Miloš Milošević i kulturna tradicija Boke

U Kotoru počinje dvodnevni međunarodni naučni skup posvećen liku i djelu najistaktnijeg bokeškog arhiviste

1569 pregleda 1 komentar(a)
Foto: Promo
Foto: Promo

Dvodnevni međunarodni naučno-stručni skup, pod nazovom “Miloš Milošević i kulturna tradicija Boke” biće održan danas i sjutra u Kotoru, a u organizaciji Državnog arhiva Crne Gore sa Cetinja i Opštine Kotor.

Teme skupa na kome će učestvovati oko 30 naučnika, kulturnih radnika, univerzitetskih profesora i sveštenika iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske i Češke biće arhivistika, bibliotekarstvo, muzeologija, istorija pomorstva, bokeški pomorski i institucija Bokeljske mornarice, proučavanje, dokumentacija i zaštita kulturne baštine, umjetnost i pjesništvo.

U okviru naučno-stručnog skupa koji je u najvećoj jmjeri, posvećen bogatom, raznovrsnom i slojevitom radu dr Miloša Miloševića u proučavanju raznih aspekata bokeljske pomorske, ekonomske, etnografske i muzikološke prošlosti, danas u 19 časova u Pomorskom muzeju Crne Gore u Kotoru biće promovisan i Zbornik radova dr Miloša Miloševića objavljenih u godišnjacima Pomorskog muzeja od 1953. do 2006. godine, pod nazivom “Pomorska istorija, I tom”.

Fokus skupa kroz većinu izlaganja učesnika skupa biće lik i djelo akademika dr Miloševića (1920-2012), istaknutog bokeljskog naučnog radnika i pisca, te nekadašnjeg admirala drevne Bokeljske mornarice. Dr Milošević bio je svestrana naučna i umjetnička ličnost - istoričar, arhivista i romanista, pjesnik i muzičar. Potomak slavne dobrotske kapetanske i pomorske familije Milošević. Bio je dugogodišnji direktor istorijskog arhiva u Kotoru, predsjednik Društva arhivskih radnika Crne Gore, predsjednik Saveza društava arhivskih radnika Jugoslavije, član Arhivskog saveta Jugoslavije, predstavnik Jugoslavije na međunarodnim kongresima arhivista u Briselu, Madridu, Moskvi, Vašingtonu.

Izabran je 1991. za doživotnog admirala Bokeljske mornarice, organizacije koja baštini tradicije najstarije pomorske bratovštine na ovim područjima, stare više od 12 vjekova.

Autor je 14 knjiga i preko 240 pojedinačnih naučnih radova. Za svoj naučni rad dr Miloš Milošević dobio je više nagrada, priznanja i ordena...

Bonus video: