Pravosuđe, korupcija, mediji i manjine prioriteti za Srbiju

U nacrtu rezolucije, vlasti u Beogradu pozivaju se da nastave dijalog sa Prištinom
0 komentar(a)
Ažurirano: 22.01.2012. 09:31h

Srbija je postigla znatan napredak u mnogim oblastima, ali su neki ključni problemi kao što su reforma pravosuđa, borba protiv korupcije i izborni zakon i dalje neriješeni, ocjenjuje se u predlogu rezolucije o kojem će iduće sedmice raspravljati Parlamentarna skupština Savjeta Evrope u Strazburu.

U nacrtu rezolucije sačinjene na osnovu izveštaja o poštovanju obaveza koje je Srbija preuzela članstvom u SE, PS SE pozdravlja dijalog Beograda i Prištine i do sada postignute sporazume i poziva dvije strane da te sporazume primene i nastave dijalog.

Od vlasti u Srbiji očekuje se takođe poboljšanje stanja u medijima i primjena zakona o pravima manjina, posebno Roma.

U izvještaju se ocjenjuje da Srbija ostaje "na pravom putu" i da je usvojila "impresivan" broj zakona

U nacrtu rezolucije, vlasti u Beogradu pozivaju se da nastave dijalog sa Prištinom, zasnovan na pragmatičnom pristupu i ocjenjuje da mirno rješenje sporova zahtijeva da sve strane iskažu "dobru volju i spremnost na kompromis".

U izvještaju o poštovanju obaveza preuzetih članstvom Srbije u SE pohvaljuje se saradnja srpskih vlasti, a kao preostali zadaci koje vlasti u Beogradu treba da obave, kako bi se okončao proces mmonitoringa, navode se reforma sudstva i usvajanje i primena efikasnih antikorupcionih propisa.

Srbija je u težnji prema članstvu u EU uložila velike napore radi usvajanja velikog broja zakona u kratkom vremenskom roku i ispunjavanju potrebnih uslova, navodi se u izvještaju pod nazivom "Poštovanje obaveza i dužnosti Srbije".

U izvještaju se pohvaljuje i napredak Srbije u regionalnoj saradnji, kao i kontakti i susreti sa najvišim zvaničnicima Crne Gore i Hrvatske

Politika usklađivanja srpskog zakonodavstva sa evropskim standardima u procesu ispunjavanja uslova koje je postavila EU – uključujući saradnju sa Haškim tribunalom i dijalog sa Prištinom – ambiciozna je i hrabra, ocjenjuju autori izvještaja.

PS je pri stavu da SE treba da podrži napore Srbije u ispunjavanju obaveza i usklađivanju sa evropskim standardima u oblasti ljudskih prava, vladavine zakona i demokratije.

U izvještaju se ocjenjuje da Srbija ostaje "na pravom putu" i da je usvojila "impresivan" broj zakona, ali da je "važno da se obezbijedi da se novi zakonodavni okvir primjenjuje i da dobro funkcioniše".

Zbog toga će, kako se navodi, SE pažnju usmjeriti na mehanizme uspostavljanja održive demokratije uključujući reformu sudstva (transparentnu proceduru reizbora sudija i osnivanje najviših sudova), izgradnju transparentnog sistema finansiranja stranaka, nezavisne medije i punu primjenu zakona o slobodi govora i udruživanja.

U nacrtu rezolucije o kojoj će poslanici raspravljati u srijedu 25. januara, PS izražava zadovoljstvo zbog političke stabilnosti u Srbiji, postignutog napretka i koraka prema članstvu u EU i saradnje sa Haškim tribunalom i čestita srpskim vlastima na hapšenju Ratka Mladića i Gorana Hadžića i njihovom izručenju Haškom tribunalu.

U izvještaju se takođe pohvaljuje napredak Srbije u regionalnoj saradnji, uključujući posjetu predsednika Srbije Borisa Tadića Srebrenici u julu 2010. kao i kontakti i susreti sa najvišim zvaničnicima Crne Gore i Hrvatske.