U svijetu godišnje umre 1,4 miliona mladih

Prema podacima Fonda za pomoć djeci UN-a, u svijetu godišnje 1,4 miliona mladih uzrasta od 10 do 19 godina izgubi život
0 komentar(a)
Ažurirano: 25.04.2012. 18:07h

Najčešći uzroci smrti su, prema UNICEF-ovom izvještaju o mladima u svijetu, nesreće, samoubistva, kriminalni incidenti i AIDS.

Iako mlađa djeca najčešće umiru od bolesti poput kašlja i dizenterije, kad su u pitanju mladi ove bolesti igraju manju ulogu u uzrocima smrti.

Alarmantan je broj dječaka koji bivaju ubijeni od uličnih bandi u Južnoj Americi. U zemljama poput El Salvadora, Venecuele, Gvatemale i Brazila prvi razlog smrti su kriminalni incidenti. U Rusiji, Bjelorusiji i Kazahstanu prvo mjesto zauzima samoubistvo.

Prema podacima iz izvještaja, najviše u Južnoj Americi i na jugu Afrike godišnje približno 50 hiljada ženske djece izgubi život zbog komplikacija u trudnoći u ranoj životnoj dobi.

Procjenjuje se da su 2,2 miliona mladih prenosioci HIV-a.

U zemljama u razvoju svaka četvrta djevojka u uzrastu od 15 do 19 godina je udata. One najčešće nemaju pravo da govore o toj temi i napuštaju školovanje.

U cijelom svijetu prosječna stopa mladih koji nastavljaju obrazovanje nakon osnovne škole je 60 posto.

U izvještaju se navodi i da su siromaštvo, nizak socijalni status i polna diskriminacija najveće prepreke na putu odrastanja pa UNICEF poziva na spašavanje mladih i veća ulaganja u njihovo obrazovanje.

Bonus video: