Pandemijske mjere i ograničenja uticale na povećanje upotrebe kanabisa i ekstazi droge

Pandemija koronavirusa promijenila navike korisnika droge u Evropi

Gotovo trećina ispitanih (32 odsto) rekla je da su više konzumirali kanabis, a 42 odsto je manje koristilo MDMA/ekstazi nego ranije

4438 pregleda 4 komentar(a)
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Pandemija koronavirusa uticala je na navike korišćenja droge u evropskim zemljama, pri čemu je porasla konzumacija kanabisa, a smanjila se zloupotreba klupskih droga, ekstazija i derivata amfetamina MDMA, pokazuje istraživanje Evropske agencije za droge (EMCDDA).

Istraživanje, koje je od marta do aprila 2021. godine obuhvatilo gotovo 50.000 ljudi (48.469) u ukupno 30 evropskih zemalja, među kojima je i Srbija, pokazalo je da su upravo kanabis i ekstazi droge na čiju su upotrebu najviše uticale pandemijske mjere ograničenja i lokdaun.

U onlajn anketi su učestvovali punoljetni građani koji su sami priznali da su u prvoj godini pandemije, do perioda anketiranja, najmanje jednom koristili neku ilegalnu drogu, i koji su pristali da odgovaraju na pitanja.

U 21 članici EU i Švajcarskoj, u istraživanju je čak 93 odsto reklo da su koristili kanabis, u čemu su razlike od zemlje do zemlje jako male, prenosi portal Euraktiv Srbija.

Slijede MDMA i ekstazi sa 35 odsto, kokain sa 35 odsto i amfetamin (28 odsto), pri čemu se redosljed te tri droge razlikuje u pojedinim zemljama.

Gotovo trećina ispitanih (32 odsto) rekla je da su više konzumirali kanabis, a 42 odsto je manje koristilo MDMA/ekstazi nego ranije.

Petina (20 odsto) ispitanih je rekla da je koristila LSD, njih 16 odsto je koristilo nove psihoaktivne supstance, a 13 odsto ketamin. Iako je konzumaciju heroina prijavilo svega 3 odsto učesnika ankete, više od četvrtine njih (26 odsto) reklo je da su heroin tokom posmatranog perioda koristili više nego inače.

U pet zemalja Zapadnog Balkana, Srbiji, Albaniji, Kosovu, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji, koje su prvi put učestvovale kao partner EMCDDA zahvaljujući pretpristupnom fond IPA7, u istraživanje su uključeni odgovori 2.174 građana. I tu se pokazalo da je u prvoj godini pandemije najviše anketiranih (91 odsto) koristilo kanabis. Slijede kokain (38 odsto), MDMA/ekstazi (22 odsto) i amfetamin (20 odsto).

I na Zapadnom Balkanu se pokazalo da je 32 odsto ispitanih povećalo potrošnju kanabisa, dok je 34 odsto smanjilo konzumaciju MDMA/ekstazija.

Anketirani su kao najčešće mjesto uživanja droga navodili sopstveni dom. U EU i Švajcarskoj taj je postotak 89 odsto, a na Zapadnom Balkanu 72 odsto, što je, kako navodi agencija EU, posljedica lokdauna i pandemijske mjere zatvaranja noćnih klubova i kafića.

Na Zapadnom Balkanu su poslije sopstvenog stana ili kuće, najčešća mjesta konzumacije droge bili javni prostori i parkovi (57 odsto), muzički festivali i žurke (42 odsto) i barovi i noćni klubovi (33 odsto).

Potpuno isti redosljed naveli su i korisnici droge u zemljama EU i Švajcarskoj, ali se pokazalo da je droga češće korišćena u sopstvena četiri zida nego na Zapadnom Balkanu, a svakako i zbog oštrijih mjera zaključavanja, manje u klubovima i barovima (33 odsto).

Kao najčešći motivi za korišćenje kanabisa navođeni su opuštanje, stres, popravljanje raspoloženja i nesanica, dok su motivi za konzumaciju MDMA i ekstazija uglavnom bili euforija i zabava i efekti koje te droge imaju na društvenost.

EMCDDA je naveIa da internetske ankete nijesu reprezentativne za opštu populaciju, ali da pažljivo sprovedene i u kombinaciji sa tradicionalnim metodama prikupljanja podataka, mogu da pomognu u stvaranju detaljnije, realnije pravovremene slike o upotrebi droga i tržištu narkotika u Evropi.

Dodaje se i da je u istraživanju učestvovalo više od sto organizacija, među kojima i univerziteti i nevladine organizacije i nacionalne kontaktne tačke u zemljama koje nijesu dio EU.