veliko spremanje

Nakon serije skandala, EU zavodi red u svojim agencijama

Evropska komisija je postavila temelje za smanjenje broja agencija, bilo spajanjem, bilo zatvaranjem pojedinih
1 komentar(a)
Ažurirano: 25.12.2012. 20:50h

Evropska komisija odlučila je da uvede red u više od 30 agencija, kancelarija, službi i fondacija Evropske unije od kojih je u nekoliko bilo skandala zbog konflikta interesa ili slabe uprave.

Komisija je usvojila mapu puta za unaprjeđenje efikasnosti, odgovornosti, koherentnosti i transparentnosti, kao i za bolju upravu u tim decentralizovanim organima EU koji su u 2012. godini iz budžeta Unije dobili 750 miliona eura.

Takođe, Komisija je postavila temelje za smanjenje broja agencija, bilo spajanjem, bilo zatvaranjem pojedinih, prenio je danas portal Euraktiv Srbija.

Svrha predloženih reformi, istakao je evropski komesar za odnose između institucija Maroš Šefčovič, jeste da se povećaju efikasnost i odgovornost agencija koje zapošljavaju oko 7.000 ljudi i još oko 5.000 na bazi privremenih ugovora.

"Nije riječ samo o uštedi. Dokument sadrži niz mjera za unaprjeđenje performansi i uprave u našim agencijama. To će im pomoći da sprovode politike EU još bolje nego sada", istakao je Šefčovič.

Agencije kojima slijedi reforma razlikuju se od izvršnih agencija Evropske komisije koje su direktno odgovorne Komisiji.

Šefčovič je najavio i smanjenje prevelikih upravnih odbora nekih agencija dodajući da bi Komisija trebalo da ima predstavnika u svakom upravnom odboru

Decentralizovane agencije, njih 32, odgovorne su svojim upravnim odborima, Savjetu ministara i Evropskom parlamentu.

Očekuje se da program reformi naiđe na otpor u nekim članicama EU, koje će vjerovatno štititi agencije na svojoj teritoriji, kao i nacionalnih delegacija u Parlamentu.

Šefčovič je najavio i smanjenje prevelikih upravnih odbora nekih agencija dodajući da bi Komisija trebalo da ima predstavnika u svakom upravnom odboru.

Dio reformi agencija za koji je odgovorna Komisija treba da bude završen do kraja 2014. godine, pri čemu bi mjere koje se smatraju prioritetnim trebalo da budu uvedene već iduće godine.

Dokumentom Komisije uobličava se Zajednički pristup, prvi politički sporazum o agencijama EU koji su Komisija, Savjet i Evropski parlament postigli u julu nakon tri godine analiziranja i pregovaranja.

Tim sporazumom predviđeno je i da se utvrde kriterijumi na osnovu kojih će biti odlučeno koje će agencije biti raspuštene ili spojene.

Planirano je da se sinergija postigne kroz zajedničke usluge za više agencija ili kroz spajanje onih čiji se poslovi preklapaju ili onih koje bi bile efikasnije u radu ako bi se uključile u neku veću strukturu, prenio je Euraktiv Srbija.

Kako se navodi, spajanja su moguća kod agencija koje se bave zapošljavanjem - Evropske fondacije za unaprjeđenje uslova života i rada (sjedište u Dablinu), Evropske agencije za bezbjednost i zdravlje na radu (Bilbao), Evropske fondacije za obuku (Torino) i Evropskog centra za stručno osposobljavanje (Solun).

Do spajanja bi moglo da dođe i kod agencija koja se bave ljudskim pravima - Agencije za osnovna prava (sjedište u Beču), Evropskog instituta za rodnu ravnopravnost (Viljnus) i Evropske službe za podršku azilantima (Valeta).

Preporučujemo za Vas