Šta je najvažnije znati za pregled na magnetnoj rezonanci?

U Poliklinici Konzilijum pacijentima je na raspolaganju zaokružena radiološka dijagnostika, gdje imaju mogućnost pregleda na ultrazvuku, LOW DOSE skeneru i magnetnoj rezonanci.

27277 pregleda 0 komentar(a)
Foto: Poliklinika Konzilijum
Foto: Poliklinika Konzilijum

Dobrom komunikacijom izmedju radiološke ambulante i ostalih specijalističkih ambulanti, moguće je u najkraćem roku zakazati pregled kod ljekara specijaliste, ukoliko dijagnostika pokaže sumnju na neko oboljelje.

Poliklinika Konzilijum
foto: Poliklinika Konzilijum

Osim savremeno opremljene radiološke ambulante i najnovije tehnologije, prioritet u Konzilijumu je, od start da se okupi tim ljekara koji će svojim znanjem i bogatim iskustvom biti garancija kvaliteta, precizne i detaljne dijagnostike.

Tako naš tim danas čini veliki broj specijalista radiologa, iz zemlje i regiona.

Dr Branimir Vlahović, dr Dušan Radaković, Prof dr Ružica Maksimović, Prof dr Dragan Stojanov, dr Nikola Luburić, dr Biljana Jakovljević, dr Sanja Vrbica, dr Tamara Tapušković samo su dio tima radiloške dijagnostike.

Poliklinika Konzilijum
foto: Poliklinika Konzilijum

Svako od njih specijalizovan je za specifične vrste pregleda. Na taj način pacijent ima mogućnost izbora, koji ljekar će biti zadužen za dijagnostiku, mogućnost drugog mišljenja, konzilijarnog pristupa u kojem učestvuju saradnici iz regiona.

Važnu stavku u procesu kvalitetnog pregleda i snimka koji se dalje dostavlja ljekaru, predstavljaju radiološki tehničari, koji imaju prvi kontakt sa pacijentom. U Konzilijumu je zaposlen tim strukovnih radioloških tehničara, od kojih svi imaju dugogodišnje radno iskustvo. To znači da na najbolji mogući način pozicioniraju pacijenta prilikom pregleda, prikupljaju informacije koje su relevante i ukazuju gdje će biti fokus pregleda, kako bi ljekar mogao imati kompletnu sliku za dalju analizu.

Poliklinika Konzilijum
foto: Poliklinika Konzilijum

U najkraćem roku, uz ljubaznost i prijateljski pristup našeg medicinskog osoblja, najniže cijene i visok kvalitet, pacijenti u Konzilijumu dobijaju kompletnu medicinsku uslugu.

Podsjetićemo da preglede na magnetnoj rezonanci pacijenti mogu obavljati i besplatno, na teret Fonda za zdravstveno osiguranje CG, uz uput od izabranog ljekara. Uz saradnju sa brojnim sindikatim i bankama pacijenti imaju brojne benefite pri plaćanju usluga u Konzilijumu.

Poliklinika Konzilijum
foto: Poliklinika Konzilijum

Pored MR mozga, vrata, kičme, organa abdomena i male karlice, dojke, medijastinuma, nudimo široki broj pregleda muskuloskeletnog sistema (koljeno, skočni zglob, kuk, rame, lakat, mišići), kao i specifične preglede MR spektroskopija, MR enterografiju i MR kolonografiju, MR srca.

Za sve dodatne informacije pacijenti mogu pozvati na br.: 020/650-660; 067/650-670

Poliklinika Konzilijum, Skadarska 2, Podgorica

Poliklinika Konzilijum
foto: Poliklinika Konzilijum