Vlada donijela Odluku o organizovanju: Muzej savremene umjetnosti će preuzeti zaposlene Centra...

Iz MKM navode da su Odlukom uređeni svi bitni elementi koji su od značaja za njeno poslovanje, kao i naziv pod kojim će poslovati, sjedište, kao i svi poslovi koje je Muzej dužan da obavlja

1639 pregleda 0 komentar(a)
Sa sjednice Vlade, Foto: Ministarstvo kulture i media
Sa sjednice Vlade, Foto: Ministarstvo kulture i media

Vlade Crne Gore donijela je Odluka o organizovanju JU Muzej savremene umjetnosti, saopšteno je iz Ministarstva kulture i medija (MKM).

Iz MKM navode da su Odlukom uređeni svi bitni elementi koji su od značaja za njeno poslovanje, kao i naziv pod kojim će poslovati, sjedište, kao i svi poslovi koje je Muzej dužan da obavlja.

"Odlukom se određuje da će Muzej savremene umjetnosti preuzeti zaposlene iz JU Centra savremene umjetnosti i rasporediti ih u skladu sa aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji", piše u saooštenju.

Prema njihovim riječima Muzej će preuzeti i imovinu, finansijska sredstva i sva prava i obaveze iz JU Centra savremene umjetnosti, kao i sva druga pitanja od značaja za organizovanje i poslovanje budućeg Muzeja savremene umjetnosti.

"Pravni osnov za donošenje Odluke o organizovanju JU Muzej savremene umjetnosti Crne Gore sadržan je u članu 36 i članu 4 Zakona o kulturi, kojim je propisano da osnivač može promijeniti status ustanove, po postupku propisanom za osnivanje ustanove i da akt o osnivanju javne ustanove čiji je osnivač država donosi Vlada Crne Gore, kao i u članu 9 Zakona o muzejskoj djelatnosti, kojim je propisano da se javni muzej osniva kao ustanova, odnosno kao samostalni muzej, u skladu sa zakonom kojim se uređuju ustanove kulture", objasnili su iz MKM.

Podsjetili su da je Vlada na sjednici održanoj 20.03. usvojila Elaborat o opravdanosti transformacije JU Centar savremene umjetnosti Crne Gore u JU Muzej savremene umjetnosti Crne Gore i time, kako kažu, zadužila MKM da pripremi i dostavi Vladi Predlog odluke o organizovanju JU MSU.

"Predlog prema članu 16 Zakona o kulturi treba da sadrži i osnivački akt ustanove, koja je dobila pozitivno mišljenje od strane Ministarstva finansija i Sekretarijata za zakonodavstvo", zaključuju iz Ministarstva.