"ojačati saradnju evropskog , i parlamenata zemalja kandidata "

Evropski parlament usvojio Piculin izvještaj sa preporukama o proširenju EU na Zapadnom Balkanu

"Ključne preporuke izvještaja Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku komisije za vanjsku politiku i sigurnost su da osiguraju da unaprijeđena metodologija pregovaranje za krajnji rezultat ima punopravno članstvo u EU i da EU osigura jasna i predvidiva pravila i kriterijume i konzistentno ih primjenjuje, čime EU vraća svoj kredibilitet", navodi se u saopštenju
2152 pregleda 1 komentar(a)
Tonino Picula, Foto: Twitter/@TPicula, Twitter/@TPicula
Tonino Picula, Foto: Twitter/@TPicula, Twitter/@TPicula

Odbor za vanjske poslove Evropskog parlamenta usvojio je danas s 57 glasova za, pet suzdržanih i sedam protiv Izvještaj o preporukama Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku komisije za vanjsku politiku i sigurnost za zapadni Balkan u susret samitu 2020, čiji je izvjestilac hrvatski zastupnik u Evropskom parlamentu Tonino Picula. 

„Izvještaj koje je danas usvojio Evropski parlament uprkos odlaganjima zbog koronavirusa jasna je poruka podrške zemljama zapadnog Balkana u njihovim nastojanjima i aktivnostima s ciljem pristupanja Evropskoj uniji nakon ispunjavanja kriterija. Jasan je to znak naše podrške nastavku procesa proširenja u cjelini, kojem smo ovim izvještajem dali novi kredibilitet. Proširenje je jedna od najuspješnijih politika Evropske unije tijekom cijelog njenog postojanja i naš najsnažniji vanjskopolitički alat za unapređenje demokratije, blagostanja i mira. Politika proširenja je i preduslov za jačanje prisutnosti i strateških interesa EU na zapadnom Balkanu, zbog čega je i riječ o našem zajedničkom interesu“, istakao je Picula, saopšteno je iz njegovog kabineta.

"Ključne preporuke izvještaja Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku komisije za vanjsku politiku i sigurnost su da osiguraju da unaprijeđena metodologija pregovaranje za krajnji rezultat ima punopravno članstvo u EU i da EU osigura jasna i predvidiva pravila i kriterijume i konzistentno ih primjenjuje, čime EU vraća svoj kredibilitet", navodi se u saopštenju.

U nastavku saopštenja nalaze se neke  od stavki iz danas usvojenog izvještaja.

"Grupisanje područja pregovaranja naglašava dubinu i kvalitetu reformi u zemljama kandidatkinjama, da donosi konkretne rezultate u zemljama kandidatkinjama uz istovremenu mogućnost pregovaranja u više područja", jedna je  od stavki iz usvojenog izvještaja. 

Mjerila napredovanja, kako je saopšteno, moraju biti jasna, kao i osigurana kontinuirana podrška tijekom cijelog procesa pregovaranja. 

"Nužno je da se osiguraju jasni politički podsticaji zemljama Zapadnog Balkana i da im se omogući učestvovanje u sektorskim politikama i programima EU prije punopravnog članstva, kroz ciljanu finansijsku podršku, kako bi građani osjetili opipljive koristi članstva i povećala EU prisutnost u tim zemljama", kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, neophodna je i bliža saradnja Evropskog i parlamenata zemalja kandidatkinja.

"Kako bi se osiguralo da reforme u zemljama kandidatkinjama budu trajne i održive, potrebno je ojačati i mehanizam uslovljavanja , kako bi se proces pregovora temeljem objektivnih kriterijuma moglo i suspendovati u slučaju neispunjavanja uslov", objašnjeno je u saopštenju.

Demokratija i vladavina prava, kako je saopšteno, moraju biti u središtu procesa proširenja, što znači da se prva otvaraju i zadnja zatvaraju poglavlja o pravosuđu, borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala, kao i ona o poštovanju ljudskih prava i slobode medija, s posebnim naglaskom na osiguravanje uslova za nezavisan i neometan rad novinara. 

"Svaka kandidatkinja mora osigurati slobodne, poštene i transparentne izbore, u skladu s međunarodnim standardima i ojačati ulogu civilnog društva kao važnog aktera demokratske konsolidacije", stoji nu usvojenom izvještaju.

„Evropska je unija uvijek pokazivala snagu u izazovnim vremenima“, kazao  je Picula o okolnostima u kojima je izglasan izvještaj „primanjem novih članova i svojom reformom Unije te tako trebamo nastaviti i u budućnosti.

Neke od problema koje izvještaj uzima u obzir, kako je saopšteno iz Piculinog kabineta, riješeni su. 

" Zeleno svijetlo za otvaranje pregovora s Albanijom i Sjevernom Makedonijom, recimo. Ponosan sam što je to učinjeno zahvaljujući trudu, naporima i pritisku i Evropskog parlamenta, jer su te dvije zemlje otvaranje pregovora svakako zaslužile“, zaključeno je u saopštenju.