PRIV KRŠENJA SLOBODE MEDIJA

Savjet Evrope usvojio smjernice za zaštitu novinara

Kao preventivnu meru, Komitet ministara SE preporučuje da države uspostave opšti zakonski okvir snažne i efikasne zaštite slobode izražavanja i garantuje da novinari mogu da rade bez straha
0 komentar(a)
novinar, Foto: Shutterstock.com
novinar, Foto: Shutterstock.com
Ažurirano: 14.04.2016. 14:38h

Savjet Evrope usvojio je danas smjernice za zaštitu novinarstva i bezbjednosti novinara u 47 država članica te organizacije, prenijelo je danas Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS).

U preporukama koje je podržala Evropska federacija novinara (EFJ), Komitet ministara SE je pozvao države članice da preispitaju svoje propise i praksu u vezi sa slobodom medija, da bi bile sigurne da su ti propisi u skladu sa evropskom Konvencijom o ljudskim pravima.

"Novinari i slobodni mediji igraju važnu ulogu u svakom demokratskom društvu. Njima mora biti dozvoljeno da proveravaju vlast i otkrivaju korupciju. Naša dužnost je da branimo slobodu izražavanja i da zaštitimo novinare", izjavio je danas generalni sekretar Savjeta Evrope Torbjorn Jagland, preneo je NUNS.

Smjernice SE sadrže konkretne mere koje država treba da preduzme kako bi spriječila kršenje slobode medija, uključujući fizičko nasilje nad novinarima, i efikasno zaštitila novinarstvo i novinare, te procesuirala zločine protiv njih.

Kao preventivnu meru, Komitet ministara SE preporučuje da države uspostave opšti zakonski okvir snažne i efikasne zaštite slobode izražavanja i garantuje da novinari mogu da rade bez straha.

Preporuke upućuju i kako da se osigura da djelo klevete nema negativan efekat na slobodu izražavanja.

Preporuke naglašavaju da kad god postoji fizička prijetnja za bezbjednost novinara, država treba da djeluje preventivno dajući policijsku zaštitu ili smeštajući dobrovoljna novinara na bezbjedno mesto.

Preventiva treba da omogući i otvaranje posebne slobodne telefonske linije za prijave pretnji novinarima i drugim medijskim akterima.

Preporuke sadrže i listu zahteva za istragu ubistava i napada na novinare, da bi se izbjegla nekažnjivost za te zločine, tako da istraga bude temeljna, brza i pod okom javnosti.

Pored toga, država treba da uvede efikasan pravni lek za žrtve i njihove porodice, uključujući besplatnu pravnu pomoć, novčanu naknadu, medicinsko i psihološko lečenje, preseljenje i smještaj.

U cilju ​​suprotstavljanja nekažnjivosti, Komitet SE naglašava da zakonom treba propisati kazne za one javne službenike koji rade na način koji sprečava ili ometa istragu. 

Savet Evrope pozvao je države da vode specijalnu sudsku ili vansudsku istragu o određenim slučajevima, ili da uspostave stalna nezavisna specijalizovana tela za takvu istrage.

Ovaj članak je napravljen u okviru partnerstva sa Monitoringom Balkana i Kavkaza (Osservatorio Balcani e Caucaso) za potrebe Evropskog centra za slobodu štampe i medija (ECPMF), a koji sufinansira Evropska komisija.

Sadržaj ovog članka je isključivo odgovornost “Vijesti”, i ni na koji način se ne može interpretirati kao stav Evropske unije.

Preporučujemo za Vas