Neprihvatljiv vid oglašavanja

Samoinicijativna intervencija ombudsmanke povodom tekstova promotivnog sadržaja ”Evo da li su pušači u većem riziku da dožive teži oblik korone” i ”Na pragu novog lockdown-a?”

5039 pregleda 3 komentar(a)
Foto: Vijesti
Foto: Vijesti

Na Portalu Vijesti učestala je praksa po mom sudu neetičkog oglašavanja koja je duboko zabrinjavajuća, posebno u najtežim danima borbe sa pandemijom, u mjesecu u kom bilježimo najveći broj smrtnih slučajeva uzrokovanih novim korona virusom u Crnoj Gori. U pitanju su tekstovi: ”Evo da li su pušači u većem riziku da dožive teži oblik korone” i ”Na pragu novog lockdown-a?” objavljeni 03.03. i 21.03.2021. Smatram da su oba teksta u suprotnosti sa smjernicom 10.4 Kodeksa novinara i novinarki Crna Gore (KNCG) koja glasi: ”Reklame, novinske strane ili programi koje plaćaju sponzori, moraju se jasno razlikovati od informativnog sadržaja. Takvi sadržaji moraju biti kreirani i predstavljeni na način da ih čitalac/slušalac/gledalac prepozna kao takve” (kurziv moj).

Kada je u pitanju forma tekstova, oba su potpisana kao neki vid promo sadržine, odnosno kao ”PR tekst” ili kao ”Promo sadržaj” (oznake koje stoje na mjestu na kom se inače nalazi ime autora teksta), dakle mogli bismo reći da su označeni kao tekstovi promotivne prirode. No, da li to što su označeni kao ”promo/PR sadržaj/tekst” znači i da su ”predstavljeni” kao promotivni sadržaji? I, što je još važnije, da li su ”kreirani na način da ih čitalac prepozna kao takve”?

Prije svega, čitaoci oznaku ”Promo/PR sadržaj/tekst” mogu vidjeti tek nakon što su već otvorili članak jer na linku ka tekstu na naslovnoj strani izgledaju kao i svi ostali sadržaji. Dakle, u pitanju je clickbait marketing. Sporna je i rubrika u kojoj je objavljen tekst ”Na pragu novog lockdown-a?”, a to je rubrika ”Društvo”, što mislim da predstavlja izraz svjesne namjere da se kod čitalaca proizvede ustisak da je riječ o informativnom tekstu. Budući da na portalu ne postoji rubrika ”Marketing”, za očekivati je da se promo sadržaji nalaze recimo u rubrici ”Lifestyle” u kojoj je i tekst ”Evo da li su pušači u većem riziku da dožive teži oblik korone”, ali bi svakako bilo mnogo adekvatnije i bolje na portalu formirati novu rubriku ”Marketing” ili slično, u okviru koje bi se nalazili ovakvi i slični promo sadržaji. Međutim, najproblamtičniji aspekt u pogledu forme članka predstavlja to što su tekstovi kreirani na obmanjujući način, budući da oba imaju format, stil i opremu informativnog članka. U pogledu sadržine stvar je još problematičnija. Oba članka donose nepotpune i ozbiljno selektivne informacije, pritom sračunato zloupotrebljavajući strah od pandemije i podstičući i šireći paniku kako bi reklamirali svoje proizvode i/ili usluge, što predstavlja školski primjer neetičkog oglašavanja.

Kada je u pitanju tekst ”Evo da li su pušači u većem riziku da dožive teži oblik korone”, njegov nadnaslov glasi: ”STRUČNJACI AMERIČKE FDA OTKRIVAJU”, a podnaslov: ”Govoreći o proizvodima koji su dostupni u terapijama odvikavanja od pušenja, Zeler podsjeća da postoje nikotinske zamjenske terapije (NRT) kao što su žvake, flasteri i tablete, kao i NRT sredstva koji idu na recept, ali i savremeno liječenje elektrostimulacijom neurona u mozgu”. Iako u tekstu nije u potpunosti eksplicirano koji je zapravo proizvod ili usluga koju promoviše, neupitno je da se u pozitivnom svijetlu pominje IQOS kao ”duvanski proizvod modifikovanog rizika”, odnosno da ”potpuni prelazak sa klasičnih cigareta na IQOS u značajnoj mjeri smanjuje izloženost organizma štetnim i potencijalno štetnim materijama prilikom korišćenja“. Tekst je, kako sam već napomenula, označen kao ”PR tekst”, što je posebno problematično imajući u vidu činjenicu da je reklamiranje duvanskih proizvoda zakonom zabranjeno (Zakon o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda). Dodatno, u pogledu sadržine teksta, problematično je iznošenje selektivnih informacija u pogledu bezdimnih duvanskih proizvoda, bez ukazivanja na meritorne izvore koji ističu opasnosti i nedovoljno istražene posljedice korištenja bezdimnih duvanskih proizvoda poput IQOSa (npr. Svjetske zdravstvene organizacije).

Kada je u pitanju tekst ”Na pragu novog lockdown-a?”, ponavljam da je zaprepašćujuće neodgovorna činjenica da je objavljen u rubrici ”Društvo”. Njegov nadnaslov glasi: ”COVID-19”, a podnaslov: ”Da li nas čeka pooštravanje mjera…” – što je logično za tekst koji bi bio objavljen u ovoj rubrici, ali krajnje nedopustivo za promotivni sadržaj koji se u ovoj rubrici podmeće. Sam tekst sadrži nepotpune i kontradiktorne informacije. U tekstu je boldovan dio u kom stoji da: ”konstantno bilježimo rast broja slučajeva”, ne navodi se naravno kojih slučajeva – da li zaraženih, oboljelih, hospitalizovanih ili umrlih. Na primjer, od kraja novembra bilježimo pad broja trenutno oboljelih: https://www.covidodgovor.me/me/statistika. Boldovan je takođe i dio teksta u kome stoji: ”Kako bi izbjegli ovaj scenario, preporučene mjere prevencije, kojih bi svi trebali da se pridržavamo su: (…) nepotrebni izlasci iz kuće, odlasci u zatvorene prostore u kojima boravi više ljudi”. Dakle, prema ovom tekstu, trebalo bi da se pridžavamo mjera nepotrebnih izlazaka iz kuće i odlazaka u zatvorene prostore u kojima boravi više ljudi.

Ovaj i ovakav ”promo sadržaj” predstavlja apsolutno neprihvatljiv vid oglašavanja, a istovremeno – težak i samozadat udarac mediju koji pretenduje na profesionalno i etičko izvještavanje. Njegov rezultat je činjenica da se u ovom trenutku (21. Mart 2021, 20h) jedan takav ”promo sadržaj” nalazi na 5. mjestu po čitanosti u današnjem danu, nakon dva teksta o prebijanju novinara, zvaničnoj statistici o COVID19 i izjave premijera o krivičnim prijavama protiv poslanika, a ima čak 10 000 pregleda više od prve naredne vijesti, one o plasmanu rukomentne ženske reprezentacije na Olimpijske igre. Dužnost da reagujem na ove i ovakve primjere neprimjerenog i neetičkog oglašavanja imam kako prema čitaocima koji su dovedeni u zabludu, tako i prema mediju, njegovim novinarima i novinarkama koji u skoro nemogućim uslovima obavljaju svoj posao nastojeći da doprinesu kredibilitetu i profesionalnosti medija u kome rade, a prije svega prema Kodeksu čije je poštovanje i ukazivanje na njegove povrede zajednička obaveza svih nas.

Paula Petričević, Ombudsmanka ND Vijesti

Bonus video: