ODLUKA OMBUDSMANKE

Djelimično usvojena žalba GP URA

Ombudsmanka ND Vijesti djelimično usvojila žalbu izvršnog direktora GP URA Zorana Mikića
492 pregleda 1 komentar(a)
Zoran Mikić, Foto: Privatna arhiva
Zoran Mikić, Foto: Privatna arhiva
Ažurirano: 18.04.2019. 14:03h

Ombudsmanka ND “Vijesti” Paula Petričević djelimično je usvojila žalbu izvršnog direktora GP URA Zorana Mikića na tekst "Ko se nameračio da gradi novu luku na pragu Perasta" koji je objavljen u “Vijestima” 22. marta.

Izreku odluke ombudsmanke prenosimo u cijelosti.

"Žalbu na tekst ”Ko se nameračio da gradi novu luku na pragu Perasta” objavljen u štampanom izdanju i na portalu Vijesti 22.03.2019. podnio je u ime GP URA njen izvršni direktor Zoran Mikić.

On smatra da je u tekstu došlo do kršenja načela 1 Kodeksa novinara i novinarki Crne Gore (KNCG), odnosno njegovih smjernica 1.1. Opšti standardi, 1.2. Tačnost i 1.3. Postupanje sa izvorima, kao i načela 2 KNCG i njegove smjernice 2.1. Komentar.

Prema sudu podnositelja žalbe smjernica 1.1 je prekršena tako što su podaci objavljeni u tekstu tendenciozno tumačeni sa ciljem nanošenja političke štete GP URA.

Smjernica 1.2 je navodno prekršena objavljivanjem nepotpunih informacija odnosno tako što je ”izostalo mišljenje druge strane odnosno stav OO URA Kotor i potpredsjednice opštine Ljiljane Popović-Moškov o brojnim tendecioznim navodima i optužbama” iznesenim u tekstu.

Dalje, žalitelj smatra da je smjernica 1.3. prekršena korištenjem nedovoljnog broja izvora koji bi osigurali objavljivanje tačnih informacija.

Načelo 2, smjernica 2.1 prekršena je kreiranjem neadekvatnog konteksta za razumijevanje objavljenih informacija na način što tekst, prema mišljenju gospodina Mikića, obiluje tendencioznim: navodima, optužbama i tumačenjem podataka, što ne omogućava formiranje pravilnog konteksta za razumijevanje informacija objavljenih u tekstu.

U procesu medijacije ponovila se loša praksa nedostavljanja izjašnjenja od strane uredništva. Odluku da djelimično usvojim žalbu GP URA donijela sam samo na osnovu žalbe i teksta na koji se odnosila. Odlučila sam da usvojim navode žalbe koji se tiču kršenja smjernica 1.2, 1.3 i 2.1 KNCG, dok ne smatram da je došlo do kršenja smjernice 1.1 KNCG", navodi se.

Obrazloženje

Žalbu na tekst ”Ko se nameračio da gradi novu luku na pragu Perasta” objavljen u štampanom izdanju i na portalu Vijesti 22.03.2019. podnio je u ime GP URA njen izvršni direktor gospodin Zoran Mikić. Žalba je nakon dopune bila formalno ispravna i kao takva je poslata uredništvu na izjašnjenje. U procesu medijacije ponovila se loša praksa nedostavljanja izjašnjenja od strane uredništva. Ovaj sam problem u prethodnim odlukama dovoljno puta naglasila, tako da u ovoj odluci neću ponovo elaborirati razloge zbog kojih je ovakva praksa štetna za medijsku samoregulaciju.

Gospodin Mikić smatra da je u tekstu došlo do kršenja načela 1 KNCG, odnosno njegovih smjernica 1.1. Opšti standardi, 1.2. Tačnost i 1.3. Postupanje sa izvorima, kao i načela 2 KNCG i njegove smjernice 2.1. Komentar.

Prema sudu podnositelja žalbe smjernica 1.1 je prekršena tako što su podaci objavljeni u tekstu tendenciozno tumačeni sa ciljem nanošenja političke štete GP URA. Smjernica 1.1. Opšti standardi nalaže njegovanje najviših profesionalnih i etičkih standarda, prvenstveno obavezu postojanja dobre namjere novinara usmjerene na osiguravanje prava čitalaca/teljki da budu upoznati sa informacijama koje su od javnog interesa.

U tom smislu komentari novinara, ma koliko kritički nastrojeni, moraju biti čestiti, a zabranjeno je objavljivanje lažnih ili zlonamjernih informacija: ”Novinari/novinarke nikada ne smiju da objave informaciju za koju znaju da je lažna ili zlonamjerna.

Novinari/novinarke nikada ne smiju da objave neosnovanu optužbu na račun drugih, koja ima za cilj da ugrozi reputaciju tih osoba.” Podnositelj žalbe ne tvrdi da su objavljene netačne, već nepotpune informacije, ali i da je ovaj propust učinjen sa namjerom nanošenja političke štete GP URA. Budući da izjašnjenje uredništva nije bilo dostavljeno, izuzetno je teško donijeti odluku o eventualnom postojanju loše namjere – nanošenja političke štete autora teksta podnositelju žalbe.

Kako je u pitanju jedna od najtežih optužbi za neetičko postupanje – optužba za postojanje zle namjere novinara i instrumentalizaciju medija u propagandističke svrhe, tim je situacija u ovom podgledu još problematičnija.

Smatram da spornim tekstom jeste nanešena politička šteta GP URA-i i da je novinar imao obavezu da pažljivije izvještava o ovoj stvari. U preporuci iz Odluke o žalbi 42018 istakla sam da ”novinari/ke i/ili uredništvo sa više pažnje odgovaraju na SVE tačke žalbe. Ukoliko propuste da to učine, ubuduće ću smatrati da su saglasni sa navodima žalbe koje ću u odlučivanju onda tretirati kao utvrđenu činjenicu”.

Međutim, preporuka je formuisana u kontekstu nepotpunih izjašnjenja, pa kompletni izostanak izjašnjenja onda čini praksu odlučivanja izlišnom, što predstavlja ozbiljan rizik koji ovako ležeran odnos uredništva u pogledu odgovora na žalbe donosi. Ipak, imajući u vidu da je u pitanju optužba za jednu od najtežih povreda KNCG, na osnovu spornog teksta i navoda žalbe ne mogu sa sigurnošću da zaključim da je izostanak dužne pažnje novinara nedvosmisleno učinjen sa lošom namjerom i zato navod žalbe o kršenju smjernice 1.1. Opšti standardi nisam usvojila.

Smjernica 1.2 je prema podnositelju žalbe prekršena objavljivanjem nepotpunih informacija odnosno tako što je ”izostalo mišljenje druge strane odnosno stav OO URA Kotor i potpredsjednice opštine Ljiljane Popović-Moškov o brojnim tendecioznim navodima i optužbama” iznesenim u tekstu. U ovom pogledu sam saglasna sa navodima žalbe. Novinar je imao obavezu da obezbijedi cjelovit izvještaj o događajima vezanim za dobijanje koncesije opštinskog preduzeća Luka Kotor za upravljanje lukom, posebno imajući u vidu da je u više navrata u tekstu doveo u vezu stavove OO GP URA Kotor sa predlogom investicionog projekta pomorske konsultanstke kompanije Abaco Limited iz Bara.

Novinar je koristio neke od skorijih izjava članova/ica URA-e, ali ne u pogledu izuzetno ozbiljne veze u koju dovodi ovu političku partiju sa kompanijom Abaco. Dodatno, u tekstu izostaje i puna informacija o stavu OO GP URA Kotor vezanim za koncesiju luke. Iz teksta je jasno da ”Dio lokalne vlasti u Kotoru (…) pokušava da sruši tek dobijenu koncesiju opštinskog preduzeća Luka Kotor za upravljanje lukom tog grada”, ali se takođe, i tu sam saglasna sa podnosiocem žalbe, stiče utisak da je OO GP URA i načelno protiv koncesije, što nije slučaj.

Žalitelj tvrdi: ”Za firmu Abaco i pomenuti projekat do sada nijesmo nikada čuli, a u svim javim istupima i saopštenjima smo jasno isticali da nismo protiv koncesije, što se na osnovu ovog teksta ne može zaključiti.” Nedovoljno pažljivim izvještavanjem o kompleksnom problemu u lokalnoj upravi, te necjelovitim i jednostranim izvještavanjem prekršeno je načelo 1, smjernica 1.2.a i 1.2.b.

Dalje, žalitelj smatra da je smjernica 1.3. prekršena korištenjem nedovoljnog broja izvora koji bi osigurali objavljivanje tačnih informacija. I tu sam saglasna sa podnosiocem žalbe jer je za uspostavljanje veze između stavova GP URA i konsultanstke kompanije Abaco novinar trebao tražiti i izjavu druge uključene strane, u ovom slučaju OO GP URA, što je propustio da učini. Zato smatram da je došlo i do kršenja smjernice 1.3 KNCG.

Prema podnosiocu žalbe, načelo 2, smjernica 2.1 prekršena je kreiranjem neadekvatnog konteksta za razumijevanje objavljenih informacija na način što tekst obiluje tendencioznim: navodima, optužbama i tumačenjem podataka, što ne omogućava formiranje pravilnog konteksta za razumijevanje informacija objavljenih u tekstu. Naprotiv: ”autor čitaocima ne ostavlja ni minimalne šanse da mogu sami zaključiti vjerodostojnost informacija na osnovu činjenica i dokaza već su prepušteni slobodnom tumačenju autorovih stavova oko Investicionog plana Luke Kotor”.

Nakon podnaslova ”URA i SDP pričaju ono što je Abaco napisao prošle godine” u tekstu stoji: ”Zanimljivo je to što je o potrebi prebacivanja velikih kruzera iz Kotora na drugu lokaciju i navodnom ugrožavanju pomorske sigurnosti i kotorske rive od strane velikih brodova Abaco napisao u svom “striktno povjerljivom” predlogu u maja prošle godine, proteklih dana postala javna poruka kotorskih odbora URA i SDP.” Navedeno predstavlja dovođenje u direktnu vezu ”striktno povjerljivih” planova nepoznatih investitora sa kritikom investicionog plana Luke Kotor koju sprovodi URA.

Ako je eventualno postojanje pretpostavljene veze toliko ”zanimljivo”, kako novinar u tekstu navodi, onda je njegova obaveza da osigura objektivnu i cjelovitu informaciju koja bi omogućila formiranje pravilnog konteksta za razumijevanje ove zanimljivosti tim veća. Novinar polazi od pretpostavke da je pomorska sigurnost i kotorska riva ”navodno” ugrožena i ovu pretpostavku uzima kao utvrđenu činjenicu. Takođe, nigdje ne pominje da URA nije protiv koncesije već se iz teksta zaključuje upravo suprotno. Iz navedenih razloga odlučila sam da usvojim i navod žalbe koji se odnosi na kršenje načela 2, smjernice 2.1 KNCG.

Paula Petričević

Ombudsmanka ND Vijesti

Preporučujemo za Vas