ODLUKA OMBUDSMANKE

Djelimično usvojena žalba MFSS

Nalazim problematičnim navode prvog teksta da se gubici Opštine zbog neusvajanja, a time i neprimjenjivanja nove odluke o komunalijama procjenjuju na iznos od 2 miliona eura iz dva razloga – prvi je što je u tekstu korišten bezlični oblik ”procjenjuje se” bez jasnog navođenja izvora koji daje/daju procjenu, a drugi je razlog dramatična razlika u visini gubitaka između procjene objavljene u tekstu i one koju je u reagovanju i tokom medijacije dalao MFSS

1703 pregleda 1 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Pravna služba Ministarstva finansija i socijalnog staranja (MFSS) podnijela je žalbu na dva teksta – tekst: ”Grad gubi milione dok čeka saglasnost” i odgovor novinara: ”Spinujete, korist ima građevinski lobi”, žaleći se da je u oba teksta došlo do povrede načela 1 Kodeksa novinara i novinarki Crne Gore (KNCG), odnosno njegove smjernice 1.2.(a) koja se odnosi na tačnost, i to na više načina, prije svega objavljivanjem nepotpune informacije – podnosilac žalbe tvrdi da je novinar propustio da u oba teksta uvrsti ključnu informaciju – onu da saglasnost na odluku (koja je tema tekstova) ne daje MFSS, već je to nadležnost Vlade, a na predlog resornog ministarstva, u ovom slučaju Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Dodatno, podnosilac žalbe smatra da je objavljena netačna informacija da je ”[ne]spremnost Vlade da prihvati novu tivatsku Odluku o komunalijama, Opštinu je od kraja prošle godine do danas koštala preko dva miliona eura”. Ista smjernica [je] prema podnosiocu žalbe prekršena i objavljivanjem, kako se u žalbi navodi, netačne informacije ”da se nacrtom odluke, koji je ranije dostavljen MFSS, ne povećavaju naknade”. Takođe, MFSS nalazi da je prekršena i smjernica 1.2.(b) senzacionalističkim naslovljavanjem oba teksta.

Nakon što proces medijacije u kome su u rokovima učestvovale obje strane nije rezultirao sporazumnim rješenjem donijela sam odluku da žalbu djelimično usvojim jer sam saglasna sa podnosiocem žalbe da je u oba teksta došlo do povreda smjernice 1.2.(a), odnosno da nije objavljen cjelovit izvještaj. Takođe, nalazim problematičnim navode prvog teksta da se gubici Opštine zbog neusvajanja, a time i neprimjenjivanja nove odluke o komunalijama procjenjuju na iznos od 2 miliona eura iz dva razloga – prvi je što je u tekstu korišten bezlični oblik ”procjenjuje se” bez jasnog navođenja izvora koji daje/daju procjenu, a drugi je razlog dramatična razlika u visini gubitaka između procjene objavljene u tekstu i one koju je u reagovanju i tokom medijacije dalao MFSS. Međutim, budući da nisam u mogućnosti da ulazim u detalje projektovanih prihoda po osnovu primjenjivanja ove odluke, u ovom pogledu ne mogu da utvrdim da li je objavljena tačna informacija o visini gubitaka Opštine. Ono što mogu da utvrdim jeste da za ključnu informaciju u tekstu nedostaju jasno identifikovani izvori čime je prekršena smjernica 1.3. KNCG.

Kada su u pitanju naslovi tekstova, ne smatram da su senzacionalistički, budući da se odnose na ključne navode predmetnih članaka, pod uslovom da je objavljena tačna informacija o visini gubitaka Opštine u prvom tekstu, što nisam uspjela da utvrdim.

Takođe, ne smatram da je objavljena netačna informacija da novom odlukom ne dolazi do poskupljenja/povećanja naknade, kako je to tvdilo MFSS. Smatram da je novinar u pravu kada tvrdi da nije došlo do poskupljenja ili povećanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, već da je odlukom bilo predviđeno ukudanje postojećeg popusta od 40%, te da u ovom slučaju nije prekršena smjernica 1.2.(a) KNCG.

Obrazloženje

Žalba je nakon dopune bila formalno uredna i kao takva je dostavljena Uredništvu na izjašnjenje. Uredništvo, odnosno autor teksta, ovoga se puta i prije isteka rokova predviđenih Poslovnikom izjasnio o navodima žalbe ne prihvatajući ih i naglasivši da je na nespremnost Vlade da da saglasnost na inoviranu odluku ”očito veoma značajno uticalo negativno mišljenje MFSS i njegova argumentacija da bi usvajanjem inovirane Odluke navodno bio narušen biznis ambijent za malu privredu u Tivtu”.

Podnosilac žalbe je u svom odgovoru na izjašnjenje istakao da: ”Mišljenje Ministarstva finansija i socijalnog staranja (MFSS), koje nije obavezujuće za resorno Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Vladu - nema nikakve veze sa tim da li se Vlada izjasnila. Još jednom zbog onoga što su činjenice i procedura: MFSS ne daje saglasnost na nacrt odluke, na “inovirani tekst”, niti priprema materijal za odlučivanje Vlade, već to predlaže resorno ministarstvo, pa Vlada odlučuje.” Na moj upit novinaru da li smatra da je u tekstu trebalo da se nađe i informacija o tome da saglasnost na odluku daje Vlada na predlog resornog ministarstva, a da MFSS daje mišljenje koje nije obavezujuće, novinar me je uputio na ranije objavljen tekst koji se bavio ovom tematikom: ”Vlada ne bi o povlasticama za građevinski biznis” u kom se ova informacija zaista nalazi. Međutim, smatram da je i u tekstu/tekstovima koji je predmet žalbe trebalo da se nađe ovaj podatak kako bi se osiguralo cjelovito i balansirano izvještavanje u svakom od njih. Stoga sam saglasna sa podnosiocem žalbe da je necjelovitim izvještavanjem došlo do povrede smjernice 1.2.(a) u oba teksta.

Podnosilac žalbe smatra netačnom informaciju objavljenu u tekstu ”Grad gubi milione dok čeka saglasnost” da se gubici Opštine zbog neusvajanja, a time i neprimjenjivanja nove odluke o komunalijama procjenjuju na iznos od 2 miliona eura, navodeći (u svom reagovanju koje je objavljeno nakon prvog predmetnog teksta) da bi to onda značilo da je ”Opština za prvih pola godine 2021. godine projektovala prihod od ove naknade na nivou većem od cijele 2020. godine, ili još većem i iz prethodnih godina, koje nisu bile krizne”. Dodatno u odgovoru na izjašnjenje novinara MFSS ističe: ”Kada bi se primijenio predlog Opštine Tivat – do sada bi za isti period ukupni prihod po osnovu ove naknade mogao iznositi oko 647.998,58 eura, odnosno više za 185.142,45 eura, a ne 2 miliona, kako je navedeno.” Navode o visini gubitaka koje trpi Opština nalazim problematičnim i iz razloga što je u tekstu korišten bezlični oblik ”procjenjuje se” bez jasnog navođenja izvora koji daje/daju procjenu. Međutim, budući da nisam u mogućnosti da ulazim u detalje projektovanih prihoda po osnovu primjenjivanja ove odluke, u ovom pogledu ne mogu da utvrdim da li je objavljena tačna informacija o visini gubitaka Opštine. Ono što mogu da utvrdim jeste da za ključnu informaciju u tekstu (koja se u nešto izmijenjenom obliku nalazi i u njegovom naslovu) nedostaju jasno identifikovani izvori čime je prekršena smjernica 1.3. KNCG.

Kada su u pitanju naslovi tekstova, ne smatram da su senzacionalistički, budući da se odnose na ključne navode predmetnih članaka, pod uslovom da je objavljena tačna informacija o visini gubitaka Opštine u prvom tekstu, što nisam uspjela da utvrdim. Drugi tekst predstavlja odgovor novinara na reagovanje MFSS u kom novinar nakon polemisanja sa navodima reagovanja MFSS, iznosi svoje stavove i zaključke i u nekima od njih je kategoričan i oštar, što pripada novinaru kao ”kritičkom posmatraču nosilaca društvene, političke i ekonomske moći” i to ne smatram da je problem ili ograničenje ovog teksta, već su to drugi propusti na koje sam ranije ukazala (necjelovita informacija).

Takođe, ne smatram da je objavljena netačna informacija da novom odlukom ne dolazi do poskupljenja/povećanja naknade, kako je to tvdilo MFSS. Smatram da je novinar u pravu kada tvrdi da nije došlo do poskupljenja ili povećanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, već da je odlukom bilo predviđeno ukudanje postojećeg popusta od 40%, te da u ovom slučaju nije prekršena smjernica 1.2.(a) KNCG. Bez obzira na to što je izvjesno da će izdaci za komunalno opremanje biti visočiji i da, kako je i podnosilac žalbe u odgovoru na izjašnjenje naveo – ”Kako god da se naziva – više se plaća”, u ovom je slučaju bitno upravo to – kako se naziva, budući da je upravo tu informaciju MFSS nalazio problematičnom, odnosno netačnom, što smatram da nije slučaj.

Paula Petričević

Ombudsmanka ND Vijesti