ODLUKA OMBUDSMANKE

U potpunosti usvojena žalba Ljiljane Popović-Moškov

1679 pregleda 0 komentar(a)
Ljiljana Popović-Moškov, Foto: GP URA
Ljiljana Popović-Moškov, Foto: GP URA

Ombudsmanka ND “Vijesti” Paula Petričević u potpunosti je usvojila žalbu bivše potpredsjednice Opštine Kotor i članice Predsjedništva Građanskog pokreta URA Ljiljane Popović-Moškov na tekst "Ko se nameračio da gradi novu luku na pragu Perasta" objavljen u štampanom izdanju i na portalu Vijesti 22.03.2019.

Izreku odluke ombudsmanke prenosimo u cijelosti.

"Žalbu na tekst ”Ko se nameračio da gradi novu luku na pragu Perasta” objavljen u štampanom izdanju i na portalu Vijesti 22.03.2019. podnijela je u lično ime i gospođa Ljiljana Popović Moškov.

Ona smatra da je u tekstu došlo do kršenja načela 1 Kodeksa novinara i novinarki Crne Gore (KNCG), odnosno njegovih smjernica 1.2. Tačnost i 1.3. Postupanje sa izvorima, kao i načela 2 KNCG i njegove smjernice 2.1. Komentar. Prema sudu podnositeljke žalbe smjernica 1.2 prekršena je objavljivanjem nepotpunih informacija odnosno tako što je ”prekršeno osnovno novinarsko pravilo da se uzme izjava i od ljudi koje pominje u ovom tekstu po pitanju neslaganja oko načina donošenja Investicionog plana Luke kotor za period od 12 godina.”

Dodatno, žaliteljka smatra da je smjernica 1.3. prekršena korištenjem nedovoljnog broja izvora koji bi osigurali objavljivanje tačnih informacija. Konačno, načelo 2, smjernica 2.1 prekršena je, po njenom sudu, kreiranjem neadekvatnog konteksta za razumijevanje objavljenih informacija.

Ovo je, tvrdi ona, učinjeno tako što novinar "svojim tekstom gradi veoma grube i uvredljive insinuacije, vrši zamjenu teza, spinuje i dovodi u zabludu svekoliku javnost povezujući moje ime i ime partije kojoj pripadam sa nekakvim dokumentom za koji prvi put danas čujemo, kao i nekom firmom ABACO za koju takođe nikad nismo čuli",

U procesu medijacije ponovila se loša praksa nedostavljanja izjašnjenja od strane uredništva. Odluku da u potpunosti usvojim žalbu gospođe Ljiljane Popović Moškov donijela sam samo na osnovu žalbe i teksta na koji se odnosila", navodi se.

Obrazloženje

Žalbu na tekst ”Ko se nameračio da gradi novu luku na pragu Perasta” objavljen u štampanom izdanju i na portalu Vijesti 22.03.2019. podnio je u ime GP URA njen izvršni direktor gospodin Zoran Mikić.

Žalba je nakon dopune bila formalno ispravna i kao takva je poslata uredništvu na izjašnjenje. U procesu medijacije ponovila se loša praksa nedostavljanja izjašnjenja od strane uredništva. Ovaj sam problem u prethodnim odlukama dovoljno puta naglasila, tako da u ovoj odluci neću ponovo elaborirati razloge zbog kojih je ovakva praksa štetna za medijsku samoregulaciju.

Prema podnositeljki žalbe smjernica 1.2 KNCG prekršena je objavljivanjem nepotpunih informacija, odnosno time što je ”prekršeno osnovno novinarsko pravilo da se uzme izjava i od ljudi koje pominje u ovom tekstu po pitanju neslaganja oko načina donošenja Investicionog plana Luke kotor za period od 12 godina.” U ovom pogledu sam saglasna sa navodima žalbe.

Novinar je imao obavezu da obezbijedi cjelovit izvještaj o događajima vezanim za dobijanje koncesije opštinskog preduzeća Luka Kotor za upravljanje lukom, posebno imajući u vidu da je u više navrata u tekstu doveo u vezu stavove OO GP URA Kotor sa predlogom investicionog projekta pomorske konsultanstke kompanije Abaco Limited iz Bara.

Novinar je koristio neke od skorijih izjava članova/ica URA-e, ali ne u pogledu izuzetno ozbiljne veze u koju dovodi ovu političku partiju sa kompanijom Abaco. Dodatno, u tekstu izostaje i puna informacija o stavu OO GP URA Kotor vezanim za koncesiju luke.

To podnositeljka žalbe posebno apostrofira: ”Nije ni pošteno ni etično, a najmanje profesionalno da Luković grupu gradjana Kotora kojoj i lično pripadam, oduzima pravo da iznesu i svoje vidjenje koncepta razvoja svog grada i ukazu na sve nepravilnosti u vezi same procedure donošenja Investicionog plana, i apriori se svrstava na jednu stranu "medalje".”

Iz teksta je jasno da ”Dio lokalne vlasti u Kotoru (…) pokušava da sruši tek dobijenu koncesiju opštinskog preduzeća Luka Kotor za upravljanje lukom tog grada”, ali se takođe, i tu sam saglasna sa podnositeljkom žalbe, stiče utisak da je OO GP URA i načelno protiv koncesije, što nije slučaj.

Nedovoljno pažljivim izvještavanjem o kompleksnom problemu u lokalnoj upravi, te necjelovitim i jednostranim izvještavanjem prekršeno je načelo 1, smjernica 1.2.a i 1.2.b.

Dalje, žaliteljka smatra da je smjernica 1.3. prekršena korištenjem nedovoljnog broja izvora koji bi osigurali objavljivanje tačnih informacija. I tu sam saglasna sa podnositeljkom žalbe jer je za uspostavljanje veze između stavova GP URA i konsultanstke kompanije Abaco novinar trebao tražiti i izjavu druge uključene strane, u ovom slučaju predsjednice OO GP URA-e, gospođe Popović Moškov, što je propustio da učini. Zato smatram da je došlo i do kršenja smjernice 1.3 KNCG.

Prema podnositeljki žalbe, načelo 2, smjernica 2.1 prekršena je kreiranjem neadekvatnog konteksta za razumijevanje objavljenih informacija. Ovo je, tvrdi ona, učinjeno tako što novinar ”svojim tekstom gradi veoma grube i uvredljive insinuacije, vrši zamjenu teza, spinuje i dovodi u zabludu svekoliku javnost povezujući moje ime i ime partije kojoj pripadam sa nekakvim dokumentom za koji prvi put danas čujemo, kao i nekom firmom ABACO za koju takodje nikad nismo čuli.”

Nakon podnaslova ”URA i SDP pričaju ono što je Abaco napisao prošle godine” u tekstu stoji: ”Zanimljivo je to što je o potrebi prebacivanja velikih kruzera iz Kotora na drugu lokaciju i navodnom ugrožavanju pomorske sigurnosti i kotorske rive od strane velikih brodova Abaco napisao u svom “striktno povjerljivom” predlogu u maja prošle godine, proteklih dana postala javna poruka kotorskih odbora URA i SDP.” Navedeno predstavlja dovođenje u direktnu vezu ”striktno povjerljivih” planova nepoznatih investitora sa kritikom investicionog plana Luke Kotor koju sprovodi URA.

Ako je eventualno postojanje pretpostavljene veze toliko ”zanimljivo”, kako novinar u tekstu navodi, onda je njegova obaveza da osigura objektivnu i cjelovitu informaciju koja bi omogućila formiranje pravilnog konteksta za razumijevanje ove zanimljivosti tim veća. Novinar polazi od pretpostavke da je pomorska sigurnost i kotorska riva ”navodno” ugrožena i ovu pretpostavku uzima kao utvrđenu činjenicu. Takođe, nigdje ne pominje da URA nije protiv koncesije već se iz teksta zaključuje upravo suprotno. Iz navedenih razloga odlučila sam da usvojim i navod žalbe koji se odnosi na kršenje načela 2, smjernice 2.1 KNCG.

Paula Petričević

Ombudsmanka ND Vijesti