ODLUKA OMBUDSMANKE

Djelimično usvojena žalba Damjanovića

Prema podnosiocu žalbe smjernica 1.1. Opšti standardi prekršena je time što je autor predmetnim tekstom ”zlonamjerno nanio štetu kako meni lično tako i mojoj porodičnoj kompaniji”, odnosno ”namjenski krivotvoreći informacije, pokušao da obmane crnogorsku javnost i da mojoj porodičnoj kompaniji i NVO Crnogorska kulturna mreža nanese štetu”

3718 pregleda 1 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Gospodin Aleksandar Damjanović podnio je žalbu na tekst ”Damjanoviću preko 53.000 eura iz tivatske kase” smatrajući da je u njemu Kodeks novinara i novinarki Crne Gore (KNCG) višestruko prekršen prijavljenim povredama načela 1 (1.1. Opšti standardi, 1.2. Tačnost i 1.3. Postupanje sa izvorima) i načela 3 (3.1. Ispravka i odgovor).

Prema podnosiocu žalbe smjernica 1.1. Opšti standardi prekršena je time što je autor predmetnim tekstom ”zlonamjerno nanio štetu kako meni lično tako i mojoj porodičnoj kompaniji”, odnosno ”namjenski krivotvoreći informacije, pokušao da obmane crnogorsku javnost i da mojoj porodičnoj kompaniji i NVO Crnogorska kulturna mreža nanese štetu.”

Kada je u pitanju prijavljeno kršenje smjernice 1.2. Tačnost, žalitelj smatra da je ona prekršena u pet navrata, prije svega time što je novinar ”iznio gnusne neistine od činjenice da je bivši poslanik DPS-a Radivoje Lala Nikčević predśednik Upravnog odbora Crnogorske kulturne mreže pa preko toga da je moja porodična firma zahvaljujući DPS-u u Opštini Tivat dobijala poslove”. Takođe navodi da je ”laž( je) da je CKM od Opštine Tivat dobila jednu donaciju. Istina je da smo za dva projekta dobili dvije donacije.” Ističe da nije tačno da je njegova firma dobijala novac od Opštine Tivat, već da je Opština Tivat ”od firme Dale Company kupovala robu po zakonski sprovedenim procedurama o javnim nabavkama (…) što znači da nam ništa nije donirano niti poklonjeno.” Dodatno, gospodin Damjanović navodi da je ”laž (je) da Opština Tivat ne pośeduje informacije i da ne zna o kakvoj je robi riječ. Opština Tivat je jedino mogla izvršiti plaćanja na osnovu faktura koje su dostavljene i potpisane od strane ovlašćenih lica, na kojima se jasno vidi o kojoj vrsti robe je riječ.”

Podnosilac žalbe smatra problematičnim i izvore za koje pretpostavlja da ih je novinar koristio u izradi teksta i u žalbi naglašava i da ga novinar prilikom izrade teksta nije kontaktirao kako bi dobio njegovu izjavu ili komentar o predmetnim događajima.

Konačno, podnosilac žalbe smatra da je prekršeno i načelo 3, smjernica 3.1. Ispravka i odgovor odbijanjem Vijesti da objave njegov odgovor.

Nakon neuspjele medijacije odlučila sam da žalbu gospodina Damjanovića djelimično usvojim jer sam saglasna sa njim da je došlo do povrede smjernice 1.2. Tačnost tako što je objavljeno pogrešno ime predsjednika UO CKM, kao dodatno i senzacionalističkom opremom teksta, tačnije njegovim nadnaslovom kojim je prekršena ne samo smjernica 1.2., već i 2.1. KNCG. Ostale navode žalbe ne smatram osnovanim.

Paula Petričević,

Ombudsmanka ND Vijesti