PS SAVJETA EVROPE

Ljudska prava ne smiju zavisiti od ekonomije

Porast siromaštva, praćen socijalnom isključenošću, ne smije da ugrozi ljudska prava, a ona su nezavisna od trenutne ekonomske situacije, ocijenjenila je Parlamentarna skupština Savjeta Evrope.
0 komentar(a)
Ažurirano: 26.02.2019. 19:43h

„Države treba da jamče potpuno uživanje svih ljudskih prava. Postignuća u toj oblasti ne smiju zavisiti od trenutne ekonomske situacije, pošto vlade mogu biti u iskušenju da upotrijebe ekonomski argument za ograničavanje pristupa ljudskim pravima. To se ne smije tolerisati“, ocijenio je poslanik Luka Volonte, autor izvještaja o borbi protiv siromaštva koji je PSSE juče usvojila.

Volonte je rekao da su siromaštvom posebno pogođene brojne porodice, samohrani roditelji, djeca, žene, stari, osobe sa invaliditetom i da se „svi oni suočavaju sa teškoćama i mogu da upadnu u zamku siromaštva“.

PSSE je pozvala države članice da donesu različite strategije za smanjenje siromaštva ali da one treba da se temelje na principima ljudskih prava, osiguravajući siromašnima pristup i puno uživanje socijalnih prava.

Poslanici su ukazali na činjenicu da se siromaštvo prenosi sa generacije na generaciju.

„Brine nas siromaštvo koje postaje trajno u našim društvima i počinje da bude začarani krug. Ako ste siromašni onda ne možete da se obrazujete, a bez toga ne možete da se zaposlite. Ako ste bez posla onda ste siromašni“, rekao je poslanik Konde Baen, dodajući da se to prenosi sa generacije na generaciju.

U izvještaju se napominje da države članice SE treba da preduzmu sve potrebne mjere za promovisanje povećanja prihoda po osobi i da se bore protiv otpuštanja.

„Organizacija za ekonomsku sradnju i razvoj (OECD) ističe učinak socijalne i politike tržišta rada u borbi protiv siromaštva i pretjerane nejednakosti. Promovisanje zapošljavanja je ključna mjera javne politike usmjerene na borbu protiv siromaštva“, naveo je Volonte.

Parlamentarna skupština je ocijenila da postoji mnogo različitih faktora koji utiču na nasilje u školama, a najvažniji su porodica i socio-ekonomsko okruženje u kojem dijete odrasta.

Ističući veliku zabrinutost zbog nasilja u školama u zemljama članicama, poslanici su ukazali i na značaj koji mediji imaju kako u podsticanju tako i u sprječavanju i borbi protiv takvog ponašanja.

“Mediji imaju jako bitnu ulogu. Šokiran sam količinom nasilja koja se daje na televizijama. Svi kanali emituju izuzetno nasilne programe. Crtani filmovi su nasilni i glavni junaci postaju heroji preko nasilja. To treba da se promijeni”, kazao je poslanik Žan Klod Minjon.

Njegov kolega Džozef Falson ukazao je i na loš uticaj koji imaju video igre. On smatra da mediji, prije svega televizije, mogu da doprinesu podizanju svijesti o nasilju u skolama i njegovom smanjivanju.

“Nasilje stvara dugročne psihološke probleme, kako za žrtve tako i za nasilnike», rekao je Falson.