"NEUPITNA PODRŠKA"

U Sofiji usvojena Deklaracija: Podrška evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana

Poseban naglasak, kako se navodi, biće na stvaranju dodatnih mogućnosti za mlade, osiguravajući pritom da se time doprinosi socioekonomskom razvoju Zapadnog Balkana
0 komentar(a)
Samit EU u Sofiji, Foto: Reuters
Samit EU u Sofiji, Foto: Reuters
Ažurirano: 17.05.2018. 13:49h

Lideri Evropske unije (EU) i zemalja članica, u konsultaciji sa partnerima sa Zapadnog Balkana, usvojili su danas u Sofiji Deklaraciju u kojoj su ponovili podršku evropskoj persprektivi regiona.

Usvojen je i Aneks deklaracije koji se odnosi na jačanju veza i saradnje između EU i Zapadnog Balkana.

EU je u Deklaraciji pozdravila zajedničku predanost partnera sa Zapadnog Balkana evropskim vrijednostima i načelima "viziji snažne, stabilne i ujedinjene Evrope, na temelju istorijskih, kulturnih i geografskih veza i zajedničkih političkih, sigurnosnih i ekonomskih interesa".

"EU ponovno potvrđuje svoju neupitnu podršku evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana", piše u dokumentu.

Kako se ističe, EU je odlučna da jača i produbi svoj angažman na svim nivoima kako bi podržala političku, ekonomsku i društvenu tranformaciju regiona.

„EU pozdravlja predanost partnera sa Zapadnog Balkana prvenstvu demokratije i vladavine prava, posebno u pogledu borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, dobrog upravljanja, kao i poštovanja ljudskih prava i prava manjina“, piše u Deklaraciji.

Dodaje se da je efikasno sprovođenje reformi zasnovano na ovim temam i civilno društvo i nezavisni mediji imaju ključnu ulogu u procesu demokratizacije.

U dokumentu se navodi da EU podržava posvećenost partnera Zapadnog Balkana daljem jačanju dobrosusjedskih odnosa, regionalne stabilnosti i uzajamne saradnje.

„To posebno uključuje pronalaženje i sprovođenje konačnih, uključivih i obvezujućih rješenja za bilateralne sporove koji proizlaze iz nasljeđa prošlosti te ulaganje dodatnih napora u pomirenje“, pojašanjava se u dokumentu.

Poseban naglasak, kako se navodi, biće na stvaranju dodatnih mogućnosti za mlade, osiguravajući pritom da se time doprinosi socioekonomskom razvoju Zapadnog Balkana.

U Deklaraciji se ističe da EU i partneri sa zapadnog Balkana dijele mnoge sigurnosne izazove koji iziskuju koordinirano pojedinačno i kolektivno djelovanje.

"Kada radimo zajedno možemo se efikasno suočavati s tim izazovima. Dokazana je vrijednost naše saradnje u zaustavljanju nezakonitih migracijskih tokova i dodatno ćemo je razvijati", dodaje se u dokumentu.

Naglašava se da borba protiv terorizma i ekstremizma, među ostalim financiranja, radikalizacije i povratka stranih terorističkih boraca, zahtijeva povećanu saradnju.

"EU i partneri sa zapadnog Balkana potvrđuju da su rezultati u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala ključni za političku i socioekonomsku tranfroamciju regije, kao i za regionalnu stabilnost i sigurnost, što je u najboljem interesu njihovih građana", kaže se u Deklaraciji.

EU pozdravila obvezu koju su partneri sa Zapadnog Balkana preuzeli u pogledu poduzimanja odlučnih mjera protiv trgovine ljudima, krijumčarenja ljudi, droge i oružja.