Kako pravilno pripremiti i skladištiti hranu?

Pravilna priprema i skladištenje hrane čini hranu bezbjednom, što je sastavni dio pravilne ishrane

1282 pregleda 0 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock.com
Ilustracija, Foto: Shutterstock.com

Kada namirnice donesemo kući, onda ih skladištimo u odnosu na njihove zahtjeve. To znači da čitamo deklaracije na kojima piše da li se namirnica čuva na određenoj temperaturi.

U odnosu na informacije sa deklaracije hrana se skladišti, odnosno do upotrebe drži na sobnoj temperaturi, u plusnom (običnom) ili minusnom rashladnom uređaju (zamrzivaču). Adekvatna temperatura čuvanja hrane je jako važna preventivna mjera. Takođe, važno je da u frižiderima raspored na policama bude takav da se na donjim policama nalazi sirova hrana, a da se na najvišim policama nalazi hrana koja je spremna za posluživanje. Na taj način se sprečava ukrštena kontaminacija i smanjuje rizik od kontaminacije hrane spremne za posluživanje.

Ilustracija
Ilustracijafoto: Shutterstock.com

Kontaminacija

Takođe, prilikom pripreme hrane je važno spriječiti ukrštenu kontaminaciju. To se postiže tako što se odredi i pribor i oprema za svaku hranu pojedinačno npr. za meso i povrće, jer nikako ne bi smjelo da se istim nožem ili na istoj dasci priprema sirovo meso, a onda tim istim nožem ili na istoj dasci reže povrće za salatu. Takav postupak može dovesti do kontaminacije hrane koja može dovesti do poremećaja zdravlja. Jako je važno da se sva hrana koja zahtijeva termičku obradu pravilno termički obradi. To znači da se ona mora izložiti dovoljno visokoj temperaturi dovoljno dugo vremena. Pravilnom termičkom obradom smanjuje se rizik od trovanja hranom. To je temperatura od najmanje 75 stepeni po celzijusovoj skali. Još jednom naglašavam da termički obrađenu hranu, spremnu za posluživanje uvijek treba čuvati odvojeno od sirove hrane.

Pranje ruku

Koliko je važno da se mjesto u kuhinji na kojem se priprema hrana drži čistim toliko je važno i da se tokom rada sa hranom, a naročito sirivom hranom peru ruke, ali pravilno. Pravilno pranje ruku je najjeftinija, a najefikasnija preventivna mjera u sprečavanju širenja svih zaraznih bolesti, pa i onih koje se prenose hranom. Pravilno pranje ruku podrazumeva trljanje ruku u trajanju od najmanje 20 sekundi.

Uloga vode

Još jedan važan uslov da hrana bude zdravstveno bezbjedna je da se u pripremi hrane koristi voda i sirovine koje su zdravstveno bezbjedne. Mi smo u Crnoj Gori privilegovani kada je u pitanju voda, jer nam je kvalitet sirove vode odličan.

Bez obzira što su bolesti koje se prenose hranom, očigledno, preventabilne podaci koji govore o učestalosti obolijevanja od njih širom svijeta su zabrinjavajući.

Nebezbjedna hrana je izvor zaraze

Osiguravanje dovoljne količine hrane, pravilna ishrana i bezbjednost hrane neraskidivo su povezani. Nebjezbedna hrana stvara začarani krug bolesti i neuhranjenosti, naročito pogađa odojčad, malu djecu, starije i bolesne ljude. Bolesti koje se prenose hranom ometaju socioekonomski razvoj iscrpljuju zdravstvene sisteme i štete nacionalnim ekonomijama, turizmu i trgovini. Zato je važno da svi preuzmemo odgovornost i utičemo da hrana koju konzumiramo bude zdravstveno bezbjedna.

S obzirom na to da je pravilna ishrana u potpunosti zavisna od bezbjednosti hrane, bezbjednost hrane treba posmatrati kao sastavni dio pravilne ishrane. To su dva neraskidivo povezana elementa koja značajno određuju status zdravlja pojedinca, pa samim tim i javnog zdravlja.

(Autorka Snežana Barjakatović-Labović je specijalista higijene i dijetolog)