KRŠENJE LJUDSKIH PRAVA

Građanska alijansa: Diskriminacija izbjeglica na pojedinim EU granicama

Pozivaju i Crveni Krst Crne Gore da pokrene akciju kojom bi se pomoglo u ublažavanju nehumanih uslova na graničnom prelazu Idomeni i drugim kritičnim mjestima.
0 komentar(a)
Idomeni, izbjeglice, Foto: Beta-AP
Idomeni, izbjeglice, Foto: Beta-AP
Ažurirano: 04.03.2016. 12:28h

Građanska alijansa osuđuje diskriminatorne mjere prema izbjeglicama koje preduzimaju pojedine članice EU na svojim granicama, "a koje za posljedicu imaju kršenje ljudskih prava, patnju i nasilje".

"Selektivne i proizvoljne mjere kakve su i odluka EU da zatvori granice za sve osim izbjeglica iz ratom zahvaćenih zemalja – Sirije, Iraka i Avganistana, te najnovija odluka nekoliko EU zemalja da zatvore granice i za Avganistance, krše se međunarodni propisi iz domena ljudskih prava i prava izbjeglica. Austrija, Slovenija, Hrvatska, Srbija i Makedonija su uvele nove mjere idenifikacije i registracije koje mogu doprinijeti proizvoljnom i nelegalnom ograničavanju prava izbjeglica da traže međunarodnu zaštitu. Te se mjere kose sa obavezama ovih zemalja kao članica Savjeta Evrope da sprovode nediskriminatornu kontrolu imigracije, kao i sa međunarodnim pravom", navodi se u saopštenju Ajše Hadžibegović, predsjednice UO NF „Građanska alijansa".

Ona navodi da je uvođenje nacionalne pripadnosti kao kriterijuma da se zatraži azil diskriminacija koja ugrožava pravo na traženje azila koje garantuje Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima.

"Ovaj osnovni dokument u oblasti ljudskih prava definiše da svako ima pravo da traži i uživa u drugim zemljama azil od proganjanja. Posebno je zabrinjavajuće ponašanje pojedinih zemalja članica EU poput Austrije koja je uvela kvote za koje je i Evropska komisija utvrdila da se kose sa međunarodnim i evropskim pravom, te Bugarske i Mađarske u kojima su učestali izvještaji o zlostavljanju i nezakonitom tretmanu izbjeglica."

Dodaje se da je situacija je dovoljno teška i ponižavajuća za ljude koji su primorani da traže međunarodnu zaštitu kao izbjeglice i azilanti i bez ovakvih mjera.

"Nehuman tretman i neadekvatni uslovi su posebno alarmantni kada su u pitanju djeca, žene, stariji i osobe sa invaliditetom, koji u zadnje vrijeme u većem broju spavaju i na otvorenom čekajući na granicama. Zato prije svega kao građani i aktivisti za ljudska prava podsjećamo na odgovornost svih da zaštitimo one koji su najugroženiji i pozivamo Evropsku komisiju i vlade zemalja članica EU da hitno ukinu selektivne i proizvoljne mjere i kreiraju uslove za punu implementaciju međunarodnog humanitarnog prava", navodi Hadžibegović.

Oni pozivaju i Crveni Krst Crne Gore da pokrene akciju kojom bi se pomoglo u ublažavanju nehumanih uslova na graničnom prelazu Idomeni i drugim kritičnim mjestima.