insolaciji, itd); umanjuje javne i javno dostupne površine; planskim konceptom degradira zatečene rekreativne i kulturne sadržaje - parkovske površine, obalu rijeke, značajne objekte graditeljskog nasljeđa”, podsjećaju oni.

Iz NVO KANA očekuju blagovremenu reakciju nadležnih.

Soliter degradirao hotel “Podgorica” i njegovu užu i širu okolinu

Hotel “Podgorica” sagrađen je 1967. godine u novom dijelu Podgorice, na desnoj obali Morače. Sagledavajući arhitektonsko rješenje hotela, jasno se iščitava nastojanje autorke da ostvari suštinski princip organske arhitekture, a to je stapanje objekta sa prirodom, odnosno stvaranje organske veze između prostora i strukture, materijala na kome počiva, kao i interakcije objekta i okoline, navodi se, između ostalog, u opisu kulturnog dobra i dodaje da je “u novije vrijeme, neposredno uz sjeverozapadanu stranu hotela, podignut zastakljeni objekat od 12 spratova koji svojom pozicijom, gabaritima, formom i materijalizacijom narušava zatečene vrijednosti hotela “Podgorica”.

”Gradnja savremene višespratnice degradira, ne samo pomenuti objekat, već i njegovu užu i širu okolinu, koju karakteriše prirodni ambijent rijeke Morače kao i kulturno-istorijsko nasljeđe - Tvrđava Ribnica”, navodi se u Rješenju o utvrđivanju statusa nepokretnog kulturnog dobra od nacionalnog značaja, čime su zadovoljni i u NVO KANA.

”Pozdravljamo i to što Rješenje prepoznaje da su uže i šire okruženje hotela ‘Podgorica’ narušeni gradnjom ‘višespratnog objekta koji svojom pozicijom, gabaritima, formom i materijalizacijom degradira zatečene vrijednosti’”, naveli su iz KANA.

Preporučujemo za Vas