RAZLIKE MEĐU ZEMLJAMA VELIKE

EU: Najduži životni vijek u Španiji, najkraći u baltičkim i zemljama istočne Evrope

Životni vijek žena u EU je duži od vijeka muškaraca (82,2 godine 2012. za žene prema 76,1 godina za muškarce), iako je razlika između polova nešto manja i sa 7,2 godina 1990. je prešla na 6,1 godina 2012
96 pregleda 0 komentar(a)
starci_2, Foto: SHUTTERSTOCK
starci_2, Foto: SHUTTERSTOCK
Ažurirano: 16.02.2019. 19:15h

Očekivani životni vijek se produžio od 90-tih godina u Evropskoj uniji (EU), uz velike razlike medu zemljama, objavila je Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS) u godišnjem izvještaju o zdravlju u Evropi. 

Prosječno je u 28 država članica Evropske unije 2012. očekivani životni vijek bio 79,2 godine ili 5,1 godinu više nego 1990. godine, piše portal Pliva. 

Duži vijek se uglavnom "objašnjava bitnim smanjenjem smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti, posebno među osobama od 50 do 65 godina", objasnio je OEBS. 

Prosječno najduže žive stanovnici Španije (82,5 godina), Italije (82,4 godina) i Francuske (82,1 godine), prenio je portal Pliva. 

Baltičke i zemlje istočne Evrope su na začelju, sa životnim vijekom kraćim od 75 godina u Rumuniji, Bugarskoj, Letoniji i Litvaniji. 

U toj regiji su neke zemlje zabilježile veliki napredak, kao što je slučaj sa Estonijom gdje je od 1990. stanovnicima produžen prosječni životni vijek za sedam godina, i u Češkoj za 6,6 godina. 

U drugim zemljama je primijećeno malo poboljšanja, kao u Litvaniji i Bugarskoj s tri godine više između 1992. i 2012. godine. 

Životni vijek žena u EU je duži od vijeka muškaraca (82,2 godine 2012. za žene prema 76,1 godina za muškarce), iako je razlika između polova nešto manja i sa 7,2 godina 1990. je prešla na 6,1 godina 2012. 

Iako žene žive duže, njihov očekivani životni vijek u dobrom zdravlju nakon 65 godina je gotovo jednak kao i kod muškaraca (8,7 godina prema 8,5). 

Kardiovaskularne bolesti ostaju glavni uzročnici smrtnosti u Evropi i uzrok su 40 odsto smrti 2011, a slijede karcinomi sa 24 odsto. 

Smrtnost od raka ostaje stabilna ili je u porastu u baltičkim zemljama i nekoliko zemalja srednje i istočne Evrope - Bugarskoj, Rumuniji, Hrvatskoj i Makedoniji.