BEZ GRANICA

EP dao zeleno svjetlo za šengen Bugarskoj i Rumuniji

Odbor EP za građanske slobode zaključio je da su te dvije članice EU ispunile sve nužne uslove za uključivanje u prostor bez graniccne i carinske kontrole Unije.
0 komentar(a)
Ažurirano: 26.02.2019. 17:01h

Evropski parlament (EP) dao je zeleno svjetlo za ulazak Bugarske i Rumunije u „šengensku zonu“ bez granica unutar Evropske unije (EU), a konačnu odluku i datum daće krajem godine Savet ministara Unije. Odbor EP za građanske slobode zaključio je da su te dvije članice EU ispunile sve nužne uslove za uključivanje u prostor bez graniccne i carinske kontrole Unije.„EP, međutim, mora biti izvještavan o sprovođenju dodatnih mjera na području Bugarska-Turska-Grčka u vezi sa mogućim prilivom imigranata, saopštio je Odbor za građanske slobode.EP bi trebalo da u junu, u plenumu, potvrdi zaključak tog Odbora, tako da Savjet ministara EU usvoji konačnu odluku o uključivanju Bugarske i Rumunije u "šengensku zonu". Ključni uslov za to je da te zemlje zajamče bezbjednost spoljnih granica EU, prenosi slobodnaevropa.org. Da bi Savjet ministara EU odlučio da ukine unutrašnje granice za te dvije zemlje potrebno je da ustanovi da je uspostavljena potpuna kontrola bugarskih i rumunskih spoljnih granica na kopnu, moru i vazduhu, bezbjednost izdavanja viza, policijska saradnja i uključenost i korišćenje Šengenskog informacionog sistema i zaštite podataka. Odbor EP za građanske slobode utvrdio je da su Bugarska i Rumunija ostvarile bitan napredak, iako je zaključeno da moraju otkloniti još neke prepreke koje ne predstavljaju kočnicu za ugrađivanje u šengenski prostor.U raspravi je upozoreno i na činjenicu da problem ilegalne imigracije na potezu Bugarska-Turska-Grčka čini tu zonu jednim od najosjetljivijih spoljnih graničnih područja EU.