ODLUKA OMBUDSMANKE

Djelimično usvojena žalba Pejovića

Kada je u pitanju kršenje smjernice 1.1. Opšti standardi na koje u žalbi upućuje gospodin Pejović, nisam saglasna da je objavljivanje informacije o tome da se sumnjiči za falsifikovanje učinjeno sa namjerom da se ugrozi njegova reputacija, već da je u pitanju greška, nastala na osnovu djelimične informacije kojom je novinarka raspolagala

3788 pregleda 1 komentar(a)
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Gospodin Ljubiša Pejović podnio je žalbu na tekst ”Sekretara akademije sumnjiče za falsifikat”, objavljen u Vijestima 22.06.2020. Podnosilac žalbe smatra da je došlo do višestrukih povreda Kodeksa novinara i novinarki Crne Gore (KNCG) i to smjernice 1.1. Opšti standardi, smjernice 1.2. Tačnost u četiri navrata, smjernice 1.3. Postupanje sa izvorima, te smjernice 9.1. Izvještavanje o kriminalu, istrazi i sudskim postupcima.

Prema navodima žalbe do kršenja smjernice 1.1. došlo je objavljivanjem neosnovane optužbe da se kao sekretar Policijske akademije potpisao umjesto pripravnice Milene Striković na mjesečnim izvještajima o stručnom osposobljavanju čime je ciljano ugrožena njegova reputacija. Do povrede smjernice 1.2. došlo je objavljivanjem netačne informacije da je optužen za krivično djelo i osumnjičen za falsifikat, zatim objavljivanjem informacije da je u pitanju više mjesečnih izvještaja, kao i da se u spornom februarskom izvještaju nalaze netačni podaci. Do povrede smjernice 1.3. Postupanje sa izvorima došlo je autorka teksta ”nije dala osobi za koju navodi da se sumnjiči za falsifikat, ni pravo da se izjasni”. Konačno, do kršenja smjernice 9.1.a došlo je, prema podnosiocu žalbe, nepažljivim načinom izvještavanja javnosti tako što je u izvještavanju prekršena presumpcija nevinosti time što su pitanja upućena njegovom poslodavcu bila formulisana na sugestivan način, odnosno tako da se ”zaključuje da je krivično djelo izvršeno”.

Nakon neuspjele medijacije donijela sam odluku da djelimično usvojim žalbu gospodina Pejovića jer sam saglasna da je došlo do kršenja načela 1 KNCG, njegovih smjernica 1.2. – objavljivanjem nepotpune informacije preuzete iz dijela tužilačkog dokumenta, kao i smjernice 1.3 KNCG – time što nije kontaktiran od strane novinarke iako se tekst najvećim dijelom bavio upravo njegovim navodnim falsifikatom. Kada je u pitanju povreda smjernice 9.1.a, saglasna sam sa podnosiocem žalbe da je pitanje objavljeno u tekstu formulisano pod pretpostavkom utvrđene krivice te da je na taj način došlo i do povrede pomenute smjernice. Istovremeno, ne smatram da je došlo do kršenja smjernice 1.1. Opšti standardi jer ne mislim da je objavljena informacija (iako necjelovita, manjkava i izvučena iz konteksta) imala za cilj da ugrozi njegovu reputaciju. Takođe, ne smatram da je smjernica 1.2 prekršena u preostala tri navrata – da je optužen za krivično djelo jer se to nigdje u tekstu ne pominje, kao i navođenjem više izvještaja i pominjanjem netačnih podataka u njima jer je su te informacije navedene prema prijavi koju je podnijela Milena Striković protiv Policijske akademije i NN osobe.

Obrazloženje

Žalba je bila formalno uredna i kao takva je dostavljena uredništvu na izjašnjenje. Nakon što je podnosilac žalbe o tome bio obaviješten dopunio je žalbu i dokumentom kojim potkrepljuje njene navode – podneskom Osnovnog državnog tužioca koji je dobio 23.06.2020, dan nakon objave teksta u dnevnoj novini i portalu Vijesti, kao dokaz uz žalbu, što je dostavljeno uredništvu.

Izjašnjenje uredništva dostavljeno je u predviđenom roku, na što je podnosilac žalbe odgovorio. Međutim, uredništvo je na ovaj odgovor uputilo novo izjašnjenje tek nakon isteka rokova predviđenih Poslovnikom o radu zaštitnika prava čitalaca Vijesti, te ga stoga nisam mogla uzeti u obzir u odlučivanju po ovoj žalbi.

Kada je u pitanju povreda smjernice 1.2. Tačnost, ona je prema gospodinu Pejoviću prekršena objavljivanjem netačne informacije da je osumnjičen za falsifikat na mjesečnom izvještaju za februar mjesec o stručnom osposobljavanju Milene Striković. Izvor za ovu informaciju bio je dio tužilačkog akta koji je (dio akta u koji su ”Vijesti” imale uvid) u cjelosti objavljen u predmetnom tekstu. Međutim, podnosilac žalbe navodi da je citirani pasus zapravo dio Rješenja o odbačaju krivične prijave Striković Milene. Na pitanje upućeno uredništvu o kom je dokumentu riječ, odnosno da li je u pitanju Rješenje o odbačaju krivične prijave – odgovor nije stigao u predviđenom roku. Stoga sam prihvatila tvrdnje podnosioca žalbe da se radi o Rješenju o odbačaju krivične prijave, dodatno potkrijepljene podneskom Osnovnog državnog tužioca u kome stoji da u ODT-u ”još uvijek nije formiran predmet protiv Ljubiše Pejovića za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti” i da on ”nema status osumnjičenog u ovoj fazi postupka”. Iz ovih sam razloga saglasna sa podnosiocem žalbe da je informacija o tome da je osumnjičen za falsifikovanje potpisa bila netačna, da je dokument na osnovu kojeg je objavljena bio djelimičan što je rezultiralo povredom smjernice 1.2. KNCG.

Smjernica 1.3. KNCG je prema gospodinu Pejoviću prekršena tako što autorka teksta ”nije dala osobi za koju navodi da se sumnjiči za falsifikat, ni pravo da se izjasni”. Uredništvo je na ovaj navod žalbe odgovorilo: ”Pitanja su upućena Policijskoj akademiji (prijava je podnesena protiv te državne institucije i NN lica), čiji je sekretar gospodin Pejović, pa cijenim da je ispoštovano pravilo da se čuje i druga strana.” Saglasna sam da je to slučaj kada je u pitanju Policijska akademija, ali tekst ”Sekretara akademije sumnjiče za falsifikat” se ipak imenom i prezimenom u najvećem dijelu bavi podnosiocem žalbe, a ne NN licem, te stoga smatram da je gospodin Pajović svakako predstavljao relevantnu ”drugu stranu” i zasluživao priliku da se čuje i njegova strana priče. Uskraćivanjem ove prilike smatram da je prekršena i smjernica 1.3. KNCG.

Takođe, nalazim da je prekršeno i načelo 9 KNCG, odnosno njegova smjernica 9.1.a time što je pitanje ”je li Pejović potpis falisifikovao samovoljno, ili po nečijem nalogu i ako nije samovoljno – ko mu je naredio da to učini i zbog čega” formulisano pod pretpostavkom krivice, a ne nevinosti, kako to nalaže pomenuta smjernica. Izvještavanje o istrazi bi moralo biti pažljivije.

Kada je u pitanju kršenje smjernice 1.1. Opšti standardi na koje u žalbi upućuje gospodin Pejović, nisam saglasna da je objavljivanje informacije o tome da se sumnjiči za falsifikovanje učinjeno sa namjerom da se ugrozi njegova reputacija, već da je u pitanju greška, nastala na osnovu djelimične informacije kojom je novinarka raspolagala.

Konačno, kada je riječ o preostala tri kršenja smjernice 1.2. KNCG nisam saglasna sa tvrdnjom gospodina Pajovića da je u predmetnom članku optužen za krivično djelo. U tekstu se navodi da se sumnjiči, a ne da je optužen, kao što je uredništvo u svom izjašnjenju i navelo. Informacije da je u pitanju više izvještaja o stručnom osposobljavanju, a ne samo febuarski koji se pominje u tužilačkom aktu, kao i tvrdnja da se u izvještajima nalaze netačni podaci, navedeni su prema jednom od izvora korištenih u izradi teksta – prijavi koju je podnijela Milena Striković protiv Policijske akademije i NN osobe tako da ne nalazim da je time došlo do povreda smjernice 1.2. KNCG.

Iz navedenih razloga odlučila sam da žalbu gospodina Pajovića djelimično usvojim i istovremeno naglasim neophodnost blagovremenog dostavljanja izjašnjenja od strane uredništva, nužnih za formulisanje dobro utemeljenih odluka.

Paula Petričević, Ombudsmanka ND Vijesti

Preporučujemo za Vas