Poliklinika Moj Lab

Prava šansa za roditeljstvo

Sve što je potrebno za uspješno i zdravo potomstvo pod jednim krovom, u rukama dokazanih stručnjaka

66486 pregleda 26 reakcija 0 komentar(a)
Foto: Moj lab
Foto: Moj lab

Centar za vantjelesnu oplodnju poliklinike Moj Lab omogućava pacijentima da na jednom mjestu realizuju sve etape procesa. Pod tim se podrazumijeva kontinuirano praćenje laboratorijskih nalaza (hormona), priprema kao i sve faze samog postupka vantjelesne oplodnje (od stimulacije jajnika, folikulometrije, aspiracije jajnih ćelija, laboratorijske faze razvoja embriona, embriotransfera, krioprezervacije preostalih embriona), internističko-kardiološki pregled, ultrazvučni pregled dojki i preanesteziološka priprema.

Iskustvo stručnjaka, sofisticirana tehnologija i najsavremenija oprema učiniće uspješnost svakog ciklusa izvjesnim.

Čejović
Čejovićfoto: Moj Lab

Dr Nebojša Čejović, specijalista ginekologije i akušerstva, posvećen je humanoj reprodukciji i liječenju steriliteta. Dr Čejović je regionalno priznat stručnjak koji je pomogao velikom broju parova u borbi za potomstvo.

Rođen je u Podgorici, gdje je zavšio osnovnu i srednju školu. Medicinski fakultet je završio u Banja Luci, a spcijalizaciju iz oblasti ginekologije sa akušerstvom na Medinskom fakultetu u Beogradu. Kao ginekolog radio je u Domu zdravlja u Nikšiću, Medicinskom centru MUP-a Crne Gore i PZU LIFE u Podgorici. Član je: Sekcije ginekologa i akušera Crne Gore, MSRM – Mediteranskog društva za reproduktivnu medicinu, ESHRE-a – Evropskog udruzenja za humanu reprodukciju i embriologiju, predsjednik je društva za humanu reprodukciju Crne Gore. Edukaciju iz oblasti liječenja steriliteta je obavio u Opštoj bolnici u Mariboru pod mentorstvom prof. dr Veljka Vlaisavljevića u periodu od 2001-2003 godine. Od 2003. godine, započeo je radni odnos u ustanovi LIFE, prvoj koja se bavila IVF-om u Crnoj Gori. Od tada kontinuirano radi kako na sopstvenoj tako i na edukaciji cjelokupnog stanovništva iz oblasti opšte ginekologije, kao i postupcima asistirane reprodukcije prema standardima i preporukama Evropskog udruženja. Prvi je izgradio temelje liječenja steriliteta postupcima asistirane reprodukcije, nakon čega je 2004. godine rođena prva beba postupkom vantjelesne oplodnje u Crnoj Gori. Od tada do danas se na hiljade parova obratilo za pomoć u postupcima vantjelesne oplodnje.

Čejović
Čejovićfoto: Moj lab

“Svojim angažmanom u poliklinici Moj Lab, u timu sa jednim od najstručnijih embriologa, uz najsavremeniju laboratoriju, savremenu tehnologiju koja je personalizovano planirana i sa svojim osamnaestogodišnjim iskustvom, očekujem još veći procenat trudnoća, zdravo potomstvo i zadovoljne roditelje”

Dr Nebojša Čejović, specijalista ginekologije sa akušerstvom

Nebojša Čejović
foto: Moj lab

Ključ uspjeha vantjelesne oplodnje je stručan tim, a jedna od navažnijih uloga u tom procesu je povjerena embriologu.

U poliklinici Moj Lab radi jedna od najstručnijih embrološkinja na našim prostorima, Andrijana Jovanović

Rođena je u Podgorici, gdje je završila osnovno i srednje obrazovanje, a zatim diplomirala na prirodno - matematičkom fakultetu Univerziteta Crne Gore, Studijska grupa biologija. Nakon položenog stručnog ispita 2003. godine pa do danas, uspješno je obavljala poslove embriologa u centrima za vantjelesnu oplodnju (Specijalna bolnica Ars Medica, Humana reprodukcija, kao i SGB Jevremova u Beogradu). Zvanje kliničkog embriologa je stekla 2010. godine, nakon položenog ispita ustanovljenog od strane ESHRE, a 2017. godine zvanje starijeg embriologa.

Magistarski rad iz oblasti humane reprodukcije je odbranila na Prirodno – matematičkom fakultetu u Podgorici 2019. godine. Iste godine je izabrana i za inspektora iz oblasti embriologije Evropskog Udruženja za Humanu reprodukciju (ESHRE).

Učestvovala je i bila predavač na brojnim simpozijumima, sastancima, hands on treninzima i prezentacijama u organizaciji regionalnih i svjetskih udruženja za humanu reprodukciju. Članica je ESHRE, MSRM, ALPHA, Crnogorskog udruženja humane reprodukcije i Udruženja za humanu reprodukciju Srbije.

Andrijana Jovanovi
Andrijana Jovanovifoto: Moj lab

Andrijana Jovanović, embriolog

„Želim da svojim sedamnaestogodišnjim iskustvom na polju humane reprodukcije kao klinički embriolog u timu sa iskusnim ginekolozima, pomognem parovima koji se bore sa neplodnošću. Svojim budućim radom u Moj Lab poliklinici, u jednoj od najsavremenije opremljenih IVF laboratorija u regionu, želim da pružim najkvalitetniji tretman liječenja neplodnosti sa jednim ciljem, a to je dobijanje potomstva.“

Moj lab
foto: Moj lab

U poliklinici Moj Lab na raspolaganju su vam sledeće ginekološke usluge:

Ginekološki preventivni pregled, ultrazvučni pregled, papanikolau test, kolposkopija, ginekološke intervencije, praćenje trudnoće, neinvazivna prenatalna dijagnostika i savjetovalište.

Moj Lab nudi šansu za roditeljstvo uz pomoć sledećih procedura:

Inseminacija, vantjelesna oplodnja metodama IVF i ICSI,TESA i TESE, kultivacija, odnosno razvoj embriona do stadijuma blastociste. Zamrzavanje odnosno vitrifikacija kako embriona tako i polnih ćelija (jajnih ćelija i spermatozoida), utvrđivanje prohodnosti jajovoda i anomalija materice i istraživanje uzroka spontanih pobačaja i njihovo liječenje.

Ostvarite se u roditeljskoj ulozi i iskorisite šansu za uspješno i zdravo roditeljstvo uz pomoć dokazanih stručnjaka. Pozovite Moj Lab call centar na broj 19989 i zakažite svoj pregled