USLOVI ZA ČLANSTVO

File: Bilateralni sporovi moraju biti riješeni prije prijema u EU

Evropski komesar Štefan File je danas u Evropskom parlamentu naglasio da, ulaskom novih članica, u EU ne smiju biti unijeti i bilateralni problemi tih zemalja, već ti sporovi moraju biti riješeni prije potpisivanja sporazuma o članstvu
0 komentar(a)
Štefan File, Foto: Rojter
Štefan File, Foto: Rojter
Ažurirano: 22.02.2019. 21:13h

"Moramo biti sigurni da neriješena bilateralna pitanja neće biti 'mine' koje će ekplodirati pred našim licem tokom postupka prijema novih članica u Evropsku uniju", ukazao je File u raspravi o rezoluciji koju je usvojio EP snažno podržavši politiku prijema novih članica u EU.

File je naglasio da se svim sredstvima: pregovorima, arbitražom, posezanjem za sudom u Hagu, mora uhvatiti u koštac sa svim otvorenim pitanjima uporedo s pregovorima o članstvu. Evropska unija jača ako se, uz unutrašnju integraciju, širi i prihvata u članstvo nove zemlje, rekao je evropski komesar za proširenje.

On je podvukao i da je ključno da se sredstva za pripremu zemalja-kandidata za članstvo efikasno troše, i podržao stav rezolucije EP o tome da buduća sredstva iz fondova EU za reforme u zemljama na putu u članstvo ne smiju biti realno manje od dosadašnjih.

File je naglasio da "ne postoji nijedno tako moćno oruđe za promjene, kao što je proširivanje i moramo ga mudro koristi širom našeg susjedstva".

Evropski komesar je upozorio da ne smije doći do "zamora od proširivanja jer ako bi se zamor od proširivanja pretvorio u zamor reformi, onda bismo imali veliki problem" i to "zato što svaki problem u našem komšiluku jeste i naš problem", naglasio je on.

Parlament Evropske unije je u rezoluciji naglasio da kandidati za članstvo u EU moraju u potpunosti ispuniti sve uslove, ali je predočio i da je od presudne važnosti vođenje računa o socijalnoj komponenti reformi i da Evropska unija ima "sposobnost integracije" novih članica.

Taj integracioni kapacitet, kako je podvučeno, "mora značiti da zemlje koje ulaze u članstvo jačaju, a ne da štete sposobnosti Unije da zadrži zamah u sprovođenju svojih politika".

Naglašeno je da Unija, ulaskom novih članica, mora održati sposobnost djelovanja svojih institucija i raspolagati sa dovoljno sredstava da očuva svoju ekonomsku i socijalnu koheziju.

Uslovi za ulazak u članstvo moraju biti tačno, jasno, pošteno utvrđeni, ne smije biti "dodatnih uslova", niti se smije dozvoliti da neka zemlja bude primljena u EU, a da uslovi nisu sasvim ispunjeni, stoji takođe u rezoluciji EP o proširivanju.