Jovanović odgovorio Pekoviću: Nisam uticao na donošenje bilo kakve pristrasne odluke

"Imajući u vidu složenu institucionalnu i finansijsku situaciju u KSCG i hitnost u rješavanju urgentnih pitanja, smatramo da je neophodno, najkasnije do 28.09.2023. godine, održati sjednicu Upravnog odbora KSCG u tehničkom mandatu"

5670 pregleda 4 komentar(a)
Foto: KSCG
Foto: KSCG

Predsjednik Skupštine Košarkaškog saveza Crne Gore Radoslav Jovanović rekao je da nijednog momenta, ni sa jednim pojedincem, klubom ili bilo kojim subjektom KSCG nije kontaktirao ili uticao na donošenje bilo kakve pristrasne odluke.

On je i saopštenju dostavljenom medijima reagovao nakon što je pedsjednik KSCG Nikola Peković ranije poručio kako je Savez paralizovan od strane nekoliko ljudi - Jovanovića i nekoliko članova Upravnog odbora.

Reagovanje Jovanovića prenosimo integralno.

“Opštepoznata je činjenica da je u KSCG došlo do sukoba nekoliko grupa ljudi, a nakon sjednice Izborne skupštine KSCG koja je jednoglasno predložena od svih subjekata Košarkaškog saveza.

Na toj sjednici Izborne skupštine KSCG traženo je od strane predsjednika KSCG Nikole Pekovića, da se sjednica ne održi sa obrazloženjem da mu mandat traje četiri godine, što je odlukom prisutnih delegata, rezultatom glasanja 35-34 za usvajanje dnevnog reda i prihvaćeno, kao predlog predsjednika KSCG Nikole Pekovića.

Nakon Izborne sjednice uslijedilo je više zahtjeva različitih članova KSCG kao i predsjednika KSCG za tumačenje trajanja mandata predsjednika KSCG od strane nadležnih institucija države Crne Gore.

Predsjednik Skupštine nijednog momenta, ni sa jednim pojedincem, klubom ili bilo kojim subjektom Košarkaškog saveza Crne Gore nije kontaktirao ili uticao na donošenje bilo kakve pristrasne odluke.

Naprotiv, kao volonter saveza i pravnik, uvijek sam na strani neselektivne primjene pravnih propisa, dogovora, kompopmisa, što boljih rješenja u interesu, prije svega, košarke u Crnoj Gori.

Predsjednik KSCG je dana 15.09.2023. godine, na ruke predsjedniku skupštine KSCG dostavio zahtjev za sazivanje Vanredne sjednice skupštine KSCG, a Predsjednik Skupštine KSCG je povodom predmetnog zahtjeva zakazao sastanak za dan 21. 09.2023. godine u 11 časova u prostorijama KSCG, ostavljajući pri tom razuman rok da se za buduću sjednicu pripremi i prateći materijal.

Pozvani na ovaj sastanak su: predsjednik KSCG, potpresjednik Skupštine KSCG, generalni sekretar KSCG i predstavnik stručne – pravne sluzbe KSCG. Ovaj poziv je upućen svima blagovremeno.

Sastanku iniciranom od strane predsjednika skupštine KSCG u vezi zahtjeva broj 207/23, podnijetog od strane predsjednika KSCG, a u vezi zakazivanja Vanredne sjednice skupštine KSCG za izbor članova Upravnog odbora KSCG, prisustvovali su:predsjednik Skupštine KSCG, generalni sekretar KSCG i predstavnik Stručne službe-pravne službe, dok se sastanku nisu odazvali predsjednik KSCG i potpredsjednik skupštine KSCG.

Na ovom sastanku su razmatrana dva Zahtjeva dostavljena Predsjedniku skupštine KSCG:

Zahtjev za sazivanje Vanredne skupštine KSCG, broj 207/23 od 15.09.2023. godine, podnijet od strane Predsjednika KSCG-

Zahtjev klubova- članova Skupštine KSCG, broj 208/23 od 18.09.2023. godine, podnijet od strane 15 klubova – članova Skupštine KSCG.

Nakon održanog sastanka konstatovano je sljedeće: 15 klubova članova Skupštine KSCG traži konkretne predloge za članove budućeg Upravnog odbora KSCG, kako bi na nivou klupskih organa donijeli odluku o eventualnom glasanju za predložene članove.

Termin održavanja sjednice Vanredne skupštine KSCG će se utvrditi na predlog predsjednika KSCG.

Imajući u vidu složenu institucionalnu i finansijsku situaciju u KSCG i hitnost u rješavanju urgentnih pitanja, smatramo da je neophodno, najkasnije do 28.09.2023. godine, održati sjednicu Upravnog odbora KSCG u tehničkom mandatu, na kojoj bi bila razmatrana pitanja neophodna za početak svih liga u organizaciji KSCG, kao i sve tačke dnevnog reda predviđene za sjednice Upravnog odbora KSCG, koje se razmatraju pred početak svake lige", navodi Jovanović u saopštenju.

Bonus video: