„Dendromanija - ludorije iz šume” za djecu i odrasle

Zbirka poezije Žarka Vučinića izdvojila se svojim tekstualnim kvalitetima kao što su: svježa rima, zanimljiva događajnost, ekološka osviješćenost i u vezi sa tim snažan edukativni potencijal, razigrani jezik naglašeno humorističkog predznaka, neobična upotreba riječi u kojoj se elementi slenga i leksike odraslih inovativno kontekstualizuju u svjetlu savremenih jezičkih kretanja

1755 pregleda 0 komentar(a)
Foto: Printscreen/Naslovna strana knjige
Foto: Printscreen/Naslovna strana knjige

Godišnju nagradu za najbolju knjigu Udruženja crnogorskih pisaca za djecu i mlade osvojila je zbirka poezije “Dendromanija - ludorije iz šume” autora Žarka Vučinića, saopšteno je juče.

Odluku je, nakon upoznavanja sa osam knjiga pristiglih na konkurs, jednoglasno donio žiri u sastavu: Miroslav Jovanović Timotijev, Andrijana Nikolić i Svetlana Kalezić Radonjić.

”Iako je među pristiglim publikacijama bilo zanimljivih i vrijednih ostvarenja naročito u vizuelnom pogledu, što svjedoči o zainteresovanosti autorâ da se odgovori savremenim trendovima u kojima se materijalnosti knjige za djecu posvećuje značajna pažnja, pomenuto ostvarenje Žarka Vučinića izdvojilo se, prije svega, svojim tekstualnim kvalitetima kao što su: svježa rima, zanimljiva događajnost, ekološka osviješćenost i u vezi sa tim snažan edukativni potencijal, razigrani jezik naglašeno humorističkog predznaka, neobična upotreba riječi u kojoj se elementi slenga i leksike odraslih inovativno kontekstualizuju u svjetlu savremenih jezičkih kretanja”, obrazložio je žiri ističući da su to neki od ključnih elemenata koji su ovu knjigu izdvojili u odnosu na ostale.

Oni dalje ističu da se mladi čitalac kroz Vučinićevo djelo upoznaje sa svijetom životinja, ali jednako i o svijetu ljudi.

”I pored toga što animalistika predstavlja jedno od najizrazitijih područja književnosti za djecu, u pomenutoj zbirci se, kroz trideset pjesama, postupkom duhovite i neobične antropomorfizacije, mladi čitalac upoznaje sa svijetom životinja iz unutrašnje perspektive, ali saznaje mnogo toga i o svijetu ljudi... Preslikavaju se muško-ženski odnosi, usmjerenost na fizički izgled, beskompromisnost u dosezanju ciljeva i slično, a što za posljedicu ima dublje promišljanje stvarnosti koja nas okružuje. Takođe, prisutna je i maštovita nadgradnja realnosti u kojoj životinje žive svoje egzistencije, pri čemu se njima imanentna animalistička priroda modifikuje uticajem profesije za koju su se opredijelile, što proizvodi izrazito humorističke efekte”, dodaje se u obrazloženju.

Zaključak je da je “Dendromanija” jednako interesantno i promišljeno štivo i za djecu i odrasle.

”Budući da duhovitost, u skladu sa usmjerenošću dječje psihe na smijeh i vedrinu, predstavlja jednu od ključnih odlika kvalitetne književnosti za djecu, kao i da se upravo u prostoru smijeha najviše poništavaju sve naše razlike, uključujući i uzrasne, zbirka poezije ‘Dendromanija - ludorije iz šume’ Žarka Vučinića značajno doprinosi razvoju savremene crnogorske književnosti za djecu i u skladu sa tradicijom najkvalitetnijih ostvarenja nameće se kao štivo za dualnu publiku - djecu i odrasle”, poručuju oni.

Bonus video: