poruka novog v.d. direktora

Begović: Redefinisati odnos između Uprave, sportskog pokreta i organizacija za mlade

Begović ocijenio da izazovi omladinske populacije nisu u dovoljnom mjeri artikulisani i da se zato ne treba čuditi što blizu 70 odsto mladih "želi napustiti Crnu Goru u jednom pravcu"

8559 pregleda 12 komentar(a)
Begović
Begović

Novoimenovani vršilac dužnosti direktora Uprave za sport i mlade, Marko Begović, kazao je da je u Crnoj Gori neophodno redefinisanje odnosa između te Uprave, sportskog pokreta i organizacija za mlade, sa ciljem uspostavljanja povjerenja u rad i funkcionisanje javnopravnog organa nadležnog za predmetne oblasti.

Rekao je da je prihvatio imenovanje za v.d. direktora jer želi preuzeti dio odgovornosti za društveno-političku zbilju, te poručio da će se u svom radu rukovoditi principima demokratičnosti, vladavine prava i javnosti u radu.

"Imajući u vidu da sam već duže vrijeme poslovno angažovan van Crne Gore, svakako prija ukazano povjerenje Vlade Crne Gore, da preuzmem rukovođenje Upravom za sport i mlade. Razumije se, potpuno sam svjestan svih izazova, ali kao što znate i kao sportista, sportski radnik i predstavnik akademske zajednice, u kontinuitetu sam ukazivao na jedan svojevrsni paradoks – vrhunska sportska postignuća zamaskirala su brojne sistemske nedostatke", saopštio je Begović.

Smatra da su slabost horizontalnog sistema strateškog planiranja, te neusaglašenost sa međunarodno obavezujućim normama i standardima savremenog sporta, posljedica duge politizacije nadležnog državnog organa, ali i jednog dijela činilaca sportskog pokreta.

"Za posljedicu imamo da Crnoj Gori prijeti suspenzija od strane Svjetske antidoping agencije (WADA), zbog činjenice da u dužem vremenskom periodu nije usklađen pravno-politički i institucionalni aranžman sa obavezujućim standardima u oblasti antidopinga. Posljedice eventualne suspenzije bi bitno ograničili nastupe naših sportista ali i organizaciju međunarodnih sportskih manifestacija", navodi on.

Ističe da Crna Gora trenutno "kaska" ne samo za razvijenim sistemima sporta, već i za zemljama iz okruženja, što, kako je kazao, predstavlja posebnu štetu, jer je naša država "zbilja rasadnik talentovanih sportista". Ne smije se, kako napominje, zaboraviti ni na vaspitno-obrazovnu, zdravstvenu i društvenu funkciju organizovanog sporta, koji mora postati dostupan svima, to jest na školski i rekreativni sport.

Begović je kazao i da, sa druge strane, izazovi omladinske populacije nisu u dovoljnom mjeri artikulisani, i da se zato ne treba čuditi što blizu 70 odsto mladih "želi napustiti Crnu Goru u jednom pravcu".

"Saobrazno navedenom, neophodno je redefinisanje odnosa između Uprave za sport i mlade, sportskog pokreta i organizacija za mlade, sa ciljem uspostavljanja povjerenja u rad i funkcionisanje javnopravnog organa nadležnog za predmetne oblasti."

"Dakle, prihvatio sam imenovanje jer želim preuzeti dio odgovornosti za društveno-političku zbilju. U svom radu rukovodiću se principima demokratičnosti, vladavine prava i javnosti u radu. Građani zaslužuju objektivno stanje, kako o ljudskim resursima, materijalno-finansijskom poslovanju, tako i o stanju u sportskom pokretu, konkretnije uslovima u kojima sportisti i sportski radnici obavljuju djelatnost od javnog interesa", zaključio je Begović.

Preporučujemo za Vas