za otklanjanje posledica pandemije Covid-19

EIB Grupa: Za zemlje van EU 5,2 milijarde eura u okviru šireg paketa mjera

Podrška će zemljama biti omogućena po hitnom postupku, a cilj je sačuvati radna mjesta i životni standard građana koji rade u sektorima koji su najteže pogođeni negativnim ekonomskim i društvenim posljedicama pandemije
908 pregleda 0 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Pixabay, Pixabay
Ilustracija, Foto: Pixabay, Pixabay

Grupa Evropske investicione banke obezbijediće zemljama izvan Evropske unije 5,2 milijardi eura u okviru svog paketa podrške otklanjanju posljedica pandemije Covid-19.

Sredstva su dio šireg paketa pomoći za 100 zemalja izvan EU koje je danas najavila Evropska unija i njen "Tim Evropa", a koja su podržana garancijama iz budžeta EU.

Podrška će zemljama biti omogućena po hitnom postupku, a cilj je sačuvati radna mjesta i životni standard građana koji rade u sektorima koji su najteže pogođeni negativnim ekonomskim i društvenim posljedicama pandemije, i biće ispraćena dodatnim dugoročnim finansiranjem zdravstvenog i privrednog sektora, u skladu sa potrebama.

"Pandemija Covid-19 pogodila je mnoge zemlje i za sobom će ostaviti ozbiljne ekonomske posljedice. Biće izgubljena radna mjesta i sa njima mogućnost ljudi da podmiruju osnovne životne potrebe. U ekonomski ranjivijim zemljama kriza će najviše pogoditi preduzetnike, ali i uvećati javni dug. Našim partnerima izvan EU želimo da pokažemo da je Evropa uz njih onda kada im je potrebna. Kao dio "Tima Evrope", EIB Grupa će u nedjeljama pred nama obezbijediti konkretnu podršku za nove investicije u zdravstvo i privredu u zemljama izvan EU. U saradnji sa Evropskom komisijom, zemljama članicama EU, kao i evropskim i ostalim multilateralnim finansijskim institucijama omogućićemo javnom i privatnom sektoru lakši pristup finansijama koje će im biti neophodne da prevaziđu posljedice pandemije", izjavio je Verner hojer, predsjednik Evropske investicione banke.

Potpredsednik EIB-a Dario Skanapieco koji je u EIB Grupi zadužen za aktivnosti na Zapadnom Balkanu rekao je da je pandemija Covid-19 suočila svijet sa ekonomskim izazovima kakvi nisu viđeni u novijoj istoriji.

"Kao dio zajedničkog napora Evropske unije i njenog "Tima Evrope" da se ponudi konkretan i efikasan odgovor za ove izazove, EIB je pripremio paket mjera hitne podrške zemljama Zapadnog Balkana i to najprije lokalnim malim i srednjim preduzećima i zdravstvenom sistemu. Želimo da uradimo sve što možemo i pomognemo da se sačuvaju ljudski životi, radna mjesta i plate građana Zapadnog Balkana. Razmjere kriza zahtijevaju evropsko jedinstvo i solidarnost EIB Grupa je ponosna što je u prilici da konkretnom podrškom pomogne ublažavanje ekonomskih efekata pandemije Covid-19 na Zapadnom Balkanu".

Odgovor na trenutne i srednjoročne potrebe u 100 zemalja

Kako bi se identifikovali najefikasniji instrumente podrške zdravstvu i privredi, EIB Grupa je svoj paket mjera pripremila i kroz kontakte sa svojim klijentima iz javnog i privatnog sektora u više od 100 zemalja izvan Evropske unije i time nastavila svoju dugoročnu podršku održivom i inkluzivnom razvoju evropske i svjetske ekonomije.

Paket podrške EIB grupe zemljama Zapadnog Balkana biće dostupan po ubrzanoj proceduri i prilagođen specifičnim potreba različitih sektora privrede, ali i lokalnim izazovima koje nameće pandemija. Zemljama Zapadnog Balkana biće dostupna i tehnička podrška i ekspertiza za bržu pripremu investicionih projekata.

EIB Grupa je, kako je saopšteno, spremna da ubrza izdavanje već odobrenih zajmova vrijednih oko milijardu eura i tako pomogne zdravstvenom sektoru u zemljama izvan EU da se izbori sa pandemijom, a privrednicima omogući što lakši pristup finansijskim sredstvima kako bi riješili probleme nedostatka gotovine i likvidnosti.

"Obezbijeđena je podrška dugogodišnjim klijentima Banke iz zdravstvenog sektora kako bi unaprijedili sistem javnog zdravstva u svojim zemljama i bili u stanju da glavni fokus svojih aktivnosti drže na borbi protiv pandemije. EIB Grupa će takođe ubrzati izdavanje već odobrenih sredstava za finansiranje projekata u zdravstvu, kako u javnom, tako i u privatnom sektoru. Dio paketa podrške sektoru zdravstva dolazi i kroz jedinstveno tehničko iskustvo i finansijsku ekspertizu koje je EIB razvio investirajući preko 30 milijardi eura u bolnice, zdravstvene usluge i medicinske inovacije širom Evrope. Finansiranje projekata u sektoru zdravstva dodatno će biti ubrzano bliskom saradnjom sa ministarstvima zdravlja i drugim partnerima iz ovog sektora", saopšteno je iz EIB.

EIB Grupa će, kako navode, i malim i srednjim preduzećima olakšati pristup finansijama i to putem dogovorenih kreditnih linija dostupnih kod lokalnih banaka i finansijskih institucija širom svijeta.

"Ove mjere će biti od najveće pomoći kompanijama u privrednim sektorima koji su najteže pogođeni pandemijom. Cilj ovih mjera je da osnaže lokalne banke i finansijske institucije, uključujući i mikrofinansijske institucije, čije će iskustvo biti ključ za uspešnu dugoročnu podršku održivom razvoju privrede. Paket pomoći EIB Grupe privatnom sektoru biće dostupan kako lokalnim i međunarodnim korporacijama, tako i malim i srednjim preduzećima, poljoprivrednicima i preduzetnicima".

Preporučujemo za Vas